Aalto-yliopisto

Saavutettava Aalto

Esteiden havaitseminen ja poistaminen on yhteinen jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on yhdenvertainen ja mahdollistava toimintaympäristö.
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.
Accessible Aalto

Yhdessä yhdenvertaisiksi

Tälle sivulle on koottu keinoja ja tapoja, joiden avulla lisäämme vuorovaikutusta ja tuemme toisiamme saavutettavuustyössä.

Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat

Yliopiston uudet verkkosivustot

Vanhat verkkosivustot ja videotallenteet

  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen sivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
  • Yliopiston intranetien ja extranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi tai kun vanha intranet tai ekstranet uudistetaan kokonaan.
  • Yliopiston verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020.
Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019–2021

Rehtori Ilkka Niemelä vahvisti Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019-2021. Toimeenpanosuunnitelma perustuu Aalto-yliopiston strategiaan ja se tukee sekä hyvinvointityötä että yliopiston yhdenvertaisuus-ja tasa-arvotoimikunnan työtä. Toimeenpanosuunnitelma on Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelman liite. Tällä sivulla seurataan toimeenpanon toteutumista.

Aalto.fi-sivusto
Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Aalto-yliopiston johto: Kutsumme jokaisen aaltolaisen toimimaan syrjintää ja rasismia vastaan

Rasismille ei ole sijaa tiedeyhteisössä, Aalto-yliopiston johto sanoo kannanotossaan. Aalto tekee yliopistona lujasti töitä sen eteen, että yhteisömme olisi avoin ja monimuotoinen.

Uutiset

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja Aallon tapa toimia

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston tavoitteena on tarjota kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimintaympäristö, jossa eri sukupuolia, eri tehtävissä olevia ja erilaisten taustan omaavia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja joka mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen yliopiston toimintaan.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Aallon tapa toimia

Aallon toimintaperiaatteet ovat yhteenveto Aalto-yhteisön toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavista reilun pelin säännöistä. Ne perustuvat Aallon arvoihin ja luovat yhteistä toimintakulttuuria.

Aallon tapa toimia

Tekniikka tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä

Teknologiakasvatuksen työelämäprofessori Maria Clavert innostaa tekniikan opintoihin rohkeita nuoria, joilla on halu muuttaa maailmaa. Teknologian avulla se on oikeasti mahdollista.

Shaking up Tech: avaruustekniikka tutuksi. Kuva: Mikko Raskinen.

MONTA-ryhmä pyrkii edistämään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta Kauppakorkeakoulussa

Myös pian valmistuva KTM, Inklusiivin perustaja Katja Toropainen toivoo organisaatioihin lisää keskustelua ja parhaiden käytäntöjen jakamista monimuotoisuudesta.

Ulkokuva Kauppakorkeakoulusta. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja ohjeet

Aallon Code of Conduct määrittelee koko Aalto-yhteisöä koskeviksi toimintamme perusperiaatteiksi tasa-arvon, puolueettomuuden ja keskinäisen kunnioittamisen.

Kuva uudet opiskelijat

Accessible Aalto Network (AccANet), Aalto First Year Experience AFYE, opiskelijoiden tukeminen ja henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Accessible Aalto Network (AccANet) is for collaboration and knowledge building to improve our main processes and quality at Aalto University.

Accessible Aalto Network (AccaNet)

AccaNet on aaltolaisten yhteisöverkosto saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi yliopiston eri yksiköissä.

Workgroup in Aalto goes Accessible symposium

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi on Aallossa tärkeää ja se on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Aallossa tuetaan opiskelijoiden menestymistä ja hyvinvointia monikulttuurisessa ja monimuotoisessa yhteisössä. Opiskeluhyvinvointikyselyt osoittavat, että hyvinvoivat opiskelijat myös opiskelevat hyvin. Tätä hyvinvointia tuemme monin eri keinoin laadukkailla oppimisen tukipalveluilla ja jatkuvalla opetuksen kehittämisellä.

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Palvelukartan avulla perille kampuksen kohteisiin

Pääkaupunkiseudun palvelukartta

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Saavutettavuus ja esteettömyys

Tietoja Oppimiskeskuksen palvelujen ja tilojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.

Learning Centre graphics

Lisätietoja saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja inkluusiosta

Kestävä Aalto

Kestävä kehitys kattaa Aallossa ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. Aalto-yliopisto on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen kaikessa toiminnassamme.

Environmental Engineering. Photo: Mikko Raskinen/ Aalto University

Kestävä kehitys

Aalto-yliopisto on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä osana tutkimusta ja opetusta. Kestävä kehitys on avaintekijä myös kampuksen kehittämisessä ja muussa yliopiston toiminnassa.

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Aalto.fi-sivusto

Esteetön opiskelu Suomessa ja Euroopassa

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu