Events

Master's Thesis seminar in Building Technology 4/2020

Featuring presentations of master's thesis from the master's programme in Building Technology 4/2020 - 21.9.2020
Rakennustyömaa
Kuvituskuva_Rakennuskohde / Kuva: Building 2030/Aarni Heiskanen

The Master's Thesis seminar will be organized remotely via Microsoft Teams.

Presentations last 15 minutes each, with an additional 5 minutes reserved for questions.

Order of presentations:

Berki Eres, Paukkeri Eemeli, Pöllönen Joona

Author: Berki, Eres   (In English)

Title: Assessment on carbon footprint of steel frames for building structures

Supervisor: Lu Wei, D.Sc. Senior University Lecturer

Instructors:  Inkala, Fia, DI, Ramboll, Majoinen, Laura, DI, Ramboll

Tässä tutkimuksessa perehdytään teräsrakenteen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Tutkimuksessa vertaillaan erityyppisten runkovaihtoehtojen välisiä eroja, jossa parameterina ovat liitos tyypit, profiilit, materiaalilujuudet, valmistusmenetelmät sekä asennusajat. Teräsrunkojen päästöjä vertaillaan myös puisiin vaihtoehtoihin, jolloin saadaan vertailtua, millaisia päästöjä materiaalivalinnat aiheuttavat. Tutkimuksen tavoite on näyttää konkreettisia eroja valintojen välillä ja testata kirjallisuudesta löytyvien väittämien paikkansapitävyyttä.

Author: Paukkeri, Eemeli   (In Finnish)

Title: Jäykistävän kuilurakenteen suunnitteluprosessin automatisointi

Supervisor: Prof. Jarkko Niiranen

Istructor: Kemppainen, Aki, YAMK, Sweco

Työssä tutkittiin mahdollisuuksia jäykistävien kuilurakenteiden suunnitteluprosessin automatisoimiseksi. Työssä suunnitteluprosessi purettiin osiin ja eri osien välisiä riippuvuuksia, sekä riippuvuuksien parametrisointia suunnittelun automatisoimiseksi tutkittiin. Lopuksi tehdyn tutkimuksen pohjalta luotiin suunnitteluprosessin suorittava algoroitmi, josta saatavia tuloksia verrattiin edelleen perinteisellä suunnittelumenetelmällä määritettyihin tuloksiin.

Author: Pöllönen, Joona    (In Finnish)

Title: Tuotetietojen hallinta ja hyödyntäminen rakennushankkeessa

Supervisor: Prof. Antti Peltokorpi

Instructor: Pennanen, Ari, Dosentti, Haahtela

Diplomityössä tutkitaan, miten rakennustuotteiden tuotetietoa hallitaan Suomessa rakennusalalla sekä selvitetään mm. rakennushankkeessa toimijoiden tuotetietotarpeita ja kokemuksia liittyen tuotetietojen hyödyntämiseen.

Join Microsoft Teams Meeting

+358 9 85626414   Finland, Helsinki (Toll)

Conference ID: 422 948 814#

Further information:

Prof. Antti Peltokorpi, Director of Master’s Programme in Building Technology

Elsa Nissinen-Narbro, Secretary

Department of Civil Engineering

elsa.nissinen-narbro(at)aalto.fi, p. 0503502638

  • Published:
  • Updated: