Utbildningsutbud

Master's Programme in Advanced Energy Solutions - Energy Systems and Markets

Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.
Huvudämnet Energy Systems and Markets erbjuder en teoretisk grund och praktiska färdigheter och verktyg för att arbeta med energisystem. Fokus ligger på frågor kring omvandlingen av nuvarande energisystem till en koldioxidfri framtid.
Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet är engelska.

Utbildningens mål

I utvecklandet av energisystem siktar man för närvarande på hållbarhet, intelligens och flexibilitet. I förändringen behövs nytt tänk beträffande energikällor, produktion, marknader, energiöverföring och energianvändning. Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt sätt att påbörja utformandet av framtidens energisystem.

Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions har fyra huvudämnen. I det första skedet av alla huvudämnen skapas en stabil teorigrund på vilken du kan bygga dina övriga kunskaper. I de senare studierna utvidgar och fördjupar du din förståelse för energiutmaningarna som vårt samhälle möter. 

Huvudämnet Energy Systems and Markets ger en stadig teoretisk bas samt praktiska verktyg och färdigheter som behövs för ingenjörer som arbetar med energisystem. Fokus ligger på frågor kring omvandlingen av nuvarande energisystem till en koldioxidfri framtid. Den här omvandlingen gäller inte bara produktion och leverans av energi i olika former utan även de stora förändringarna i den slutliga användningen av energi och hur dessa förändringar inverkar på kraft- och energimarknaden.

Andra huvudämnen i magisterprogrammet Advanced Energy Solutions är:

 • Industrial Energy Processes
 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Conversion Processes

Studiernas innehåll

Ett pålitligt och prisvärt energisystem är det grundläggande kravet i det moderna samhället. Idag möter energisystem utmaningar med flexibel integration av olika energiformer (kraft, värme, bränslen) och med systemens ökande komplexitet på grund av distribuerad kraftgenerering och uppkomsten av aktiva producentkunder, dvs. prosumenter. Integreringen av intermittenta förnybara källor, såsom sol-, vind- och vågenergi, i energisystemet är en av de största utmaningarna för vår hållbara framtid. Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.

Magisterprogrammet ger praktiska verktyg och färdigheter som behövs för ingenjörer som arbetar med energisystem. För att förbereda studerande att förstå komplexa och tvärvetenskapliga problem i ämnet är magisterprogrammet flexibelt utformat. Kurserna omfattar teoretiska överväganden, experimentellt arbete och industriella tillämpningar. Magisterprogrammet förbereder studerande för nuvarande och framtida utmaningar som energibolag, produktionsindustrin, konsultföretag och samhället möter. De studerande har god beredskap för att fortsätta med doktorandstudier.

Lärandemål

Efter avlagd magisterexamen uppnår den studerande följande lärandemål:

 • En helhetssyn som möjliggör analysering av komplexa beroenden i omfattande energisystem
 • Optimera och utveckla energisystem med beaktande av olika energiformer
 • Förstå olika parters roll på energimarknaden
 • Utveckla applikationer för energieffektivitet och hållbarhet
 • Ha förmågan att analysera och utvärdera befintliga och framtida utmaningar inom energisystem

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen är 120 studiepoäng och där ingår huvudämnesstudier (66 sp), valfria studier (24 sp) och ett diplomarbete (30 sp). I huvudämnesstudierna ingår gemensamma studier för alla huvudämnen i programmet Advanced Energy Solutions, gemensamma studier för huvudämnet och fördjupande studier.

Läs mer i programmets sidorna: https://into.aalto.fi/display/enaae/Curriculum+2020-2022

Internationalisering

Programmets studiemiljö är internationell och studierna avläggs i mångkulturella grupper. Magisterprogrammet erbjuder goda möjligheter till utbyte vid Aaltos partneruniversitet.

Möjligheter att fortsätta studier

Magisterprogrammet ger en utmärkt bas för fortsatta studier och vidare till uppgifter som forskardoktor.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från magisterprogrammet Advanced Energy Solutions kan arbeta som experter i åtminstone ett av följande områden beroende på huvudämne: nya kraft- och energisystem och marknader, avancerad energi- och kraftproduktionsteknik, byggnads- och kommunal energidesign och användning, processer för bioenergi eller industriell energi.

Typiska arbetsgivare är energiföretag, energiintensiva industrier, teknik- och konsultföretag samt universitet och forskningsinstitut. Examinanderna kommer att kunna tillämpa ett nytt, adaptivt och socialt intelligent tankesätt och förbättra det tvärvetenskapliga samarbetet med en vältränad projektledningsförmåga för entreprenörsinitiativ avseende energilösningar.

(bara på engelska)

Admission requirements 2022

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the evaluation criteria below.

Firstly, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria.

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

Evaluation criteria

Study option -specific documents requirements

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Kontaktuppgifter

Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected]

För frågor om program- och studieinnehåll vid Högskolan för elektroteknik vänligen kontakta [email protected].

 Mika Järvinen

Mika Järvinen

Programme director, professor
 Matti Lehtonen

Matti Lehtonen

Professor

Chat with Aalto students

Are you wondering what it is like to study at Aalto University? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus or at the Mikkeli Unit? Come chat with our students about all things Aalto!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Get to know us

Aalto University students enjoying coffee in the campus restaurant

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat