Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

ELO on ainoa elokuvan ja lavastuksen koulutusta tarjoava yliopistotasoinen laitos Suomessa.  Se on elinvoimainen yhdistelmä perinteistä taideakatemiaa ja tulevaisuuteen katsovaa, aktiivista taiteellisen ja tekijälähtöisen tutkimuksen yksikköä. Opetamme kaikkia elokuvanteon ja lavastuksen osa-alueita. Opettajakunta koostuu maan parhaista elokuvantekijöistä, lavastajista ja tutkijoista.

Laitos arvostaa 60-vuotista traditiotaan, mutta tutkii samanaikaisesti tulevaisuuden haasteita ja teknologioita. Teemme aktiivista yhteistyötä suomalaisen elokuva-alan ja teatterikentän kanssa.

Taiteelliset ja pedagogiset traditiot ovat koulutuksen kulmakiviä, mutta niitä haastetaan ja kehitetään uusia ilmaisun muotoja. Opinnoissa korostetaan taiteellisia prosesseja, ryhmätyötaitoja, historiallista ja kriittistä ajattelua sekä todellisuuden havaitsemista ja tulkintaa. Opittua sovelletaan käytännön harjoituksissa ja opiskelijatuotannoissa.

Laitoksen tutkimus luo uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tuotantoprosesseista. Tutkimusorientaatio perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen dialogiin.

officegallery2f.jpeg

Tutkimus

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos on tarjonnut  elokuvantekijöille ja lavastajille mahdollisuuden tohtoriopintoihin lähes 30 vuoden ajan. Laitoksen tohtorikoulutus antaa valmiuksia teoreettisen, käytännöllisen ja taiteellisen ajattelun yhdistämiseen oman tutkimuskysymyksen kautta.
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tekemisprosesseista. Tämä ymmärrys mahdollistaa vakiintuneisiin työtapoihin ja ratkaisumalleihin sisältyvien lähtöoletusten paljastamisen, uudelleenarvioinnin, muuttamisen ja kehittämisen. Tohtorintutkintoihin voi tutkimuksellisen osan lisäksi kuulua yksi tai useampia käytännön produktioita. 
 

Käsikirjoittamisen tutkimus

AinC, ScreenPoetics ja Helsinki-identiteettjä

Andrei's memory of his family

Elokuvatuotannon tutkimus

Menestys-tutkimusryhmä

Andres Teirs. © Matila Röhr Productions

Virtual Cinema Lab

Virtual Cinema Lab on uusista ja kehittyvistä teknologioista kiinnostuneille.

Virtual Cinema Lab

Dokumentaarisen elokuvan tutkimus

Critical Cinema Lab yhdistelee elokuvantekoa ja elokuva-ajattelua uusien elokuvamuotojen muodostamiseksi elokuvan kriittisen, eettisen ja poliittisen potentiaalin hyödyntämiseksi.

Crucial Cinema Lab

Lavastustaiteen tutkimus

Tutkimusryhmä kehittää taiteellista tutkimusta ja käytäntöä muuttuvalla lavastustaiteen alalla.

Scenographt

Puku keskiössä (Costume in Focus, CiF)

Puku keskiössä (CiF) on ensimmäinen tutkimusryhmä, joka keskittyy erityisesti pukusuunnittelun tutkimuksen kehittämiseen.

Custome in Focus

Opinnot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa ohjelmissaan ja pääaineissaan korkeatasoista opetusta monipuolisesti ja opiskelijalähtöisesti. Korkeakoulumme toteutti sekä kandidaatti- että maisteritason tutkinnonuudistuksen syksystä 2014 alkaen. Uudistuneet tutkintorakenteet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden syventyä opinnoissaan joko oman pääaineensa- tai maisteriohjelmansa alaan tai hyödyntää Aalto-yliopiston monialaista opetustarjontaa sivuainevalinnoissaan ja vapaasti valittavissa opinnoissaan. Korkeakoulumme oma sivuainetarjonta on laaja, ja useat sivuaineet toteutetaan yhteistyössä muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa. Lisäksi opiskelija voi hakeutua sivuaineopintoihin muihin suomalaisiin yliopistoihin JOO-opintojen kautta, tai suorittaa osan opinnoistaan kansainvälisessä vaihdossa.

Lue lisää kandidaattiohjelmistamme:

Lue lisää maisteriohjelmistamme:

Uutiset

Tapahtumat