Jiayin Yu

Jiayin Yu

Doctoral Researcher
E706 Dept. Management Studies
Doctoral Researcher
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...