Elokuvataiteen laitos (ELO)

Lavastustaiteen tutkimus

Tutkimusryhmä perustettiin vuonna 2015 kehittämään taiteellista tutkimusta ja käytäntöä muuttuvalla lavastustaiteen alalla.
Scenographt

Laitoksella aloitti syksyllä 2017 Suomen Akatemian rahoittama projekti “Liikkuvat periferiat – paikan tuntu”. Nelivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston ja Aalto ARTSin Taiteen laitoksen kanssa. Hankkeessa työskentelevät Liisa Ikonen, Maiju Loukola ja Elina Lifländer sekä Taiteen laitoksen Pia Euro ja Harri Laakso. Lapin yliopistosta mukana ovat Eija Timonen, Mari Mäkiranta ja Jonna Tolonen.

Hankkeen tutkimus tekee näkyväksi erilaisia tilallisia ja käsitteellisiä periferioita ja niihin liittyviä ilmiöitä, ja syventää teoreettisen tarkastelun ja taiteellisen tiedonmuodostuksen kautta erilaisiin periferioihin liittyvää ymmärrystä. Ilmiö laajenee maantieteellisistä ympäristöistä vaikeasti sanallistettaville alueille: aistisuuteen, mielikuviin ja ihmisten välisiin fyysisiin ja psyykkisiin tiloihin ja näissä vallitseviin hierarkioihin. Soveltaen tila- ja kuvataiteen, skenografian, mediataiteen ja taiteellisen tutkimuksen menetelmiä tutkimus luo uudenlaisia suhteita periferioiden, keskusten ja niissä toimivien ihmisten välille. Tutkimus tapahtuu kaupunkitiloissa, arktisessa luonnossa, hoitolaitoksissa sekä normatiivisen elämän eri marginaaleissa ja tuottaa ja mallintaa uudenlaista taidepohjaisia menetelmiä siten, että erilaisten reunailmiöiden kanssa työskentelevät sidosryhmät voivat soveltaa niitä uusilla tavoilla.

Hankkeen käynnistystilaisuus järjestettiin 7.11.2017.

Toinen meneillään oleva tutkimusprojekti The Expanded Scenography kehittää taiteellista tutkimusta ja käytäntöjä lavastustaiteessa. Ryhmän jäsenet, professori Liisa Ikonen, tutkija, TaT Maiju Loukola ja lehtori, TaT Elina Lifländer esittivät Venetsian tutkimuspaviljongissa projektinsa "Night Pieces" 17.-27.8.2017. 

https://blogs.aalto.fi/expandedscenography/

Aiempia hankkeita lavastustaiteen alalta ovat mm. Figures of Touch (Suomen Akatemia, 2009-2012)

https://figuresoftouch.wordpress.com

ja Spice - Spiritualizing Space (Tekes, 2009-2012)

Lue lisää tutkimuksesta: https://blogs.aalto.fi/expandedscenography/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: