Tuotantotalouden laitos

Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushanke

Alustataloudessa menestyminen vaatii Suomelta uudenlaisia politiikkatoimia.
Alustaloudessa menestyminen vaatii Suomelta uudenlaisia politiikkatoimia.

Alustatalous on merkittävä teknologinen ja taloudellinen murros, joka vaikuttaa Suomessa toimiviin yrityksiin. Digitaalisilla alustoilla on huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, sillä ne muodostavat täysin uusia markkinoita. Innovaatiopolitiikalla Suomi pystyy parantamaan kilpailukykyä ja kasvuyrittäjyyden mahdollisuuksia digitaalisessa alustataloudessa. 

Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa selvitetään digitaalisen alustatalouden vaikutusta suomalaisten yritysten liiketoimintaan ja kilpailukykyyn sekä arvioidaan Suomen julkisen innovaatiorahoituksen nykytilaa. Hanke keskittyy seuraaviin toimialoihin: terveys ja hyvinvointi, liikkuminen, oppiminen ja valmistava teollisuus.  

Tavoitteena on uuden tiedon ja työkalujen luominen suomalaiseen innovaatiopolitiikkaan digitaalisessa alustataloudessa. Tarkemmin hanke pyrkii löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

  • Miten digitaaliset teknologiat ja alustatalous muuttavat niitä perusteita, joilla talous-, innovaatio- ja kasvuyrittäjyyspoliittisia päätöksiä tehdään? Ovatko perusteet erilaisia eri markkinoilla ja toimialoilla? 
  • Millaisilla strategioilla ja politiikkatoimilla voidaan talouselämää, innovaatioiden syntyä ja kasvuyrittäjyyttä tukea kohti digitaalista alustataloutta? Vastaavatko nykyiset tuki- ja rahoitusinstrumentit alustatalouden tarpeisiin?

Hankkeessa muotoillaan yhdessä tutkijoiden ja päättäjien kesken uusi alustatalousperustainen kilpailukyky- ja kasvuyrityspolitiikka. Hanketta rahoittaa Business Finland. 

Politiikkasuositukset

tabletti

Miten Suomi voi kiihdyttää data- ja alustatalouden kasvua?

Data- ja alustatalous muuttavat merkittävästi markkinoita ja yritysten toimintaa. Tämä uusi talouden paradigma on tuonut muutospaineita innovaatiopolitiikkaan ja eri toimialoja koskevaan markkinasääntelyyn.

Tuotantotalouden laitos
Opiskelua. Kuvituskuva uutiseen.

Miten kiihdyttää alustataloutta opetusalalla?

Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää opetusalalla. Suositusten keskeisinä teemoina ovat yhteistyö, yhteiset pelisäännöt ja avoimuus.

Tuotantotalouden laitos
Ambulance

Kuinka alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla?

Terveydenhuolto on Suomessa korkeatasoista, mutta innovatiivisia ja skaalautuvia alustapohjaisia ratkaisuja ei synny. Esitämme kolme suositusta, joiden avulla alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan hyödyksi. Suosituksemme pyrkivät purkamaan terveysalan rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä haasteita painottaen yhteistyötä ja samalla purkaen organisatorisia sekä alueellisia raja-aitoja.

Tuotantotalouden laitos
Liikenne / kuva: Adolfo Vera

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Pystyykö Suomi lunastamaan paikkansa älykkään liikenteen globaaleilla kasvumarkkinoilla? Alustatalous tarjoaa liikennealan yrityksille uuden merkittävän mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Nyt liikennealan yhteisen kansallisen tahtotilan on aika realisoitua toiminnaksi ja sitä tukeviksi politiikkatoimenpiteiksi. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää suositusta, joilla tuetaan alustatalouden kehitystä ja kasvua liikennealalla.

Tuotantotalouden laitos
Image of a crane hook.

Miten käy innovaatioille alustataloudessa? Valmistavan teollisuuden neljä haastetta – ja ratkaisua

Tämä politiikkasuositus keskittyy alustatalouden innovointihaasteisiin valmistavassa teollisuudessa. Esitämme raportissa neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana. Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää valmistavassa teollisuudessa. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksista.

Tuotantotalouden laitos

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastissa uusia jaksoja luvassa 19.1.2022 alkaen joka keskiviikko

Alustatalouden faktat ja myytit -podcast on ehtinyt jo toiselle tuotantokaudelle – ja vauhti kiihtyy. Nyt jatketaan pintaa syvemmälle ajankohtaisiin aiheisiin mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Onko data siis nykyajan mustaa kultaa? Miten kuntien kannattaisi rakentaa omat digipalvelunsa? Osaako tekoäly ajatella oikeasti? Mitä Woltin menestys meille opettaa? Mitkä ovat alustojen supervoimat? Miten alustatalous on muokannut maailman arvostetuinta pohjoismaista koulujärjestelmää? Voiko terveydenhuolto hyötyä urheiludatasta? 

Illan isäntänä tuttuun tapaan William von der Pahlen, jota kirittävät vuorollaan Aalto-yliopiston professorit Robin Gustafsson ja Timo Seppälä. 

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastin juontajat professorit Timo O. Vuori ja Tero Ojanperä.

Alustatalouden faktat ja myytit

Sarjassa pistetään luulot ja tiedot oikeaan järjestykseen ja pureudutaan asiantuntijavieraiden kanssa kohti alustatalouden hohtavan kuumaa ydintä.

Podcastit

Professori Robin Gustafsson pitää Woltin ostoa merkkinä siitä, että alustaliiketoimintaa skaalataan nyt myös Euroopasta käsin

Aalto-yliopiston professori, alustatalouden asiantuntija Robin Gustafsson kommentoi kauppaa tuoreeltaan.

Lue lisää
Gustafsson

Muita julkaisuja

Yksitoista oppia koneoppimisen meta-analyysistä

Aikaisemman tutkimuksen perusteella vain joka kymmenes koneoppimishanke tuo yritykselle merkittävää lisäarvoa. Lisäksi automatisointi koneoppimisella edellyttää koneoppimisen kokonaisvaltaista kapselointia tietyn työtehtävän hoitoon ja se on osoittautunut erittäin haastavaksi kokonaisuudeksi. Business Finland Policy Brief 4/2021

Katsaus viennin edistämisen oikeutukseen ja vaikutuksiin

Raportissa esitetään kattava synteesi julkisen sektorin viennin edistämisen oikeutusta ja vaikuttavuutta käsittävästä tutkimuskirjallisuudesta. Katsaus keskittyy viennin edistämisen oikeutukseen, julkisen intervention taloudellisiin perusteisiin, vaikuttavuusarvioon ja viennin edistämisen muotoihin. ETLA Raportit - Reports 100

Katsaus innovaatiopolitiikan merkityksestä

Raportti kerää kattavasti yhteen innovaatiopolitiikan oikeutusta ja vaikuttavuutta käsittävää tutkimuskirjallisuutta. Erityisesti keskitytään innovaatiopolitiikan perusteluihin, julkisen intervention taloudellisiin syihin, innovaatiopolitiikan vaikuttavuuteen sekä nykyisen julkisen intervention muotoihin ja mekanismeihin. ETLA Raportit - Reports 99

Tiimi

 Robin Gustafsson

Robin Gustafsson

Professori (Associate Professor)
 Eero Aalto

Eero Aalto

Tutkija, projektipäällikkö
 Niko Lipiäinen

Niko Lipiäinen

Tutkija
 Suvi Lavinto

Suvi Lavinto

Viestinnän asiantuntija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: