Events

Online_Master's Thesis presentations in Building Technology 2/2020

Master's Thesis Seminar in Master's Programme in Building Technology will be held in the department of Civil Engineering on Monday 4th May 2020 at 9-12 am
ASA_Günther Filz

Master's Thesis Seminar in Master's Programme in Building Technology  will be held in the department of Civil Engineering on Monday 4th May 2020 at 9-12. Special arrangements due to corona epidemic. Organized in Teams. Please contact elsa.nissinen-narbro(at)aalto.fi by 30.4 at 12 if you would like to participate as a guest.

Following students will present MSc Thesis

Ahmed Hassan Ali Hassan, Hettula Petja, Huovinen Johannes, Kokko Laura, Laine Saku, Lopatinski Vladimir, Riitamaa Christian, Ruokonen Rosa

Esittelyjärjestys/The order of presentations:  á 15 minutes + 5 minutes for questions

Time

Author

Supervisor

9:00-9:20

Hettula, Petja (In Finnish)

Professor Olli Seppänen

9:20-9:40

Huovinen, Johannes (In Finnish)

Professor Heidi Salonen

9:40-10:00

Kokko, Laura (In Finnish)

 Professor Antti Peltokorpi

10:00-10:20

Laine, Saku (In Finnish)

 Professor Antti Peltokorpi

Break/Tauko 10 min

10:30-10:50

Ruokonen, Rosa   (in English)

Professor Antti Peltokorpi

10:50-11:10

Ahmed, Hassan Ali Hassan (In English)

Professor Jouni Punkki

11:10-11:30

Riitamaa, Christian (In English)

Senior University Teacher Wei  Lu

11:30-11:50

Lopatinski, Vladimir (In English)

Professor Jarkko Niiranen

Presentations in the alphabetical order of authors, thesis title, supervisor, instructor and a short description of the thesis:

Author: Ahmed, Hassan Ali Hassan

Title: Investigation of on-line measurement techniques for the degree of compaction in concrete

Supervisor:  Prof. Jouni Punkki

Instructor: MSc. Teemu Ojala

The aim of this thesis is to design and develop a measurement device for evaluating fresh concrete degree of compaction in real-time using Electrical Impedance Spectroscopy (EIS). A special electrode panel fitted inside a plexiglass mould is tested to evaluate concrete compaction degree for different vibration times.

Esittelijä: Hettula Petja

Aihe: Sijaintipohjaisen aikatauluhallinnan ja tietomallien yhteensovittaminen asuinrakentamisen sisävalmistusvaiheessa

Valvoja: Prof. Olli Seppänen

Ohjaaja: Janne Kiiskilä, DI ja Sampo Oksama, DI, Bonava Suomi Oy

Diplomityössä tutkittiin asuinrakentamisen sisävalmistusvaiheen aikataulun suunnitteluprosessin sekä aikataulujen visualisoinnin kehittämistä tietomallien avulla. Tutkimuksen case-kohteeseen luotiin tietomallia mahdollisimman monipuolisesti hyödyntäen tahtiaikataulu ja erilaisia variaatioita aikataulujen visualisointiin tuotannonohjauksen tueksi.

Esittelijä: Huovinen Johannes

Aihe: Digitaalisten työkalujen ja paikkatiedon vaikutukset kiinteistösijoitustoiminnan kannattavuuteen

Valvoja: Prof. Heidi Salonen

Ohjaaja: Mika Tarhala, Diplomi-insinööri, Ramboll Finland Oy

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttaako ajantasainen ja organisoitu kiinteistötiedon hallinta kiinteistösijoitustoiminnan kannattavuuteen sekä miten kiinteistöomaisuutta ja -tietoa hallitaan nykyään. Tämän saavuttamiseksi tutkitaan miten digitaalisia työkaluja ja paikkatietoa voisi hyödyntää osana ratkaisua.

Esittelijä: Kokko Laura

Aihe: Teollisen logistiikkaratkaisun integrointi rakennusprojektiin

Valvoja: Prof. Antti Peltokorpi

Ohjaaja: MSc Juho Siitonen, YIT

Teollisella logistiikkaratkaisulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa projektin hallintajärjestelmää, jolla rakennusprosessit saadaan toimimaan suunnitellusti keskittyen materiaalivirtojen toimivuuteen. Tavoitteena on selvittää, miten teollisen logistiikkaratkaisun integrointi rakennusprojektiin vaikuttaa rakennusyrityksen toimintatapoihin ja kuinka kehittää integroidun toimitusprosessin hallinta.

Esittelijä: Laine Saku

Aihe: Rakennustuotannon aikataulun tietomallipohjainen hallinta ja sovittaminen investoinnin aikatauluun

Valvoja: Prof. Antti Peltokorpi

Ohjaaja: DI Janne Kiiskilä & DI Sampo Oksama, Bonava Suomi Oy

Diplomityössä tutkittiin, miten olemassa olevia tietomalliratkaisuja pystytään hyödyntämään investointivaiheen aikataulusuunnittelussa. Case-kohteiden avulla tutkimuksen tavoitteena oli löytää kohdeyrityksen käyttöön ratkaisu, joka mahdollistaisi rakennushankkeiden aikataulun 4D-visualisoinnin toteutussuunnittelun tueksi aluehankkeiden alkuvaiheessa.

Author: Lopatinski, Vladimir

Title: Vortex induced vibrations in high-rise buildings

Supervisor: Prof. Jarkko Niiranen

Instructor: Joona Tuikka, DI, Ramboll Finland Oy

Focus of the thesis is on the vibration in across-wind direction in tall buildings. The focus is on evaluating acceleration and comfort for habitats. In the thesis various tools are presented to identify risk areas at the beginning of the project. Estimation approaches are international standards recommendations and 2D and 3D finite element methods.

Author: Riitamaa Christian

Title: Project delivery methods for glass facades of high-rise buildings

Supervisor: Senior University Lecturer, Dr. Lu Wei

Instructor: MSc Tuomas Leminen, Procurement Manager, YIT Finland Ltd

The thesis researched which project delivery methods were most suitable for curtain wall -type facades of high-rise buildings. The topic was initiated by YIT Finland Ltd in relation to the Trigoni high-rise project.

Author: Ruokonen Rosa

Title: Managing complex construction projects using a Big Room environment

Supervisor:  Prof. Antti Peltokorpi

Instructor: MSc Maaria Kalliomäki, YIT Finland Ltd

The thesis focuses on the coordination and management of complex construction projects through Big Room, a Lean concept involving co-location of project stakeholders in a transparent, collaborative work environment. The aim was to investigate how Big Room can be optimized for maximum success, through the analysis of an ongoing complex construction project known as Trigoni by YIT.

Next CIV-MSc Thesis seminar will be held in June 15th at 9-12

  • Published:
  • Updated: