Peter Liljeroth
Department of Applied Physics

Peter Liljeroth

Professor

Contact information

Postal address
Puumiehenkuja 2, 02150 Espoo
Mobile phone
+358503636115
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Description

I lead the Atomic Scale Physics group (http://physics.aalto.fi/en/groups/stm/) and we focus on probing the atomic scale structure and electronic properties of molecules and nanostructures using low-temperature scanning tunnelling microscopy (STM) and atomic force microscopy (AFM). Recently, we are concentrating on realizing designer materials by fabricating structures with atomically precise geometries, and controlled lattice symmetries and interactions. This would allow us to create artificial materials with engineered electronic properties.

Honors and awards

Award or honor granted for academic career
Department of Applied Physics
Dec 2016

Väisälä award Väisälän palkintoja jaetaan vuosittain 1-3 aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioituneelle tutkijalle. Palkinnot myöntää Tiedeakatemian hallitus Väisälän rahastosta rahaston tukemille aloille. Väisälän palkintoja on jaettu vuodesta 2000 alkaen. Professori Peter Liljerothin Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitoksella toimivan ryhmän tutkimusalue on kokeellinen nanotiede: molekyylitason mittakaavan rakenteiden ja niiden elektronisten ominaisuuksien tutkimus. Ryhmän työkaluja ovat matalien lämpötilojen tunnelointi- ja atomivoimaspektroskopia. Ryhmä on kunnostautunut erityisesti nanorakenteiden hallitussa valmistuksessa sekä niiden kuvantamisessa ja karakterisoinnissa. Liljerothin mittaukset paljastavat atomien ja molekyylien rakenteen ja elektronitiheydet ennennäkemättömällä tarkkuudella. Esimerkki ryhmän viimeaikaisista saavutuksista ovat kaksiulotteiset grafeeninauhat ja yhdistelmärakenteet, jotka on valmistettu yksittäisten atomien tarkkuudella käyttämällä hyväksi kasvualustan pinnalla tapahtuvia polymerisaatioreaktioita. Toinen esimerkki on yksittäisten atomien ja molekyylien kuvantaminen ja spektroskopia sekä niiden välisten kemiallisten reaktioiden hallittu ohjailu haluttujen kohdemolekyylien syntetisoimiseksi. Peter Liljeroth on sukupolvensa johtavia nanotieteen tutkijoita. Hän on saanut vahvasti kilpaillun European Research Councilin (ERC) rahoituksen tutkimushankkeelleen. Hänen tutkimustyönsä on saanut laajaa näkyvyyttä muun muassa arvostetuissa Nature- ja Science-julkaisuissa.

Award or honor granted for academic career
Atomic Scale Physics
Jan 2012

ERC Starting Grant ERC Starting grant ”Atomically precise nanoelectronic materials (PRECISE-NANO)”, 2012-2017

Publications

Department of Applied Physics, Atomic Scale Physics

On‐Surface Assembly of Au‐Dicyanoanthracene Coordination Structures on Au(111)

Publishing year: 2019 ChemPhysChem
Atomic Scale Physics, Department of Applied Physics

Benchmarking van der Waals-treated DFT

Publishing year: 2019 Physical Review Materials
Atomic Scale Physics, Department of Applied Physics, Computational Electronic Structure Theory, Theory of Quantum Matter (TQM)

Observation of coexistence of Yu-Shiba-Rusinov states and spin-flip excitations

Publishing year: 2019 Nano Letters
Department of Applied Physics, Atomic Scale Physics

Engineered electronic states in atomically precise artificial lattices and graphene nanoribbons

Publishing year: 2019 Advances in Physics: X
Department of Applied Physics, Surfaces and Interfaces at the Nanoscale, Atomic Scale Physics

Two-Dimensional Band Structure in Honeycomb Metal-Organic Frameworks

Publishing year: 2018 Nano Letters
Department of Applied Physics, Surfaces and Interfaces at the Nanoscale, Atomic Scale Physics

Elemental Identification by Combining Atomic Force Microscopy and Kelvin Probe Force Microscopy

Publishing year: 2018 ACS Nano
Atomic Scale Physics, Department of Applied Physics, Theory of Quantum Matter (TQM)

Tuneable topological domain wall states in engineered atomic chains

Publishing year: 2018 arXiv.org
Department of Applied Physics, Atomic Scale Physics, Theory of Quantum Matter (TQM)

Coupled Yu-Shiba-Rusinov States in Molecular Dimers on NbSe2

Publishing year: 2018 Nano Letters
Department of Applied Physics, Atomic Scale Physics

Electronic components embedded in a single graphene nanoribbon

Publishing year: 2017 Nature Communications
Department of Applied Physics, Quantum Many-Body Physics, Atomic Scale Physics

Single- and many-particle description of scanning tunneling spectroscopy

Publishing year: 2017 JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA