Tuotantotalouden laitos

Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushanke

Alustataloudessa menestyminen vaatii Suomelta uudenlaisia politiikkatoimia.
Alustaloudessa menestyminen vaatii Suomelta uudenlaisia politiikkatoimia.

Alustatalous on merkittävä teknologinen ja taloudellinen murros, joka vaikuttaa Suomessa toimiviin yrityksiin. Digitaalisilla alustoilla on huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, sillä ne muodostavat täysin uusia markkinoita. Innovaatiopolitiikalla Suomi pystyy parantamaan kilpailukykyä ja kasvuyrittäjyyden mahdollisuuksia digitaalisessa alustataloudessa. 

Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa selvitetään digitaalisen alustatalouden vaikutusta suomalaisten yritysten liiketoimintaan ja kilpailukykyyn sekä arvioidaan Suomen julkisen innovaatiorahoituksen nykytilaa. Hanke keskittyy seuraaviin toimialoihin: terveys ja hyvinvointi, liikkuminen, energia, oppiminen ja valmistava teollisuus.  

Tavoitteena on uuden tiedon ja työkalujen luominen suomalaiseen innovaatiopolitiikkaan digitaalisessa alustataloudessa. Tarkemmin hanke pyrkii löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

  • Miten digitaaliset teknologiat ja alustatalous muuttavat niitä perusteita, joilla talous-, innovaatio- ja kasvuyrittäjyyspoliittisia päätöksiä tehdään? Ovatko perusteet erilaisia eri markkinoilla ja toimialoilla? 
  • Millaisilla strategioilla ja politiikkatoimilla voidaan talouselämää, innovaatioiden syntyä ja kasvuyrittäjyyttä tukea kohti digitaalista alustataloutta? Vastaavatko nykyiset tuki- ja rahoitusinstrumentit alustatalouden tarpeisiin?

Hankkeessa muotoillaan yhdessä tutkijoiden ja päättäjien kesken uusi alustatalousperustainen kilpailukyky- ja kasvuyrityspolitiikka. Hanketta rahoittaa Business Finland. 

Politiikkasuositukset

Ambulance

Kuinka alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla?

Terveydenhuolto on Suomessa korkeatasoista, mutta innovatiivisia ja skaalautuvia alustapohjaisia ratkaisuja ei synny. Esitämme kolme suositusta, joiden avulla alustataloutta voidaan vauhdittaa terveysalalla kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan hyödyksi. Suosituksemme pyrkivät purkamaan terveysalan rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä haasteita painottaen yhteistyötä ja samalla purkaen organisatorisia sekä alueellisia raja-aitoja.

Tuotantotalouden laitos
Liikenne / kuva: Adolfo Vera

Miten alustataloutta tulisi edistää liikennealalla?

Pystyykö Suomi lunastamaan paikkansa älykkään liikenteen globaaleilla kasvumarkkinoilla? Alustatalous tarjoaa liikennealan yrityksille uuden merkittävän mahdollisuuden kasvuun, kansainvälistymiseen ja liikkumisen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun. Nyt liikennealan yhteisen kansallisen tahtotilan on aika realisoitua toiminnaksi ja sitä tukeviksi politiikkatoimenpiteiksi. Esitämme kolme innovaatiopolitiikkaan liittyvää suositusta, joilla tuetaan alustatalouden kehitystä ja kasvua liikennealalla.

Tuotantotalouden laitos
Colourful blocks. Photo by Mikko Raskinen.jpg

Miten käy innovaatioille alustataloudessa? Valmistavan teollisuuden neljä haastetta – ja ratkaisua

Tämä politiikkasuositus keskittyy alustatalouden innovointihaasteisiin valmistavassa teollisuudessa. Esitämme raportissa neljä valmistavan teollisuuden innovointihaastetta nykytilanteessa ja keskeiset syyt niiden takana. Tuomme esille innovaatiopolitiikkaan liittyviä suosituksia, joiden avulla alustatalouden kehitystä ja kasvua on mahdollista kiihdyttää valmistavassa teollisuudessa. Haasteet ja suositukset on johdettu Business Finlandin rahoittaman Politiikkatoimet alustataloudessa -tutkimushankkeen tuloksista.

Tuotantotalouden laitos

Alustatalouden faktat ja myytit -podcast

Tuleeko seuraava Google Suomesta? Voiko alustatyö olla eettistä? Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden faktat ja myytit -podcastia. Keskustelemme huippuvieraiden kanssa, miten alustatalous mullistaa liikennettä, koulutusta, terveyshuoltoa ja monia muita aloja. Pohdimme, onko Suomesta kisaamaan alustatalouden kärjessä. Myyttejä murtamassa alustatalouden asiantuntijat tutkija Eero Aalto ja professori Robin Gustafsson Aalto-yliopistosta sekä sarjayrittäjä William von der Pahlen. Uusi jakso joka keskiviikko. Kuuntele nyt! 

Alustatalouden faktat ja myytit -podcastia juontavat professori Robin Gustafsson ja tutkija Eero Aalto Aalto-yliopistosta sekä sarjayrittäjä William von der Pahlen.

Alustatalouden faktat ja myytit

Tuleeko seuraava Google Suomesta? Voiko alustatyö olla reilua? Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden faktat ja myytit -podcastia. Keskustelemme huippuvieraiden kanssa, miten alustatalous mullistaa liikennettä, koulutusta, terveyshuoltoa ja monia muita aloja. Pohdimme, onko Suomesta kisaamaan alustatalouden kärjessä. Myyttejä murtamassa alustatalouden asiantuntijat tutkija Eero Aalto ja professori Robin Gustafsson Aalto-yliopistosta sekä sarjayrittäjä William von der Pahlen.

Podcastit
Robin Gustafsson haastateltavana alustataloudesta Radio Helsingissä 30.4.2020

Robin Gustafsson keskustelemassa alustataloudesta Radio Helsingissä

Professori Robin Gustafsson Aalto-yliopistosta ja dosentti Laura Seppänen Työterveyslaitokselta keskustelivat alustataloudesta ja työn murroksesta Radio Helsingin toimittajan Fedja Kamarin kanssa 30.4.2020. 

Kuuntele keskustelu Radio Helsingin sivuilta

Uusimmat julkaisut

Yksitoista oppia koneoppimisen meta-analyysistä

Aikaisemman tutkimuksen perusteella vain joka kymmenes koneoppimishanke tuo yritykselle merkittävää lisäarvoa. Lisäksi automatisointi koneoppimisella edellyttää koneoppimisen kokonaisvaltaista kapselointia tietyn työtehtävän hoitoon ja se on osoittautunut erittäin haastavaksi kokonaisuudeksi. Business Finland Policy Brief 4/2021

Katsaus viennin edistämisen oikeutukseen ja vaikutuksiin

Raportissa esitetään kattava synteesi julkisen sektorin viennin edistämisen oikeutusta ja vaikuttavuutta käsittävästä tutkimuskirjallisuudesta. Katsaus keskittyy viennin edistämisen oikeutukseen, julkisen intervention taloudellisiin perusteisiin, vaikuttavuusarvioon ja viennin edistämisen muotoihin. ETLA Raportit - Reports 100

Katsaus innovaatiopolitiikan merkityksestä

Raportti kerää kattavasti yhteen innovaatiopolitiikan oikeutusta ja vaikuttavuutta käsittävää tutkimuskirjallisuutta. Erityisesti keskitytään innovaatiopolitiikan perusteluihin, julkisen intervention taloudellisiin syihin, innovaatiopolitiikan vaikuttavuuteen sekä nykyisen julkisen intervention muotoihin ja mekanismeihin. ETLA Raportit - Reports 99

Tiimi

 Robin Gustafsson

Robin Gustafsson

Professori (Associate Professor)
 Eero Aalto

Eero Aalto

Tutkija, projektipäällikkö
 Niko Lipiäinen

Niko Lipiäinen

Tutkija
 Suvi Lavinto

Suvi Lavinto

Viestinnän asiantuntija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu