Department of Industrial Engineering and Management

Policy Rationales in the Shift to Digital Platform Economy

Finland needs new innovation policy measures to succeed in digital platform economy.
Alustaloudessa menestyminen vaatii Suomelta uudenlaisia politiikkatoimia.

Digital platforms are creating completely new markets with substantial impact on the Finnish society and economy. Digital platform economy is a profound economic and technological disruption having an effect on innovation, market competition, and firm value creation and capture. In the shift to digital platform economy, innovation policy measures can improve the competitiveness and growth of Finnish firms.

Our research project "Policy Rationales in the Shift to Digital Platform Economy" (Aalto University) studies the impacts of digital platform economy to the business and competitiveness of firms and the current state of the Finnish innovation funding. We focus on the following sectors: health and wellbeing, mobility, energy, learning and manufacturing.

We formulate actionable strategies and policies together with practitioners and policy makers to facilitate business, innovation, and entrepreneurship in the shift to digital platform economy.

Our key research questions include: 

  • How do digital technologies and the platform economy change the rationales for policy intervention in business, innovation, and entrepreneurship support?
  • What are the rationales for policy interventions in business, innovation, and entrepreneurship support in the shift in different industry sectors and markets?

The project is funded by Business Finland.

Policy briefs in Finnish

Liikenne / kuva: Adolfo Vera

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Pystyykö Suomi lunastamaan paikkansa älykkään liikenteen globaaleilla kasvumarkkinoilla? Alustatalous tarjoaa liikennealan yrityksille uuden merkittävän mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Nyt liikennealan yhteisen kansallisen tahtotilan on aika realisoitua toiminnaksi ja sitä tukeviksi politiikkatoimenpiteiksi. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää suositusta, joilla tuetaan alustatalouden kehitystä ja kasvua liikennealalla.

Tuotantotalouden laitos
Colourful blocks. Photo by Mikko Raskinen.jpg

Miten käy innovaatioille alustataloudessa? Valmistavan teollisuuden neljä haastetta – ja ratkaisua

Tämä politiikkasuositus keskittyy alustatalouden innovointihaasteisiin valmistavassa teollisuudessa. Esitämme raportissa neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana. Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää valmistavassa teollisuudessa. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksista.

Tuotantotalouden laitos

Alustatalouden faktat ja myytit -podcast in Finnish

Tuleeko seuraava Google Suomesta? Voiko alustatyö olla eettistä? Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden faktat ja myytit -podcastia. Keskustelemme huippuvieraiden kanssa, miten alustatalous mullistaa liikennettä, koulutusta, terveyshuoltoa ja monia muita aloja. Pohdimme, onko Suomesta kisaamaan alustatalouden kärjessä. Myyttejä murtamassa alustatalouden asiantuntijat tutkija Eero Aalto ja professori Robin Gustafsson Aalto-yliopistosta sekä sarjayrittäjä William von der Pahlen. Uusi jakso joka keskiviikko. Kuuntele nyt! 

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastia juontavat professori Robin Gustafsson ja tutkija Eero Aalto Aalto-yliopistosta sekä sarjayrittäjä William von der Pahlen.

Alustatalouden faktat ja myytit

Tuleeko seuraava Google Suomesta? Voiko alustatyö olla reilua? Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden faktat ja myytit -podcastia. Keskustelemme huippuvieraiden kanssa, miten alustatalous mullistaa liikennettä, koulutusta, terveyshuoltoa ja monia muita aloja. Pohdimme, onko Suomesta kisaamaan alustatalouden kärjessä. Myyttejä murtamassa alustatalouden asiantuntijat tutkija Eero Aalto ja professori Robin Gustafsson Aalto-yliopistosta sekä sarjayrittäjä William von der Pahlen.

Podcastit
Robin Gustafsson haastateltavana alustataloudesta Radio Helsingissä 30.4.2020

Robin Gustafsson discussing platform economy on Radio Helsinki

Professor Robin Gustafsson  from Aalto University and docent Laura Seppänen from Finnish Institute for Occupational Health were discussing platform economy and the disruption of work with journalist Fedja kamari on Radio Helsinki on 30 April, 2020. 

You can find the recording at Radio Helsinki website. The discussion is in Finnish. 

Politiikkatoimet alustataloudessa uusimmat ETLA raportit

Latest publications

Export Promotion Rationales and Impacts – A Review

We review the extant research on the government export promotion policy interventions, concentrating on export promotion agencies (EPA). Based on the research literature, the review synthesizes export promotion policy intervention rationale and economic justifications for the intervention, impact evaluations of the export promotion interventions, and current forms of export promotion. ETLA Raportit - Reports 100

Innovation Promotion Rationales and Impacts – A Review 

We review the extant research on the government innovation promotion rationales and impacts. Based on the research literature, the review synthesizes innovation promotion rationales, economic justifications for the intervention, impact evaluations of innovation promotion interventions, and current forms and mechanisms of innovation promotion. ETLA Raportit - Reports 99

Team

 Robin Gustafsson

Robin Gustafsson

Associate Professor
 Eero Aalto

Eero Aalto

Researcher, project manager
 Niko Lipiäinen

Niko Lipiäinen

Researcher
 Suvi Lavinto

Suvi Lavinto

Communications manager
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!