Tapahtumat

Osallistu verkossa: Building Technology -maisteriohjelman diplomityöseminaari 2/2020

Building Technology -maisteriohjelman diplomityöseminaari järjestetään seuraavan kerran Rakennustekniikan laitoksella maanantaina 4.5. kello 9-12
ASA_Günther Filz

Building Technology -maisteriohjelman diplomityöseminaari järjestetään seuraavan kerran rakennustekniikan laitoksella maanantaina 4.5.  kello 9-12. Erityisjärjestelyin Teamsissa koronaepidemian vuoksi. Ota yhteyttä elsa.nissinen-narbro(at)aalto.fi, mikäli haluat kalenterikutsun tilaisuuteen (30.4. kello 12 mennessä). Esittelyt kestävät kukin 15 minuuttia ja 5 minuuttia on varattu kysymyksille.

Diplomityönsä esittelevät:

Ahmed Hassan Ali Hassan, Hettula Petja, Huovinen Johannes, Kokko Laura, Laine Saku, Lopatinski Vladimir, Riitamaa Christian ja Ruokonen Rosa

Esittelyjärjestys/The order of presentations:

Aika

Diplomityön esittelijä

Työn valvoja

9:00-9:20

Hettula, Petja (Suomeksi)

Professor Olli Seppänen

9:20-9:40

Huovinen, Johannes (Suomeksi)

Professor Heidi Salonen

9:40-10:00

Kokko, Laura (Suomeksi)

 Professor Antti Peltokorpi

10:00-10:20

Laine, Saku (Suomeksi)

 Professor Antti Peltokorpi

Break/Tauko 10 min

10:30-10:50

Ruokonen, Rosa (Englanniksi)

Professor Antti Peltokorpi

10:50-11:10

Ahmed, Hassan Ali Hassan (Englanniksi)

Professor Jouni Punkki

11:10-11:30

Riitamaa, Christian (Englanniksi)

Senior University Teacher Wei  Lu

11:30-11:50

Lopatinski, Vladimir (Englanniksi)

Professor Jarkko Niiranen

Esittelijät aakkosjärjestyksessä, aihe, valvoja, ohjaaja ja lyhyt kuvaus työstä

Author: Ahmed, Hassan Ali Hassan

Title: Investigation of on-line measurement techniques for the degree of compaction in concrete

Supervisor:  Prof. Jouni Punkki

Instructor: MSc. Teemu Ojala

The aim of this thesis is to design and develop a measurement device for evaluating fresh concrete degree of compaction in real-time using Electrical Impedance Spectroscopy (EIS). A special electrode panel fitted inside a plexiglass mould is tested to evaluate concrete compaction degree for different vibration times.

Esittelijä: Hettula Petja

Aihe: Sijaintipohjaisen aikatauluhallinnan ja tietomallien yhteensovittaminen asuinrakentamisen sisävalmistusvaiheessa

Valvoja: Prof. Olli Seppänen

Ohjaaja: Janne Kiiskilä, DI ja Sampo Oksama, DI, Bonava Suomi Oy

Diplomityössä tutkittiin asuinrakentamisen sisävalmistusvaiheen aikataulun suunnitteluprosessin sekä aikataulujen visualisoinnin kehittämistä tietomallien avulla. Tutkimuksen case-kohteeseen luotiin tietomallia mahdollisimman monipuolisesti hyödyntäen tahtiaikataulu ja erilaisia variaatioita aikataulujen visualisointiin tuotannonohjauksen tueksi.

Esittelijä: Huovinen Johannes

Aihe: Digitaalisten työkalujen ja paikkatiedon vaikutukset kiinteistösijoitustoiminnan kannattavuuteen

Valvoja: Prof. Heidi Salonen

Ohjaaja: Mika Tarhala, Diplomi-insinööri, Ramboll Finland Oy

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttaako ajantasainen ja organisoitu kiinteistötiedon hallinta kiinteistösijoitustoiminnan kannattavuuteen sekä miten kiinteistöomaisuutta ja -tietoa hallitaan nykyään. Tämän saavuttamiseksi tutkitaan miten digitaalisia työkaluja ja paikkatietoa voisi hyödyntää osana ratkaisua.

Esittelijä: Kokko Laura

Aihe: Teollisen logistiikkaratkaisun integrointi rakennusprojektiin

Valvoja: Prof. Antti Peltokorpi

Ohjaaja: MSc Juho Siitonen, YIT

Teollisella logistiikkaratkaisulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa projektin hallintajärjestelmää, jolla rakennusprosessit saadaan toimimaan suunnitellusti keskittyen materiaalivirtojen toimivuuteen. Tavoitteena on selvittää, miten teollisen logistiikkaratkaisun integrointi rakennusprojektiin vaikuttaa rakennusyrityksen toimintatapoihin ja kuinka kehittää integroidun toimitusprosessin hallinta.

Esittelijä: Laine Saku

Aihe: Rakennustuotannon aikataulun tietomallipohjainen hallinta ja sovittaminen investoinnin aikatauluun

Valvoja: Prof. Antti Peltokorpi

Ohjaaja: DI Janne Kiiskilä & DI Sampo Oksama, Bonava Suomi Oy

Diplomityössä tutkittiin, miten olemassa olevia tietomalliratkaisuja pystytään hyödyntämään investointivaiheen aikataulusuunnittelussa. Case-kohteiden avulla tutkimuksen tavoitteena oli löytää kohdeyrityksen käyttöön ratkaisu, joka mahdollistaisi rakennushankkeiden aikataulun 4D-visualisoinnin toteutussuunnittelun tueksi aluehankkeiden alkuvaiheessa.

Author: Lopatinski, Vladimir

Title: Vortex induced vibrations in high-rise buildings

Supervisor: Prof. Jarkko Niiranen

Instructor: Joona Tuikka, DI, Ramboll Finland Oy

Focus of the thesis is on the vibration in across-wind direction in tall buildings. The focus is on evaluating acceleration and comfort for habitats. In the thesis various tools are presented to identify risk areas at the beginning of the project. Estimation approaches are international standards recommendations and 2D and 3D finite element methods.

Author: Riitamaa Christian

Title: Project delivery methods for glass facades of high-rise buildings

Supervisor: Senior University Lecturer, Dr. Lu Wei

Instructor: MSc Tuomas Leminen, Procurement Manager, YIT Finland Ltd

The thesis researched which project delivery methods were most suitable for curtain wall -type facades of high-rise buildings. The topic was initiated by YIT Finland Ltd in relation to the Trigoni high-rise project.

Author: Ruokonen Rosa

Title: Managing complex construction projects using a Big Room environment

Supervisor:  Prof. Antti Peltokorpi

Instructor: MSc Maaria Kalliomäki, YIT Finland Ltd

The thesis focuses on the coordination and management of complex construction projects through Big Room, a Lean concept involving co-location of project stakeholders in a transparent, collaborative work environment. The aim was to investigate how Big Room can be optimized for maximum success, through the analysis of an ongoing complex construction project known as Trigoni by YIT.

Seuraava Building Technology maisteriohjelman diplomitöiden esittelytilaisuus järjestetään kesäkuun 15 päivä kello 9.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: