Utbildningsutbud

Geoinformatics, Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet i Geoinformatik förbereder mångsidiga experter till samhället som kan tillämpa aktuell kunskap om geoinformatik och samtidigt utveckla branschen.
students look at the map

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Diplomingenjörer som utexaminerats från geoinformatik är ofta närvarande då viktiga beslut i samhället bereds. Analyser och visualiseringar baserade på exakta geografiska data avslöjar typiskt det som är relevant för besluten. Magisterprogrammet i geoinformatik är ett utmärkt val om du är intresserad av kartor, 3D-modeller, globala förändringar såsom klimatförändringen, säkerhetssituationer samt utvecklingen av urbaniseringen eller om du exempelvis drömmer om att skapa utvecklade mobilapplikationer.

Geoinformatik är en del av vår vardag. Då du använder din mobiltelefon vill den veta din position. Då du tittar på väderprognosen eller använder bilnavigatorn spelar positionen än en gång en viktig roll. Då du tar flygbilder med en drönare eller dyker ner i den virtuella världen eller i applikationernas förstärkta verklighet är det än en gång fråga om geoinformatik.

Ingenjörer som utexaminerats från geoinformatik kan mäta och analysera omfattande material – Big Data. I färdigheterna ingår hur komplexa problem och fenomen relaterade till positionen kan visualiseras med hjälp av kartor, diagram och applikationer. Experter inom geoinformatik förstår jordens mångformighet som en levande, rörlig och föränderlig planet samt dess exakta fysiska form. Branschen är även mycket mångvetenskaplig och i arbetslivet samarbetar man med experter från många olika branscher.

Undervisningsspråk

Språket för magisterprogrammet i geoinformatik är engelska. I en del av studierna kan tentamina skrivas på finska eller svenska. Diplomarbetet kan genomföras på finska (svenska) varmed examensspråket ändras från engelska till finska (svenska).

Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet finns på Aalto-universitetets webbplats.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Innan du söker till magisterprogrammet ska du ha tillräckligt med grundstudier i matematik, programmeringskunskap samt intresse för tillämpning av informationsteknik i geoinformationsvetenskaperna. Alla kurser i magisterprogrammet undervisas på engelska men mycket parallellt material finns även på finska.

Studiernas uppbyggnad:

 • 60 studiepoäng huvudämnesstudier
  • 30 studiepoäng gemensamma obligatoriska studier
  • 30 studiepoäng fördjupade kurser (valfria)
  • kurserna finns via den här länken
 • en modul på 30 studiepoäng med fritt valbara kurser
  • kan utgöra ett biämne
 • ett diplomarbete som omfattar 30 studiepoäng

Diplomarbetet (30 sp) är till sin natur en tillämpande vetenskaplig forskning. Diplomarbetets centrala mål är att lösa ett branschrelaterat problem genom att utnyttja befintlig vetenskaplig kunskap samt följa god forskningssed. I diplomarbetet tillämpas kunskaper och färdigheter som förvärvats under studierna. Målsättningen är att producera ett vetenskapligt lärdomsprov.

Den senaste tidens diplomarbeten inom geoinformatik har bland annat behandlat uppskattning av skogsbestånds volym via satellitbilder, simulering av människoströmmars beteenden i byggnader, tredimensionella modelleringsmetoder för städer och kvalitetssäkring av spårgeometrimätningar.

Master's Programme in Geoinformatics

Webinar | Geoinformatics

Hurdana är studierna på magisterprogrammet Geoinformatics? Titta på vår webbinarieinspelning för att lära dig mer om studier, kursinnehåll, karriärmöjligheter och mycket mer!

Se inspelningen!
Picture: Unto Rautio

Inriktningsalternativ

Inom geoinformatik kan du styra dina studier genom att inrikta dig på dess delområden, såsom geodesi (positionering och navigering), fotogrammetri, laserskanning, fjärranalys och geoinformationsteknologi. Närmare information om dessa delområden finns i programbroschyren:

https://foto.aalto.fi/geoinformatik_Aalto.pdf

Internationell verksamhet

Den engelskspråkiga undervisningen och internationella examens- och utbytesstuderande ger undervisningen en internationell atmosfär. Goda utbytestjänster för studerande och många avtal för studentrörlighet mellan internationella partneruniversitet stöder studerandes utbytesstudier utomlands. Studerande rekommenderas att åka på utbyte och många studerande utnyttjar även den här möjligheten.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet i geoinformatik ger goda färdigheter för fortsatta studier samt för självständigt forskningsarbete. Med goda studieprestationer har du möjlighet att ansöka om att få avlägga doktorsexamen.

Get to know us

Gabriel Cramer sitting on the ground.

Geoinformatics student Gabriel Cramer enjoys everything to do with spatial analytics

Gabriel came to the Geoinformatics Master’s programme with an unusual background, but managed to catch up and learn the essential technical and theoretical skills. Now besides his studies, he is working with primary data collection for research purposes.

School of Engineering
View from the plane used in remote sensing.

Geoinformatics

Geoinformatics at Aalto University is a truly multidisciplinary field. Our research and its applications cover a wide range of themes from human-centred to natural environments.

Department of Built Environment

Karriärmöjligheter

En del av våra alumner producerar verktyg för beslutsfattandet. De följer miljön globalt och hjälper med att hitta lösningar på exempelvis energikrisen eller den ojämlika fördelningen av naturresurser.

Många av våra forna studerande är med och gör företags verksamhet mer konkurrenskraftig. De kan till exempel planera logistikkedjor eller söka efter det bästa läget för en ny affär. Vissa utvecklar program för självkörande bilar. Färdigheter inom geoinformatik behövs inom många branscher, såsom inom tjänsteplanering, robotik, industriella styr- och kvalitetssystem, mobiltelefoners nätverksteknik, utveckling av mobilapplikationer, spelifiering, kartproduktion och 3D-modellering.

Tyngdpunkter inom forskning

Vår forskning fokuserar på att utveckla lösningar på olika platsbaserade problem genom att använda bland annat metoder för insamling av miljödata samt teknik som utvecklats för analys och visualisering av rumsliga data. Med hjälp av metoderna görs exempelvis kartor, 3D-modeller, koordinationssystem och analyser av geografisk information. Dessa är centrala för att förstå städers och naturmiljöers funktion och förändringar och stöder hållbara beslut.

Samarbete med andra aktörer

Cirka 80 % av alla befintliga data innehåller platsinformation. Därför är det lätt för magisterprogrammet i geoinformatik att upprätthålla kontakter till industri, städer, kommuner och forskningsinstitut. På detta sätt kan vi garantera att innehållet i kurserna motsvarar intressentgruppernas nutida behov. Ett exempel på samarbete är vår projektkurs vars teman kommer från intressentgrupperna.

Ansökan till magisterutbildning

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chatta med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Akademiska bedömningsgrunder 2024

Följande används som kriterier för akademiska bedömningen 2024 (bara på engelska):

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to be mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suit very well or excellent to the study option
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation and commitment for studies
What we look for in an applicant: Motivation should be clearly in connection with the study option. We are looking for applicants who are able to express clearly the reasons for applying to the study option and describe why they would be good candidates for the study option.
Applicants who already have a master’s degree in a closely related field will only be admitted with well-justified reasons which should be explained in the motivation letter.
Lack of a motivation letter will adversely affect the evaluation of the application.
Please see further instructions for the motivation letter below.
Evaluated documents: Motivation letter

Other areas of competence
What is evaluated: Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions
What we look for in an applicant: Description of the study-option specific requirements/what the study option looks for from an acceptable applicant.
Evaluated documents: Curriculum vitae (work experience in a field related to the study option, publications or posters, competitions in a field related to the study option, non-formal education)
- max 2 pages
- should be written in English

Study-option-specific documents requested:

In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

 • Motivation letter (the lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application)
 • CV (the lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application)
 • letter of references, proof of employment, publications (optional)

You are welcome to apply to our Master’s programme if you have a Bachelor’s degree in a relevant field, and skills in mathematics, programming, and an interest in applying computer sciences to geoinformatics.

In addition to the studies giving basis to apply to the programme, other possible studies are also evaluated. However, the study option should provide genuinely new knowledge and enhance the career prospects of the applicant. Thus, applicants who already have a master’s degree in a closely related field will only be admitted with well-justified reasons which should be explained in the motivation letter.

Kontakt information

Maaria Nordman

professor, programdirektör

[email protected]

Päivi Kauppinen

magisterprogram planerare

[email protected]

Aalto-universitetets ansökningsservice

Mer information om ansökningsförfarandet ger Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: