Tapahtumat

Rakennustekniikan maisteriohjelman diplomityöseminaari 4/2020

Rakennustekniikan laitoksen Rakennustekniikan maisteriohjelman diplomitöiden esittelytilaisuus järjestetään 21.9.2020 etätilaisuutena
Rakennustyömaa
Kuvituskuva_Rakennuskohde / Kuva: Building 2030/Aarni Heiskanen

Tilaisuudessa esitellään Building Technology (Rakennustekniikan) maisteriohjelman diplomitöitä. Esitykset kestävät 15 minuuttia ja tämän lisäksi on varattu aikaa 5 minuuttia kysymyksille.

Tervetuloa kuuntelemaan!

Esittelyjärjestys 

Berki Eres, Paukkeri Eemeli, Pöllönen Joona

Diplomityön tekijä: Berki, Eres

Aihe: Assessment on carbon footprint of steel frames for building structures

Valvoja : Lu Wei, D.Sc. Senior University Lecturer

Ohjaajat:  Inkala, Fia, DI, Ramboll, Majoinen, Laura, DI, Ramboll

Tässä tutkimuksessa perehdytään teräsrakenteen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Tutkimuksessa vertaillaan erityyppisten runkovaihtoehtojen välisiä eroja, jossa parameterina ovat liitos tyypit, profiilit, materiaalilujuudet, valmistusmenetelmät sekä asennusajat. Teräsrunkojen päästöjä vertaillaan myös puisiin vaihtoehtoihin, jolloin saadaan vertailtua, millaisia päästöjä materiaalivalinnat aiheuttavat. Tutkimuksen tavoite on näyttää konkreettisia eroja valintojen välillä ja testata kirjallisuudesta löytyvien väittämien paikkansapitävyyttä.

Diplomityön tekijä: Paukkeri, Eemeli

Aihe: Jäykistävän kuilurakenteen suunnitteluprosessin automatisointi

Valvoja: Prof. Jarkko Niiranen

Ohjaaja: Kemppainen, Aki, YAMK, Sweco

Työssä tutkittiin mahdollisuuksia jäykistävien kuilurakenteiden suunnitteluprosessin automatisoimiseksi. Työssä suunnitteluprosessi purettiin osiin ja eri osien välisiä riippuvuuksia, sekä riippuvuuksien parametrisointia suunnittelun automatisoimiseksi tutkittiin. Lopuksi tehdyn tutkimuksen pohjalta luotiin suunnitteluprosessin suorittava algoroitmi, josta saatavia tuloksia verrattiin edelleen perinteisellä suunnittelumenetelmällä määritettyihin tuloksiin.

Diplomityön tekijä: Pöllönen, Joona

Aihe: Tuotetietojen hallinta ja hyödyntäminen rakennushankkeessa

Valvoja: Prof. Antti Peltokorpi

Ohjaaja: Pennanen, Ari, Dosentti, Haahtela

Diplomityössä tutkitaan, miten rakennustuotteiden tuotetietoa hallitaan Suomessa rakennusalalla sekä selvitetään mm. rakennushankkeessa toimijoiden tuotetietotarpeita ja kokemuksia liittyen tuotetietojen hyödyntämiseen.

Diplomitöiden esittelytilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomin kautta:

Join Microsoft Teams Meeting

+358 9 85626414   Finland, Helsinki (Toll)

Conference ID: 422 948 814#

Lisätietoja esittelytilaisuudesta:

Elsa Nissinen-Narbro, sihteeri, Rakennustekniikan laitos

elsa.nissinen-narbro(at)aalto.fi, p. 0503502638

Prof. Antti Peltokorpi, Building Technology maisteriohjelman johtaja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: