Tapahtumat

Rakennustekniikan laitoksen diplomitöiden esittelytilaisuus 4/18

Tilaisuudessa esitellään diplomitöitä Building Technology -maisteriohjelmasta.
Concrete investigation in Otaniemi.

Esitelmien kesto on 15 minuuttia, lisäksi kunkin esitelmän jälkeen on varattu 5 minuuttia kysymyksille. Alta näet esitelmien järjestyksen ja aakkosellisen luettelon diplomitöiden tekijöistä ja töiden tiivistelmistä.

Presentations last 15 minutes each, with an additional 5 minutes reserved for questions. See below for the presentation order and an alphabetical list of all authors and summaries of their theses.

Esitelmien järjestys, sali R1
Diplomityön tekijä Valvoja
Henri Kuronen Simo Hostikka
Sami Merelä Olli Seppänen
Rahim Naderahmadi Jari Puttonen
Maaria Koskinen Jarek Kurnitski
Hannu Surakka Antti Peltokorpi
Esitelmien järjestys, sali R3
Diplomityön tekijä Valvoja
Timo Ojaranta Jouni Punkki
Juho Pyörny Jouni Punkki
Mohammad Hossein Ramadan Jouni Punkki
Ammad Tauqir Jouni Punkki
Jouni Virtanen Jarkko Niiranen

Esiteltävät diplomityöt

Diplomityön tekijä: Koskinen Maaria
Aihe: Life cycle global warming potential and costs of an apartment building
Ohjaaja: Licentiate of Science (Technology) Mia Andelin, Skanska Oy
Valvoja: Professor Jarek Kurnitski, Nearly Zero-Energy Buildings

The thesis aims to find a cost-efficient way to reduce the total greenhouse gas emissions of a building, focusing on the selection of building materials. It tests that early stage building element based estimation tool provides reliable data for life cycle costs and greenhouse gas emissions and presents a definition and information on how to calculate lifecycle costs and emissions. 

Diplomityön tekijä: Kuronen Henri
Aihe: Tensile strength of wood in high temperatures before charring
Ohjaaja:  D.Sc. Esko Mikkola, KK-Palokonsultti Oy
Valvoja: Professor Simo Hostikka, Fire Safety Engineering

The tensile strength of wood in exposure to high temperatures was addressed via literature study, experiments, and a small simulation. Tensile strength experiments were performed as a steady-state test, using spruce samples with a temperature interval of 25 °C, up to 250 °C. These results were then compared to the relationship between temperature and tensile strength presented in Eurocode 5.

Diplomityön tekijä: Merelä Sami 
Aihe: Real Time Tracking of Mass Hauls in Infrastructure Construction Project
Ohjaaja: MSc Risto Sell, E.M. Pekkinen Oy
Valvoja: Professor Olli Seppänen, Operations Management in Conctruction (Rakentamisen tuotantotalous)

In this thesis Mass haul mobile application was experimented in infrastructure construction project. Mobile application was operated by the truck drivers in real-time. Results show that using real-time tracking system helps to identify critical activities and allow control actions instantaneously.

Diplomityön tekijä: Naderahmadi Rahim
Aihe: Suitability of factory-made unbonded tendons for slab bridges in Finland
Ohjaajat: DI Pertti Kaista (Sweco), DI Tuomas Kaira (Liikennevirasto)
Valvoja: Professori Jari Puttonen, Structural Engineering and Building Physics

Työssä selvitettiin tartunnattomien jänteiden soveltuvuutta siltoihin Suomessa. Tartunnattomien jänteiden käyttö on Liikenneviraston ohjeiden mukaan kiellettyä silloissa eikä niitä ole tästä syystä käytetty kuin poikkeuksellisesti muutamassa sillassa. Kirjallisuusosiossa tuotiin esille tartunnallisten ja tartunnattomien jännemenetelmien hyvät ja huonot puolet vertaamalla niitä toisiinsa. Kokeellisessa osiossa selvitettiin menetelmien kustannustehokkuutta eli rakennusvaiheen kustannuksia esimerkkisillalle sekä tutkittiin erään tartunnattomin jäntein jännitetyn sillan monitorointituloksia.
 

Diplomityön tekijä: Ojaranta Timo
Aihe: Effects of mixing procedure on air content of air-entrained concrete
Ohjaaja: Pirjo Tepponen, Semtu Oy
Valvoja: Professori Jouni Punkki, Betonitekniikka

Työssä tutkitaan sekoitusprosessin vaikutusta massaan muodostuvan ilman kehitykseen. Työssä mitattiin laastinäytteen tiheyden muutosta ajan funktiona erilaisien sekoitusjärjestysten ja tehojen suhteen. Työssä mitattiin samoja asioita jatkuvalla ilmamäärän mittausmenetelmällä betonista, jotta nähtiin, onko laasti- ja betonikokeet verrannollisia keskenään.

Diplomityön tekijä: Pyörny Juho
Aihe: Betonin ominaisuudet betonirakenteen valmistusketjun eri vaiheissa
Ohjaaja: DI Jukka Viinamäki, YIT Rakennus Oy
Valvoja: Professori Jouni Punkki, Betonitekniikka 

Työssä on tarkasteltu vaativan betonirakentamisen valmistusketjun hallintaa ja laadunvalvontaa työmaaolosuhteissa. Tutkimuksessa kerättiin kokeellinen aineisto erään betonirakenteen valmistuksen seurantatutkimuksena betoniasemalla, rakennuspaikalla ja valmiista rakenteesta.Työssä on määritetty vaiheittain betonin laatuominaisuuksien: puristuslujuuden, tiheyden ja ilmamäärän kehittymisen ilmiöitä sekä vaihtelun lähteitä esimerkkikohteessa.

Diplomityön tekijä: Ramadan Mohammad Hossein 
Aihe:  Test methods for determination of air content of hardened concrete
Ohjaaja: D.Sc. Fahim Al-Neshawy, Aalto University
Valvoja: Professor of Practice Jouni Punkki, Concrete Technology

This thesis aims to measure the air content of hardened concrete by different methods and draw a correlation between the air content of fresh and hardened concrete.In addition, the thesis investigated the affecting factors that can influence the results.

Diplomityön tekijä: Surakka Hannu
Aihe: Hankintaprosessien harmonisointi kahden rakennusliikkeen yhdistymisessä (Harmonization of procurement processes in the merger of two construction companies)
Ohjaaja: DI Satu Tammilehto-Hänninen, YIT
Valvoja: Apulaisprofessori Antti Peltokorpi, Operations Management in Conctruction (Rakentamisen tuotantotalous)

Yritysostojen kautta tapahtuma liiketoiminnan laajentaminen on alati yleistyvä ilmiö myös Suomen markkinoilla. Suomen merkittävin rakennusliikkeiden yhdistyminen, YIT:n ostaessa Lemminkäisen liiketoiminnan, käynnisti integraation, jonka tavoitteena on muodostaa uudelle yhdistymisen jälkeiselle yritykselle yhtenäiset toimintatavat. Osana tätä integraatiota on myös hankintaprosessien harmonisointiprojekti, jota käsitellään tässä diplomityössä kirjallisuuden ja tapaustutkimuksen avulla.

Diplomityön tekijä: Taquir Ammad 
Aihe: Determination of water/cement-ratio of concrete
Ohjaaja: M.Sc. Teemu Ojala, Aalto University
Valvoja:  D.Sc (Techn.) .Jouni Punkki, Concrete Technology

Water/cement-ratio is a relevant factor, which affect the quality of fresh and hard concrete. In Finland, the requirements for concrete production are defined in Betoninormit BY65 and it is the concrete producer’s responsibility to follow these regulations. This is not always an easy task to do, especially when special concrete, such as self-compacting concrete (SCC) or concrete with high consistency needs to be produced.

Diplomityön tekijä: Virtanen Jouni  
Aihe: Liittopilarin ja matalapalkin välisen liitoksen numeerinen rakenneanalyysi
Ohjaaja: DI Jussi Kallioniemi, Sweco Rakennetekniikka Oy
Valvoja: Professori Jarkko Niiranen, laskennallinen rakennetekniikka

Työn tutkimusongelmana on betonitäytteisen kylmävalssatun teräskuorisen liittopilarin ja teräksisen matalapalkin välisen liitostyypin kestävyys. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa liitoksesta FEM-ohjelmalla mahdollisimman luotettava ja realistinen numeerinen malli, jonka antamia tuloksia verrataan Eurokoodin mukaisen käsinlaskennan tuloksiin.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: