Peter Liljeroth

Akatemiaprofessori
Akatemiaprofessori
T304 Dept. Applied Physics

I lead the Atomic Scale Physics group (http://physics.aalto.fi/stm) and we focus on probing the atomic scale structure and electronic properties of molecules and nanostructures using low-temperature scanning tunnelling microscopy (STM) and atomic force microscopy (AFM). Recently, we are concentrating on realizing designer materials by fabricating structures with atomically precise geometries, and controlled lattice symmetries and interactions. This would allow us to create artificial materials with engineered electronic properties.

Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Contact information

Phone number
+358503636115

Honors and awards

Väisälä award

Väisälän palkintoja jaetaan vuosittain 1-3 aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioituneelle tutkijalle. Palkinnot myöntää Tiedeakatemian hallitus Väisälän rahastosta rahaston tukemille aloille. Väisälän palkintoja on jaettu vuodesta 2000 alkaen. Professori Peter Liljerothin Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitoksella toimivan ryhmän tutkimusalue on kokeellinen nanotiede: molekyylitason mittakaavan rakenteiden ja niiden elektronisten ominaisuuksien tutkimus. Ryhmän työkaluja ovat matalien lämpötilojen tunnelointi- ja atomivoimaspektroskopia. Ryhmä on kunnostautunut erityisesti nanorakenteiden hallitussa valmistuksessa sekä niiden kuvantamisessa ja karakterisoinnissa. Liljerothin mittaukset paljastavat atomien ja molekyylien rakenteen ja elektronitiheydet ennennäkemättömällä tarkkuudella. Esimerkki ryhmän viimeaikaisista saavutuksista ovat kaksiulotteiset grafeeninauhat ja yhdistelmärakenteet, jotka on valmistettu yksittäisten atomien tarkkuudella käyttämällä hyväksi kasvualustan pinnalla tapahtuvia polymerisaatioreaktioita. Toinen esimerkki on yksittäisten atomien ja molekyylien kuvantaminen ja spektroskopia sekä niiden välisten kemiallisten reaktioiden hallittu ohjailu haluttujen kohdemolekyylien syntetisoimiseksi. Peter Liljeroth on sukupolvensa johtavia nanotieteen tutkijoita. Hän on saanut vahvasti kilpaillun European Research Councilin (ERC) rahoituksen tutkimushankkeelleen. Hänen tutkimustyönsä on saanut laajaa näkyvyyttä muun muassa arvostetuissa Nature- ja Science-julkaisuissa.
Award or honor granted for academic or artistic career Department of Applied Physics Dec 2016

ERC Starting Grant

ERC Starting grant ”Atomically precise nanoelectronic materials (PRECISE-NANO)”, 2012-2017
Award or honor granted for academic or artistic career Atomic Scale Physics Jan 2012

Research groups

  • Atomic Scale Physics, Academy Professor
  • Atomic Scale Physics, Professor

Publications

Control of Molecular Orbital Ordering Using a van der Waals Monolayer Ferroelectric

Mohammad Amini, Orlando Silveira Júnior, Viliam Vano, Jose Lado, Adam Foster, Peter Liljeroth, Kezilebieke Shawulienu 2023 Advanced Materials

Visualization of Moiré Magnons in Monolayer Ferromagnet

Somesh Chandra Ganguli, Markus Aapro, Kezilebieke Shawulienu, Mohammad Amini, Jose Lado, Peter Liljeroth 2023 Nano Letters

Automated Tip Functionalization via Machine Learning in Scanning Probe Microscopy

Benjamin Alldritt, Fedor Urtev, Niko Oinonen, Markus Aapro, Juho Kannala, Peter Liljeroth, Adam S. Foster 2022 Computer Physics Communications

Water Dimer-Driven DNA Base Superstructure with Mismatched Hydrogen Bonding

Shuning Cai, Lauri Kurki, Chen Xu, Adam S. Foster, Peter Liljeroth 2022 Journal of the American Chemical Society

Precise atom manipulation through deep reinforcement learning

I-Ju Chen, Markus Aapro, Abraham Kipnis, Alexander Ilin, Peter Liljeroth, Adam Foster 2022 Nature Communications

Confinement-Engineered Superconductor to Correlated-Insulator Transition in a van der Waals Monolayer

Somesh Ganguli, Viliam Vano, Kezilebieke Shawulienu, Jose Lado, Peter Liljeroth 2022 Nano Letters

Reply to: “Topological and trivial domain wall states in engineered atomic chains”

Md Nurul Huda, Shawulienu Kezilebieke, Teemu Ojanen, Robert Drost, Peter Liljeroth 2022 npj Quantum Materials

Electrostatic Discovery Atomic Force Microscopy

Niko Oinonen, Chen Xu, Benjamin Alldritt, Filippo Federici Canova, Fedor Urtev, Shuning Cai, Ondřej Krejčí, Juho Kannala, Peter Liljeroth, Adam S. Foster, Hapala Hapala 2022 ACS Nano

Moiré-enabled topological superconductivity

Kezilebieke Shawulienu, Viliam Vano, Md Nurul Huda, Markus Aapro, Somesh Chandra Ganguli, Peter Liljeroth, Jose Lado 2022 Nano Letters

Synthesis and Properties of Monolayer MnSe with Unusual Atomic Structure and Antiferromagnetic Ordering

Markus Aapro, Md Nurul Huda, Karthikeyan Jeyakumar, Kezilebieke Shawulienu, Somesh Chandra Ganguli, Hector Gonzalez Herrero, Xin Huang, Peter Liljeroth, Hannu-Pekka Komsa 2021 ACS Nano