Landscape architecture

Tasapeli

The project develops practices and processes to support mainstreaming nature-based solutions in municipalities and regions.

Duration:
2018-2019

Funding:
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

With:
Ranja Hautamäki / hankkeen johto
Tutkijat: Mari Ariluoma, Hanna-Maija Kehvola

Consortium:
Suomen ympäristökeskus (Riikka Palomäki / koko hankkeen johto), Aalto-yliopisto,Turun yliopisto, Ilmatieteen laitos, Tapio

Link:
https://tietokayttoon.fi/-/vaikuttavia-ja-tehokkaita-luontopohjaisia-ratkaisuja-yhteiskunnallisiin-ongelmiin-voitto-

Publications:
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-774-1

Articles:
Vikström S. et al. 2019. Luontopohjaisten ratkaisujen monihyötyisyys ja toimeenpano vastauksena yhteiskunnallisiin ongelmiin. Alue ja ympäristö, vol. 48, no. 2, 5-19. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/82932

Hankonen, I. et al. 2019. Imeytystä, suodatusta ja linnunlaulua – Luontopohjaisen vesienhallinnan moninaishyödyt Porissa. Terra: maantieteellinen aikakauskirja, vol 130(2) (2018), no. 4, 127–134. https://terra.journal.fi/article/view/77432

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!