Aalto-yliopisto

Saavutettava Aalto

Esteiden havaitseminen ja poistaminen on yhteinen jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on yhdenvertainen ja mahdollistava toimintaympäristö.
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.
Accessible Aalto

Yhdessä yhdenvertaisiksi

Tälle sivulle on koottu keinoja ja tapoja, joiden avulla lisäämme vuorovaikutusta ja tuemme toisiamme saavutettavuustyössä.

Saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma

Saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma on yhteinen työkalu mahdollistavan toimintaympäristön toteuttamiseksi kaikissa toiminnoissa. Sen avulla varmistetaan monenlaisista taustoista tulevien työntekijöiden ja opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Aalto-yliopiston liput liehuvat salossa. Kuva: Aino Huovio

Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2024

Rehtori Ilkka Niemelä vahvisti 1.2.2022 Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inklusiivisuus -suunnitelman (Equality, Diversity and Inclusion - EDI) ja Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman kaudelle 2022-2024.

Drupal: Aalto.fi-sivusto

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja Aallon tapa toimia

Aalto-yliopiston johto: Kutsumme jokaisen aaltolaisen toimimaan syrjintää ja rasismia vastaan

Rasismille ei ole sijaa tiedeyhteisössä, Aalto-yliopiston johto sanoo kannanotossaan. Aalto tekee yliopistona lujasti töitä sen eteen, että yhteisömme olisi avoin ja monimuotoinen.

Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Tekniikka tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä

Teknologiakasvatuksen työelämäprofessori Maria Clavert innostaa tekniikan opintoihin rohkeita nuoria, joilla on halu muuttaa maailmaa. Teknologian avulla se on oikeasti mahdollista.

Shaking up Tech: avaruustekniikka tutuksi. Kuva: Mikko Raskinen.

MONTA-ryhmä pyrkii edistämään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta Kauppakorkeakoulussa

Myös pian valmistuva KTM, Inklusiivin perustaja Katja Toropainen toivoo organisaatioihin lisää keskustelua ja parhaiden käytäntöjen jakamista monimuotoisuudesta.

Ulkokuva Kauppakorkeakoulusta. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Työkalupakki monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen

Käytännön vinkkejä ja resursseja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseen Aalto-yhteisössä.

Aalto people

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

Esteettömän tapahtuman tarkistuslista

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn Esteettömän tapahtuman -kriteerit tarjoaa kätevän tarkistuslistan esteettömän Aalto-tapahtuman järjestäjälle.

Rehtori Ilkka Niemelä puhuu Väreen avajaisjuhlissa

Mahdollistava Aalto-kampus ja esteettömyys

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Pääkaupunkiseudun palvelukartta (ulkoinen linkki)

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Students with bicycles in Otaniemi

Aalto-yliopistokiinteistöt - ACRE

Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) ylläpitää, kehittää ja vuokraa Aalto-yliopiston tiloja Otaniemessä ja Töölössä. Luomme uusia konsepteja ja yhteiskäyttöisiä tiloja myös yliopiston ulkopuolisille tahoille muodostaen Otaniemestä ainutlaatuisen yhteistyökeskittymän ja maailman innostavimman kampuksen.

Kampus
Learning Centre, Main lobby

Harald Herlin -oppimiskeskuksen saavutettavuus ja esteettömyys

Tietoja Oppimiskeskuksen palvelujen ja tilojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.

Oppimiskeskus
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Kampuskartat, osoitteet ja aukioloajat Otaniemen kampuksella

Sivulta löydät myös ravintolat, Aalto Space -mobiilisovelluksen, kulkuluvat, kartta ja avaimet - kaikki käytännön tiedot koottuna! Tutustu myös virtuaalikierrokseen.

Kampus
Pyörätuolilla liikkuva matkustaja siirtymässä metroon

Rakennetun ympäristön esteettömyys (ulkoinen linkki)

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kulttuuria kaikille - Kultur för alla - Culture for All

Museoiden tarkistuslistasta uutta potkua saavutettavuus- ja moninaisuustyöhön (ulkoinen linkki)

Tarkistuslistaa voi käyttää saavutettavuuden ja moninaisuuden omatoimiseen arvioimiseen ja kehittämiseen. Tavoite on tehdä näyttelyalueista mahdollisimman viihtyisiä ja merkityksellisiä paikkoja mahdollisimman monelle.

Apuvälineet ja avustava teknologia sekä W3C-standardien noudattaminen ovat osa mahdollistavaa toimintaympäristöä

Saavutettavuus ja opiskelu

Aalto-yliopistossa kaikki opiskelijat voivat keskittyä tasavertaisesti opintoihinsa. Yksilöllisten syiden perusteilla on mahdollista saada esimerkiksi tenttiajan pidennys tai käyttää apuvälineitä opinnoissa. Näistä henkilökohtaisista opintojärjestelyistä sovitaan luottamuksellisessa tapaamisessa opintoasioiden suunnittelijan tai kurssiopettajan kanssa. Neuvoa esteettömyysasioissa voi kysyä myös yliopiston saavutettavuuden asiantuntijoilta (AccANet), opintopsykologilta tai tuutorilta.

Esteettömästä/saavutettavasta opiskelusta on määrätty Aalto-yliopiston yhteisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä pykälässä 24:

24 § Opintojen saavutettavuus

  • Jos opiskelijalla on opiskelua rajoittava vamma tai muu vastaava terveydellinen este, jonka vuoksi hän ei pysty tekemään opintojaan opetussuunnitelmassa ja kurssilla määrätyllä tavalla, korkeakoulun tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vaihtoehtoisen suoritusmahdollisuuden järjestämiseksi. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita.

Aalto-yliopiston akateemisten asian komitea antaa saavutettavuutta koskevasta menettelystä tarkemmat määräykset.

Aalto-yliopiston oppaita ja ohjeita opiskelua varten

Opiskelijan oppaasta löydät ohjeita Aalto-yliopistossa opiskeluun. Erasmus on Euroopan laajin vaihto-ohjelma, joka tukee eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä ja rahoittaa opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta.

Student guide illustration, front page

Opiskelijan opas

Opinto-opas kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille

Otakaari 1

Starting Point

Opiskelijoiden yleispalvelupiste Otakaari 1, huone Y199a

Opiskelijan tukipalvelut
Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing tarjoaa opiskelijoille matalan kynnyksen ohjausta hyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyvissä asioissa. Tältä sivulta löydät tietoa mm. ajanvarauksettomasta drop-in ohjauksesta, tapahtumista, asiantuntijoiden ajanvarauksellisesta ohjauksesta ja kampuksen hyvinvointireitistä.

Opiskelu Aallossa
Tasapainotteleva opiskelija

Opintopsykologien ja uraohjauspsykologien yksilöohjaus

Aallon opinto- ja uraohjauspsykologit tarjoavat kaikille Aallon opiskelijoille yksilöohjausta etänä ja kampuksella. Voit tulla yksilöohjaukseen ilman ajanvarausta (Starting Point of Wellbeing) tai varata ajan.

Palvelut
A woman working on a computer.

Opinto- ja uraohjauspsykologin palvelut tohtoriopiskelijoille

Tuntuuko sinusta siltä, että haluaisit jutella jonkun kanssa tohtoriopinnoissasi kohtaamistasi haasteista? Koetko jaksamisen olevan vähissä tai tuntuuko väitöskirjan tekeminen pahalta? Onko motivaatiosi hukassa? Onko sinulla vaikeuksia aikaansaamisen ja ajanhallinnan kanssa? Tunnetko itsesi yksinäiseksi? Koetko, että ohjaussuhde ei toimi? Mietitkö, oliko väitöskirja oikea valinta? Tai millaisen urapolun tohtoriopinnot tarjoavat?

Opiskelu Aallossa
Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Opiskelijapalveluiden psykologiryhmä

Aallon opintopsykologit ja uraohjauspsykologi muodostavat opiskelijapalveluiden psykologiryhmän. Psykologiryhmän tavoitteena on edistää perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoiden hyvinvoivaa opiskelua ja työllistymistä.

Palvelut
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Palvelut
Erasmus logo

Erasmus-ohjelma

Erasmus on Euroopan laajin vaihto-ohjelma, joka tukee eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä ja rahoittaa opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta. Sen kautta onnistuvat muun muassa opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla, henkilökuntaliikkuvuus ja opettajavaihto.

Palvelut

Muiden toimijoiden tarjoama tuki korkeakouluopiskeluun

Henkilökohtaiset ja yksilölliset ominaisuudet kuten vamma, sairaus tai oppimisvaikeus eivät estä osallistumista Aalto-yliopiston eri toimintoihin. Esteettömyystukea voi hakea eri toimijoilta osallistumisen helpottamiseksi.

Celia logo

Celia (celia.fi) (ulkoinen linkki)

Kaikki Saavutettavuuskirjasto Celian asiakkaat voivat lainata saavutettavia kurssikirjoja Celianetistä. Jos olet lukemisesteinen ja opiskelet suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, voit tehdä hankintaehdotuksen uudesta kurssikirjasta Celian kokoelmaan.

Kela Fpa logo

Kelan vammaistuet opiskelijoille (ulkoinen linkki)

Tuen tavoitteena on helpottaa 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Vammaistuen tarve ja määrä arvioidaan aina yksilöllisesti.

Opetushallituksen logo

Opetushallitus (ulkoinen linkki)

Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä.

Opetushallituksen logo

Kansainvälisyys kannattaa! (ulkoinen linkki)

Opetushallituksen Maailmalle.netistä löydät tietoa opiskelusta, työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdoista ulkomailla sekä vinkkejä kansainvälistymiseen Suomessa.

Opetushallituksen logo

Esteettömyystuki Suomen kielen ja kulttuurin toiminnoissa (ulkoinen linkki)

Vamma, sairaus tai oppimisvaikeus ei estä sinua osallistumista Opetushallituksen eri toimintoihin. Voit hakea meiltä esteettömyystukea osallistumisen helpottamiseksi.

Yhdenvertaisuus.fi-logo

Yhdenvertaisuus.fi (ulkoinen linkki)

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.

Saavutettava julkaiseminen

Aaltodoc-julkaisuarkistossa opinnäytteitä, konferenssijulkaisuja, artikkeleita ja raportteja. Hae esim. hakusanoilla 'saavutettavuus', 'esteettömyys' tai 'inkluusio'.

publication platform training

Aaltodoc-julkaisuarkisto

Aaltodoc-julkaisuarkisto sisältää Aalto-yliopistossa tuotettuja julkaisuja kuten opinnäytteitä, konferenssijulkaisuja, artikkeleita ja muuta korkeakoulujen tuottamaa tutkimusaineistoa.

Avoin tiede ja tutkimus
A book and a pen with Aalto logo. Photo by Aino Huovio.

ACRIS, avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallennuspalvelu

Ohjeita avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallennukseen ACRISissa

Palvelut
Keyboard with blue keys for wheelchair, hearing aid and white stick

Saavutettavat tiedostot ja helppokäyttöisyyden tarkistaminen ennen julkaisua

Avaa sisältösi kaikkien käyttöön. Monet Microsoft 365 -sovellukset sisältävät helppokäyttöisyyden tarkistuksen (Accessibility Checker), joka löytää helppokäyttöisyysongelmia ja luettelee ehdotuksia.

Opetus ja oppiminen

Accessible Aalto Network - AccANet

Accessible Aalto Network (AccANet) on vapaaehtoinen yhteisöverkosto inkluusion toteuttamiseksi Aalto-yliopistossa. 

Accessible Aalto Network (AccaNet) (ulkoinen linkki)

AccaNet on aaltolaisten yhteisöverkosto saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi yliopiston eri yksiköissä.

Workgroup in Aalto goes Accessible symposium

Accessible Aalto Wikissä (ulkoinen linkki)

The home of the Accessible Aalto space in Aalto Wiki to develop the accessibility implementation based on strategy for Aalto University.

A happy student slides downhill a snowbank

Aalto goes Accessible symposiumit (ulkoinen linkki)

Annual Aalto goes Accessible symposiums are for learning, sharing and innovating best practices to promote equality and diversity at Aalto University.

Accessible parking sign as understood by Pertti Jarla

Oasis of Radical Wellbeing

Autamme sinua ja yhteisöäsi löytämään keinoja oman hyvinvoinnin kehittämiseen.

Hyvinvoinnin avaimet

Vammaispalvelujen käsikirja (ulkoinen linkki)

Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaispalvelujen työntekijöiden työvälineenä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Lisätietoja saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja inkluusiosta

Kestävä Aalto

Kestävä kehitys kattaa Aallossa ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. Aalto-yliopisto on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen kaikessa toiminnassamme.

Students

Kestävä kehitys

Aallossa tuotetaan tietoa ja ymmärrystä sekä luodaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat hyvinvointia yhden maapallon rajoissa.

Digitaalinen Aalto

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain (DPL) edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Drupal: Aalto.fi-sivusto

Esteetön opiskelu Suomessa ja Euroopassa

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: