Open University course list

Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Course schedule:

1.8.2023 – 30.8.2023

Registration period:

6.6.2023 – 25.7.2023

Teaching time:

Evening, Summer

Form of study:

Blended teaching

Language:

Finnish

Level:

Basic

Course code:

AMNGT-A4003

Credits:

6 ECTS

Fee:

90,00 €

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä
  • tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
  • hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet
  • osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

Sisältö

Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä.

Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä.

Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Huomioithan, että tämä hyvin interaktiivinen kurssi edellyttää sekä läsnäoloa kurssin tapaamisissa että aktiivista osallistumista ja ajallista panostusta kurssin aikana tehtäviin tiimiprojekteihin. Jos päätät ilmoittautumisesi jälkeen, että et voikaan suorittaa kurssia, olethan ystävällinen ja ilmoitat siitä suoraan kurssin vetäjälle sähköpostitse (kirst[email protected]). Huomaathan, että kurssimaksua ei palauteta.

Opettaja

Kirsti Iivonen

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssiesitteessä (MyCourses)

Kurssin digitaalinen oppimisympäristö ja käyttäjätunnuksen aktivointi

MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin: Käyttäjätunnuksen aktivointi

Kurssin työtila: MyCoursesTyötilan materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

Työmäärä

160 tuntia:

  • Monimuoto-opetus: osa luennoista Otaniemen kampuksella, osa luennoista etänä. Luennoilla on pakollinen läsnäolo.
  • Harjoitustyöt
  • Itsenäinen työskentely

Esitietovaatimukset

Ei ennakkovaatimuksia

Arviointi

Osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo)
Harjoitustyöt

Opetuksen aika ja paikka

Alustava opetusaikataulu. Joitakin muutoksia paikkatietoihin voi tulla. Pakollinen läsnäolo.

Päivämäärä Kellonaika Paikka
ti 1.8.2023 klo 16.15 - 19.45 U356 (Alma Media), Otakaari 1, Espoo
ke 2.8.2023 klo 16.15 - 19.45 U356 (Alma Media), Otakaari 1, Espoo
ma 7.8.2023 klo 16.15 - 19.45 U356 (Alma Media), Otakaari 1, Espoo
ke 9.8.2023 klo 16.15 - 19.45 Zoom
ma 14.8.2023 klo 16.15 - 19.45 Zoom
ti 15.8.2023 klo 16.15 - 19.45 U356 (Alma Media), Otakaari 1, Espoo
ke 16.8.2023 klo 16.15 - 19.45 U356 (Alma Media), Otakaari 1, Espoo
ma 21.8.2023 klo 16.15 - 19.45 U356 (Alma Media), Otakaari 1, Espoo
ti 22.8.2023 klo 16.15 - 19.45 U356 (Alma Media), Otakaari 1, Espoo
ke 23.8.2023 klo 16.15 - 19.45 Zoom
ma 28.8.2023 klo 16.15 - 19.45 Zoom
ke 30.8.2023 klo 16.15 - 19.45 U356 (Alma Media), Otakaari 1, Espoo

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmässä.
Ilmoittautuminen kurssille: Sisu-järjestelmäIlmoittautuminen alkaa 6.6.2023 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 25.7.2023 klo 23.59

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin:
Maksut ja säännöt

Huom. Kurssille on tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat maksuttomille paikoille Sisussa normaaliin tapaan. Sinun pitää valita oikea kurssikoodi HOPSillesi ennen kuin voit ilmoittautua. Kurssikoodin voit tarkistaa tämän kurssikuvauksen yläreunasta. Ilmoittautumisohjeet (Aallon tutkinto-opiskelijoille)

Kurssi on Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä.

Kulkutunniste Aalto-yliopiston kampuksen opetustiloihin

Päästäksesi opetustiloihin tarvitset Aalto-yliopiston opiskelijan kulkutunnisteen, joka pitää aktivoida ennen käyttöönottoa Aalto-käyttäjätunnusten avulla. Saavu kampukselle ajoissa ennen ensimmäistä opetuskertaa ja nouda kulkutunniste kampuksen aulapalveluista. Katso ohjeet kulkutunnisteen käyttöönottoon:
Kulkutunnisteen käyttöönotto

Otaniemen kampus, Espoo
Kampuskartta

Lisätietoja

Korvaavuudet: Kurssi "Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot" järjestetään samansisältöisenä kahdella eri koodilla. Opiskelija voi suorittaa vain toisen näistä kursseista. Tämä AMNGT-A4003-koodinen kurssi on Aalto-kurssi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Koodin MNGT-A4001 toteutukset on kohdennettu ainoastaan Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Kurssi korvaa aiemman kurssin 77A00300 Viestintä ja projektinhallinta.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon [email protected] hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä:
Henkilökohtaiset opintojärjestelyt Avoimessa yliopistossa

  • Published:
  • Updated: