Koulutustarjonta

Dokumentaarinen elokuva, taiteen kandidaatti ja maisteri

Dokumentaarisen elokuvan kandidaatin opintojen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia.
dokumentaarinen elokuva

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoite kandidaattiohjelmassa

Dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia.

Opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan sekä laajasti nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Harjoitteiden ja harjoituselokuvien (BA-elokuva) tuotannossa he oppivat ohjaamis- ja elokuvatuotannon prosessin hallintaa ja yhteistyötä elokuvan muiden ammattialueiden osaajien kanssa.

Ohjaajana kehittymisen ohessa elokuvanteon eri vaiheiden sekä elokuvan teknisten ja tuotannollisten ulottuvuuksien hallinta on keskeistä. Tutkintoon kuuluu lyhyt dokumentaarinen lopputyöelokuva, jonka käsikirjoittamisesta ja ohjaamisesta opiskelija vastaa. Elokuva toteutetaan yhteistyössä muiden pääaineiden kanssa.

Dokumentaarisen elokuvan kandidaattiohjelmasta valmistunut kykenee:

  • toimimaan itsenäisesti dokumentaarisen elokuvan ohjaajan tehtävissä sekä soveltavissa ohjaajan tehtävissä, kuten dokumentaaristen tilaustöiden ohjaajana.
  • tunnistamaan omat vahvuutensa dokumentaarisen elokuvan tekijänä.
  • Tunnistamaan, hyödyntämään ja soveltamaan oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, tutkimustietoa ja taiteellisia ilmaisukeinoja.
  • hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja täydentämään osaamistaan.
  • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Koulutuksen tavoite maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaine on jatkoa dokumentaarisen elokuvan kandidaattiopintoihin. Kandidaattiohjelmasta valmistunut voi jatkaa suoraan maisteriohjelmaan ilman erillistä hakua. Lisätietoa maisteriohjelmasta täältä.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Dokumentaarisen elokuvan pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaineen opetuskieli on englanti. Osa opinnoista opetetaan suomen kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö kandidaattiohjelmassa

Koulutus muodostuu Aalto ARTSin kaikille yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista.

Opetusta tarjotaan työpajamuotoisena sekä luentokursseina. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan, sekä nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen, kirjoittaminen ja ajattelu ovat tärkeitä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Muiden taiteiden, kokeellisen ja fiktiivisen elokuvan tuntemus sekä perehtyminen uuden median, kuvataiteen ja muun median kentällä tapahtuvaan dokumentaariseen ilmaisuun on tärkeää. Opiskelijoiden kykyä havainnoida ja tulkita todellisuutta, valmiutta ihmisten kohtaamiseen, kriittistä ajattelukykyä, kokeilunhalua sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn kehitetään kurssien, työpajojen, harjoitustehtävien sekä harjoituselokuvatuotantojen puitteissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2020-2022 opinto-oppaasta.

Koulutuksen sisältö maisteriohjelmassa

Lisätietoa maisteriohjelmasta täältä.

Uramahdollisuudet 

Dokumentaarisen elokuvan pääaineen kandidaatit työllistyvät itsenäisinä dokumentaarisen elokuvan ohjaajina, elokuva-alan muissa ammattitehtävissä, elokuva-alan rahoitusjärjestelmän toimijoina, elokuvan opettajina, festivaalijärjestäjinä, elokuvatoimittajina, sekä erilaisissa muissa soveltavissa ammateissa kuten uuden median alueella, toimittajina tai muina median tai television ammattilaisina.

Uramahdollisuudet maisteriohjelmassa

Lisätietoa maisteriohjelman uramahdollisuuksista löydät täältä.

Kansainvälistyminen

Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa dokumentaarisen elokuvan opetusta. Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla sekä ulkomailla että kotimaassa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.
 

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen tutkimus luo uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tuotantoprosesseista. Tutkimusorientaatio perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen dialogiin. Laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä löydät lisätietoa täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-ja-lavastustaiteen-laitos-elo  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Dokumentaarisen elokuvan kandidaattiohjelma koordinoi opiskelijayhteistyötä festivaalien kanssa sekä tukee opiskelijoiden osallistumista ammatillisiin harjoitteluihin ja tilaustöihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa kursseja muista Aallon kouluista. Teemme yhteistyötä myös muiden yliopistojen kanssa (esimerkiksi Taideylipiston Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja UniArts)

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu