Aalto-yliopisto

Saavutettava Aalto

Esteiden havaitseminen ja poistaminen on yhteinen jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on yhdenvertainen ja mahdollistava toimintaympäristö.
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.
Accessible Aalto

Yhdessä yhdenvertaisiksi

Tälle sivulle on koottu keinoja ja tapoja, joiden avulla lisäämme vuorovaikutusta ja tuemme toisiamme saavutettavuustyössä.

Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat

Yliopiston uudet verkkosivustot

Vanhat verkkosivustot ja videotallenteet

  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen sivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
  • Yliopiston intranetien ja extranetien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi tai kun vanha intranet tai ekstranet uudistetaan kokonaan.
  • Yliopiston verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020.
Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019–2021

Rehtori Ilkka Niemelä vahvisti Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019-2021. Toimeenpanosuunnitelma perustuu Aalto-yliopiston strategiaan ja se tukee sekä hyvinvointityötä että yliopiston yhdenvertaisuus-ja tasa-arvotoimikunnan työtä. Toimeenpanosuunnitelma on Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelman liite. Tällä sivulla seurataan toimeenpanon toteutumista.

Drupal: Aalto.fi-sivusto
Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa
Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Aalto-yliopiston johto: Kutsumme jokaisen aaltolaisen toimimaan syrjintää ja rasismia vastaan

Rasismille ei ole sijaa tiedeyhteisössä, Aalto-yliopiston johto sanoo kannanotossaan. Aalto tekee yliopistona lujasti töitä sen eteen, että yhteisömme olisi avoin ja monimuotoinen.

Uutiset

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja Aallon tapa toimia

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Tekniikka tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä

Teknologiakasvatuksen työelämäprofessori Maria Clavert innostaa tekniikan opintoihin rohkeita nuoria, joilla on halu muuttaa maailmaa. Teknologian avulla se on oikeasti mahdollista.

Shaking up Tech: avaruustekniikka tutuksi. Kuva: Mikko Raskinen.

MONTA-ryhmä pyrkii edistämään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta Kauppakorkeakoulussa

Myös pian valmistuva KTM, Inklusiivin perustaja Katja Toropainen toivoo organisaatioihin lisää keskustelua ja parhaiden käytäntöjen jakamista monimuotoisuudesta.

Ulkokuva Kauppakorkeakoulusta. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja ohjeet

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, kiusaamista emmekä häirintää.

Kuva uudet opiskelijat

Esteettömän tapahtuman tarkistuslista

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn Esteettömän tapahtuman -kriteerit tarjoaa kätevän tarkistuslistan esteettömän Aalto-tapahtuman järjestäjälle.

Rehtori Ilkka Niemelä puhuu Väreen avajaisjuhlissa

Accessible Aalto Network (AccANet), Aalto First Year Experience AFYE, opiskelijoiden tukeminen ja henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Accessible Aalto Network (AccANet) is for collaboration and knowledge building to improve our main processes and quality at Aalto University.

Accessible Aalto Network (AccaNet) (ulkoinen linkki)

AccaNet on aaltolaisten yhteisöverkosto saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseksi yliopiston eri yksiköissä.

Workgroup in Aalto goes Accessible symposium

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi on Aallossa tärkeää ja se on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Aallossa tuetaan opiskelijoiden menestymistä ja hyvinvointia monikulttuurisessa ja monimuotoisessa yhteisössä. Opiskeluhyvinvointikyselyt osoittavat, että hyvinvoivat opiskelijat myös opiskelevat hyvin. Tätä hyvinvointia tuemme monin eri keinoin laadukkailla oppimisen tukipalveluilla ja jatkuvalla opetuksen kehittämisellä.

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Palvelukartan avulla perille kampuksen kohteisiin

Pääkaupunkiseudun palvelukartta (ulkoinen linkki)

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Saavutettavuus ja esteettömyys

Tietoja Oppimiskeskuksen palvelujen ja tilojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.

Learning Centre graphics

Kampuskartat, osoitteet ja aukioloajat Otaniemen kampuksella

Sivulta löydät myös ravintolat, Aalto Space -mobiilisovelluksen, kulkuluvat ja avaimet - kaikki käytännön tiedot koottuna! Tutustu myös virtuaalikierrokseen.

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Lisätietoja saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja inkluusiosta

Erasmus-ohjelma

Erasmus on Euroopan laajin vaihto-ohjelma, joka tukee eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä ja rahoittaa opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta.

Erasmus logo

Erasmus-ohjelma

Erasmus on Euroopan laajin vaihto-ohjelma, joka tukee eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä ja rahoittaa opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta. Sen kautta onnistuvat muun muassa opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla, henkilökuntaliikkuvuus ja opettajavaihto.

Palvelut

Kestävä Aalto

Kestävä kehitys kattaa Aallossa ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. Aalto-yliopisto on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen kaikessa toiminnassamme.

Students at workshop

Kestävä kehitys

Aallossa tuotetaan tietoa ja ymmärrystä sekä luodaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat hyvinvointia yhden maapallon rajoissa.

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain (DPL) edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Drupal: Aalto.fi-sivusto

Esteetön opiskelu Suomessa ja Euroopassa

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu