Jiayin Yu

Jiayin Yu

Doctoral Researcher
E706 Dept. Management Studies
Doctoral Researcher

Contact information