Vår strategi

Aalto-universitetets strategi – Vi skapar en hållbar framtid

Vår verksamhet baserar sig på högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden – ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.
Strategy key visuals visualising the university key areas, namely research, education, impact, illustration by Anna Muchenikova

Vår plats i en föränderlig värld 

Aalto-universitetet har under tio år fört samman vetenskap, konst, teknik och ekonomi och hör nu till världens främsta universitet inom sina fokusområden. Campuset i Otnäs i Esbo har i snabb takt utvecklats till ett samarbetskluster och en mötesplats i världsklass. Samtidigt har vi utvecklats till ett av de mest internationella universiteten i Europa.

Världen runt omkring oss förändras i oerhört takt – vi påverkas av en hållbarhetskris och teknisk banbrytning samt konstanta förändringar i ekonomin och arbetslivet. Förändringar inom högskoleutbildningen sker när efterfrågan och konkurrensen ökar, samtidigt som digitaliseringen stärks och finansieringen är under allt större press.

Universiteten behövs som vägledare och för att svara på de globala utmaningarna. 

Illustration showing our values courage, collaboration and responsibility, illustration by Anna Muchenikova

Riktningen på lång sikt 

Aalto-universitetets uppdrag är att skapa en hållbar framtid. Vi bedriver högklassig forskning som möjliggör genombrott inom vetenskap, konst, teknik, ekonomi samt skärningspunkter mellan dessa. Vi utbildar framtidens banbrytare och förnyar samhället genom forskningsbaserad kunskap, kreativitet och entreprenörsanda. 

Allt vårt arbete styrs av universitetets värden: ansvar, mod och samarbete.  

Utvecklingsområden  

För att stödja våra mål på långsikt har vi valt utvecklingsområden som på bästa möjliga sätt leder oss mot våra mål.  

Inom forskningen förstärks de kompetenskluster som skapats för att sammanföra mångsidigt kunnande för att tackla stora globala utmaningar inom forskningens fokusområden

Inom utbildningen förstärker vi vårt samhälleliga ansvar och utvecklar examensutbildningen och det livslånga lärandet samt studieupplevelsen.

Vi förstärker vårt inflytande genom att bli en betydande knutpunkt i internationella nätverk. För att skapa ett ekosystem som befrämjar nytänkande, kreativitet och entreprenörskap bjuder in hela vårt universitetssamfund – personal, studerande, alumner och partner – för att samarbeta. 

Illustration representing themes that cut accross all Aalto's operations - sustainable solutions, radical creativity and entrepreneurial mindset, illustration by Anna Muchenikova

Tre tillvägagångssätt

De långsiktiga målen och utvecklingsområdena stöds av tre styrkor i vårt samfund som präglar all vår verksamhet: hållbara lösningar, radikal kreativitet och entreprenörsanda.  

Människorna och gemenskapen är grunden för Aalto-universitetets framgång. Därför uppmuntrar vi till aktivt deltagande, nyfikenhet och samarbete för att främja gemenskapens välbefinnande. Dessutom satsar vi på moderna och digitala infrastrukturer samt på utvecklandet av campus och tjänster. Vi vill göra Aalto till den bästa platsen att studera, arbeta och driva företag på.  

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

Läs mer om vår strategi
Ioncell
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: