Aalto-yliopisto

Saavutettava Aalto

Esteiden havaitseminen ja poistaminen on yhteinen jatkuva prosessi.
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.
Accessible Aalto

Saavutettavuus on yhteinen asia

Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Erilaisten esteiden havaitseminen ja korjaaminen on jatkuva prosessi, joka on tehtävä yhdessä. Saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman mukaisesti saavutettavuustoiminta hajautetaan yliopistossamme seuraavasti:

 • yhteisellä yliopiston tasolla toteutetaan strategian mukaiset peruspalvelut ja neuvonta kuudelle korkeakoululle, jotka edelleen päättävät omien yksiköidensä palveluista itsenäisesti
 • yliopiston tasolla varmistetaan myös edellytykset luovalle työskentelylle ja vuorovaikutukselle sekä yliopiston toiminnan kehittämiselle
 • Otaniemen kampukselle suunnitellaan, saneerataan ja toteutetaan esteettömät, terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kaikille yhteisön jäsenille
 • kuusi korkeakoulua kehittävät ja tukevat strategian mukaista saavutettavaa toimintakulttuuria seuraamalla toimeenpanon etenemistä
 • laitosten, koulutusohjelmien ja yksiköiden tasolla varmistetaan yhdenvertainen ja tasa-arvoinen osallistuminen opiskeluun, tutkimukseen ja opetukseen.

Saavutettava toimintakulttuuri toteutetaan seuraavien periaatteiden avulla:

 • Saavutettavuutta kehitetään ennakoivasti siten, ettei odoteta toimintaprosessin estymistä
 • Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus raportoida havaitsemistaan esteistä ja ehdottaa muutoksia toimintatapoihin.
 • Yhdenvertaisuutta edistetään jatkuvasti kaikessa toiminnassa
 • Avoin keskustelu vahvistaa myönteisiä asenteita ja lisää osaamista, joka auttaa ratkaisemaan arjen haasteita.
 • Sovellamme kestävän kehityksen periaatteita, jolloin saavutettavuus on sopusoinnussa tutkimustiedon ja yhteisön hiljaisen tiedon kanssa sekä on perusteltavissa erilaisissa toimintaamme koskevissa arvioinneissa.

Saavutettavan toiminnan koulutus, neuvonta ja opiskelu on hajautettu eri yksiköille. Ota yhteyttä oman koulusi oppimispalveluihin, mikäli tarvitset lisätietoja tai haluat osallistua käytännön ratkaisujen toteuttamiseen! Jokaisen koulun LES-palvelupiste opastaa, ohjaa ja neuvoo tarkemmin.

Esteetön opiskelu Suomessa ja Euroopassa

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu