Events

Public defence in Metallurgy, M.Sc. (Tech.) Jyrki Pitkälä

Public defence from the Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Chemical and Metallurgical Engineering
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Title of the thesis: Investigation of Thermodynamics and Kinetics of Nitrogen Behavior in Steel Melts for Improved Nitrogen Control in the AOD Process when Producing Nitrogen-Alloyed Stainless Steels

Doctoral student: M.Sc. (Tech.) Jyrki Pitkälä
Opponent: Prof. Timo Fabritius, University of Oulu, Finland
Custos: Prof. Ari Jokilaakso, Aalto University School of Chemical Engineering, Department of Chemical and Metallurgical Engineering

Typen pitoisuuden hallinta AOD konvertterissa 

Typpi seosaineena vaikuttaa merkittävästi ruostumattomien terästen ominaisuuksiin ja sen pitoisuus määrittyy suurelta osin AOD-konvertterissa. Parantamalla typen hallinnan luotettavuutta ja osumistarkkuutta kohentuvat niin terässulaton tuottavuus ja kustannustaso kuin laaduntuottokykykin.
Työssä löydettiin uudet parametrit typen liukoisuusyhtälöön, jonka avulla typen tasapainopitoisuus pystytään ennustamaan hyvin tarkasti laajalla koostumus- ja lämpötila-alueella. Tähän maksimiliukoisuusennusteeseen tukeutuen osoitettiin, että vaihtelemalla typen osapainetta argon-kaasun avulla, voidaan sulan teräksen typen pitoisuus AOD-konvertterissa luotettavasti säätää halutulle alueelle. Edelleen tutkittiin tämän tasapainopitoisuuden saavuttamisnopeutta ja löydettiin matemaattinen kuvaus typen reaktiokinetiikalle.
Työssä on tehty ja julkaistu kattavasti mittauksia teollisesta AOD-prosessista erityiskiinnostuksen kohdistuessa argon-typpi-kaasuseoksen käyttöön typen säätämisessä, mistä aiemmin on julkaistu vain laboratoriomittauksia.

Thesis available for public display 10 days prior to the defenceContact information:
M.Sc. (Tech.) Jyrki Pitkälä
[email protected] 

Doctoral theses in the School of Chemical EngineeringZoom Quick Guide
 

  • Published:
  • Updated: