Drupal: Aalto.fi-sivusto

Saavutettava digitaalinen viestintä

Opi lisää digitaalisesta saavutettavuudesta aalto.fi-sivuilla.
Computer_Science_photo_Matti_Ahlgren_Aalto_University-24

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain (DPL) edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Saavutettavuusvaatimusten siirtymäajat palvelutyypeittäin

Yliopiston kaikkien verkko- ja mobiilipalveluiden on noudatettava saavutettavuusvaatimuksia 23.9.2020 (verkkosivustot) ja 23.9.2021 (mobiilipalvelut) alkaen.

Speech Recognizer Board, professor Teuvo Kohonen, 1980
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: