Events

CE/CIV Master's Thesis Seminar 4/18

Featuring presentations of master's theses from the Master's Programme in Building Technology.
Concrete investigation in Otaniemi.

Presentations last 15 minutes each, with an additional 5 minutes reserved for questions. See below for the presentation order and an alphabetical list of all authors and summaries of their theses.

Order of presentations in room R1
Author Supervisor
Henri Kuronen Simo Hostikka
Sami Merelä Olli Seppänen
Rahim Naderahmadi Jari Puttonen
Maaria Koskinen Jarek Kurnitski
Hannu Surakka Antti Peltokorpi
Order of presentations in room R3
Author Supervisor
Timo Ojaranta Jouni Punkki
Juho Pyörny Jouni Punkki
Mohammad Hossein Ramadan Jouni Punkki
Ammad Tauqir Jouni Punkki
Jouni Virtanen Jarkko Niiranen

List of theses

Author: Koskinen Maaria
Title: Life cycle global warming potential and costs of an apartment building
Instructor: Licentiate of Science (Technology) Mia Andelin, Skanska Oy
Supervisor: Professor Jarek Kurnitski, Nearly Zero-Energy Buildings

The thesis aims to find a cost-efficient way to reduce the total greenhouse gas emissions of a building, focusing on the selection of building materials. It tests that early stage building element based estimation tool provides reliable data for life cycle costs and greenhouse gas emissions and presents a definition and information on how to calculate lifecycle costs and emissions. 

Author: Kuronen Henri
Title: Tensile strength of wood in high temperatures before charring
Advisor:  D.Sc. Esko Mikkola, KK-Palokonsultti Oy
Supervisor: Professor Simo Hostikka, Fire Safety Engineering

The tensile strength of wood in exposure to high temperatures was addressed via literature study, experiments, and a small simulation. Tensile strength experiments were performed as a steady-state test, using spruce samples with a temperature interval of 25 °C, up to 250 °C. These results were then compared to the relationship between temperature and tensile strength presented in Eurocode 5.

Author: Merelä Sami 
Title: Real Time Tracking of Mass Hauls in Infrastructure Construction Project
Instructor: MSc Risto Sell, E.M. Pekkinen Oy
Supervisor: Professor Olli Seppänen, Operations Management in Conctruction (Rakentamisen tuotantotalous)

In this thesis Mass haul mobile application was experimented in infrastructure construction project. Mobile application was operated by the truck drivers in real-time. Results show that using real-time tracking system helps to identify critical activities and allow control actions instantaneously.

Author: Naderahmadi Rahim
Title: Suitability of factory-made unbonded tendons for slab bridges in Finland
Instructors: DI Pertti Kaista (Sweco), DI Tuomas Kaira (Liikennevirasto)
Supervisor: Professori Jari Puttonen, Structural Engineering and Building Physics

Työssä selvitettiin tartunnattomien jänteiden soveltuvuutta siltoihin Suomessa. Tartunnattomien jänteiden käyttö on Liikenneviraston ohjeiden mukaan kiellettyä silloissa eikä niitä ole tästä syystä käytetty kuin poikkeuksellisesti muutamassa sillassa. Kirjallisuusosiossa tuotiin esille tartunnallisten ja tartunnattomien jännemenetelmien hyvät ja huonot puolet vertaamalla niitä toisiinsa. Kokeellisessa osiossa selvitettiin menetelmien kustannustehokkuutta eli rakennusvaiheen kustannuksia esimerkkisillalle sekä tutkittiin erään tartunnattomin jäntein jännitetyn sillan monitorointituloksia.
 

Author: Ojaranta Timo
Title: Effects of mixing procedure on air content of air-entrained concrete
Instructor: Pirjo Tepponen, Semtu Oy
Supervisor: Professori Jouni Punkki, Betonitekniikka

Työssä tutkitaan sekoitusprosessin vaikutusta massaan muodostuvan ilman kehitykseen. Työssä mitattiin laastinäytteen tiheyden muutosta ajan funktiona erilaisien sekoitusjärjestysten ja tehojen suhteen. Työssä mitattiin samoja asioita jatkuvalla ilmamäärän mittausmenetelmällä betonista, jotta nähtiin, onko laasti- ja betonikokeet verrannollisia keskenään.

Author: Pyörny Juho
Title: Betonin ominaisuudet betonirakenteen valmistusketjun eri vaiheissa
Instructor: DI Jukka Viinamäki, YIT Rakennus Oy
Supervisor: Professori Jouni Punkki, Betonitekniikka 

Työssä on tarkasteltu vaativan betonirakentamisen valmistusketjun hallintaa ja laadunvalvontaa työmaaolosuhteissa. Tutkimuksessa kerättiin kokeellinen aineisto erään betonirakenteen valmistuksen seurantatutkimuksena betoniasemalla, rakennuspaikalla ja valmiista rakenteesta.Työssä on määritetty vaiheittain betonin laatuominaisuuksien: puristuslujuuden, tiheyden ja ilmamäärän kehittymisen ilmiöitä sekä vaihtelun lähteitä esimerkkikohteessa.

Author: Ramadan Mohammad Hossein 
Title:  Test methods for determination of air content of hardened concrete
Instructor: D.Sc. Fahim Al-Neshawy, Aalto University
Supervisor: Professor of Practice Jouni Punkki, Concrete Technology

This thesis aims to measure the air content of hardened concrete by different methods and draw a correlation between the air content of fresh and hardened concrete.In addition, the thesis investigated the affecting factors that can influence the results.

Author: Surakka Hannu
Title: Hankintaprosessien harmonisointi kahden rakennusliikkeen yhdistymisessä (Harmonization of procurement processes in the merger of two construction companies)
Instructor: DI Satu Tammilehto-Hänninen, YIT
Supervisor: Apulaisprofessori Antti Peltokorpi, Operations Management in Conctruction (Rakentamisen tuotantotalous)

Yritysostojen kautta tapahtuma liiketoiminnan laajentaminen on alati yleistyvä ilmiö myös Suomen markkinoilla. Suomen merkittävin rakennusliikkeiden yhdistyminen, YIT:n ostaessa Lemminkäisen liiketoiminnan, käynnisti integraation, jonka tavoitteena on muodostaa uudelle yhdistymisen jälkeiselle yritykselle yhtenäiset toimintatavat. Osana tätä integraatiota on myös hankintaprosessien harmonisointiprojekti, jota käsitellään tässä diplomityössä kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen avulla.

Author: Taquir Ammad 
Title: Determination of water/cement-ratio of concrete
Instructor: M.Sc. Teemu Ojala, Aalto University
Supervisor:  D.Sc (Techn.) .Jouni Punkki, Concrete Technology

Water/cement-ratio is a relevant factor, which affect the quality of fresh and hard concrete. In Finland, the requirements for concrete production are defined in Betoninormit BY65 and it is the concrete producer’s responsibility to follow these regulations. This is not always an easy task to do, especially when special concrete, such as self-compacting concrete (SCC) or concrete with high consistency needs to be produced.

Author: Virtanen Jouni  
Title: Liittopilarin ja matalapalkin välisen liitoksen numeerinen rakenneanalyysi
Instructor: DI Jussi Kallioniemi, Sweco Rakennetekniikka Oy
Supervisor: Professori Jarkko Niiranen, laskennallinen rakennetekniikka

Työn tutkimusongelmana on betonitäytteisen kylmävalssatun teräskuorisen liittopilarin ja teräksisen matalapalkin välisen liitostyypin kestävyys. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa liitoksesta FEM-ohjelmalla mahdollisimman luotettava ja realistinen numeerinen malli, jonka antamia tuloksia verrataan Eurokoodin mukaisen käsinlaskennan tuloksiin.

  • Published:
  • Updated: