Peter Liljeroth

I lead the Atomic Scale Physics group (http://physics.aalto.fi/stm) and we focus on probing the atomic scale structure and electronic properties of molecules and nanostructures using low-temperature scanning tunnelling microscopy (STM) and atomic force microscopy (AFM). Recently, we are concentrating on realizing designer materials by fabricating structures with atomically precise geometries, and controlled lattice symmetries and interactions. This would allow us to create artificial materials with engineered electronic properties.

Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Phone number
+358503636115

Honors and awards

ERC Starting Grant

ERC Starting grant ”Atomically precise nanoelectronic materials (PRECISE-NANO)”, 2012-2017
Award or honor granted for academic or artistic career Atomic Scale Physics Jan 2012

Väisälä award

Väisälän palkintoja jaetaan vuosittain 1-3 aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioituneelle tutkijalle. Palkinnot myöntää Tiedeakatemian hallitus Väisälän rahastosta rahaston tukemille aloille. Väisälän palkintoja on jaettu vuodesta 2000 alkaen. Professori Peter Liljerothin Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan laitoksella toimivan ryhmän tutkimusalue on kokeellinen nanotiede: molekyylitason mittakaavan rakenteiden ja niiden elektronisten ominaisuuksien tutkimus. Ryhmän työkaluja ovat matalien lämpötilojen tunnelointi- ja atomivoimaspektroskopia. Ryhmä on kunnostautunut erityisesti nanorakenteiden hallitussa valmistuksessa sekä niiden kuvantamisessa ja karakterisoinnissa. Liljerothin mittaukset paljastavat atomien ja molekyylien rakenteen ja elektronitiheydet ennennäkemättömällä tarkkuudella. Esimerkki ryhmän viimeaikaisista saavutuksista ovat kaksiulotteiset grafeeninauhat ja yhdistelmärakenteet, jotka on valmistettu yksittäisten atomien tarkkuudella käyttämällä hyväksi kasvualustan pinnalla tapahtuvia polymerisaatioreaktioita. Toinen esimerkki on yksittäisten atomien ja molekyylien kuvantaminen ja spektroskopia sekä niiden välisten kemiallisten reaktioiden hallittu ohjailu haluttujen kohdemolekyylien syntetisoimiseksi. Peter Liljeroth on sukupolvensa johtavia nanotieteen tutkijoita. Hän on saanut vahvasti kilpaillun European Research Councilin (ERC) rahoituksen tutkimushankkeelleen. Hänen tutkimustyönsä on saanut laajaa näkyvyyttä muun muassa arvostetuissa Nature- ja Science-julkaisuissa.
Award or honor granted for academic or artistic career Department of Applied Physics Dec 2016

Research groups

  • Atomic Scale Physics, Professor

Publications

Tuning spinaron and Kondo resonances via quantum confinement

Markus Aapro, Abraham Kipnis, Jose L. Lado, Shawulienu Kezilebieke, Peter Liljeroth 2024

Atomic-Scale Visualization of Multiferroicity in Monolayer NiI2

Mohammad Amini, Adolfo O. Fumega, Héctor González-Herrero, Viliam Vaňo, Shawulienu Kezilebieke, Jose L. Lado, Peter Liljeroth 2024

Doped Mott phase and charge correlations in monolayer 1T-NbSe2

Xin Huang, Jose Lado, Jani Sainio, Peter Liljeroth, Somesh Chandra Ganguli 2024

Structure Discovery in Atomic Force Microscopy Imaging of Ice

Fabio Priante, Niko Oinonen, Ye Tian, Dong Guan, Chen Xu, Shuning Cai, Peter Liljeroth, Ying Jiang, Adam S. Foster 2024

Demonstrating Kondo behavior by temperature-dependent scanning tunneling spectroscopy

Elia Turco, Markus Aapro, Somesh C. Ganguli, Nils Krane, Robert Drost, Nahual Sobrino, Annika Bernhardt, Michal Juríček, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Peter Liljeroth, David Jacob 2024

Control of Molecular Orbital Ordering Using a van der Waals Monolayer Ferroelectric

Mohammad Amini, Orlando Silveira Júnior, Viliam Vano, Jose Lado, Adam Foster, Peter Liljeroth, Kezilebieke Shawulienu 2023

Real-Space Imaging of Triplon Excitations in Engineered Quantum Magnets

Robert Drost, Shawulienu Kezilebieke, Jose L. Lado, Peter Liljeroth 2023

Visualization of Moiré Magnons in Monolayer Ferromagnet

Somesh Chandra Ganguli, Markus Aapro, Kezilebieke Shawulienu, Mohammad Amini, Jose Lado, Peter Liljeroth 2023

Accurate Kondo temperature determination of spin-1/2 magnetic impurities

Elia Turco, Markus Aapro, Somesh Chandra Ganguli, Nils Krane, Robert Drost, Nahual Sobrino, Annika Bernhardt, Michal Juríček, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Peter Liljeroth, David Jacob 2023

Evidence of Nodal Superconductivity in Monolayer 1H-TaS2 with Hidden Order Fluctuations

Viliam Vaňo, Somesh Chandra Ganguli, Mohammad Amini, Linghao Yan, Maryam Khosravian, Guangze Chen, Shawulienu Kezilebieke, Jose L. Lado, Peter Liljeroth 2023