Koulutustarjonta

Energy Systems and Markets - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Energiajärjestelmien kehityksessä tähdätään tällä hetkellä kestävyyteen, älykkyyteen ja joustavuuteen. Muutoksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua energian lähteiden, tuotannon, markkinoiden, siirtämisen ja käytön suhteen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions on erinomainen keino aloittaa tulevaisuuden energiajärjestelmän muovaaminen. Energy Systems and Markets -pääaineen opinnoissa hahmotetaan energiajärjestelmien perusteet, nykyisten energiaratkaisujemme haasteet ja mahdollisia tapoja rakentaa kestävää tulevaisuutta.
Students working in the lab

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Luotettava ja edullinen energiajärjestelmä on nykyaikaisen yhteiskunnan elinehto. Nykyisen energiajärjestelmän haasteisiin lukeutuu erilaisten energiamuotojen (voima, lämpö, polttoaineet) joustava integrointi sekä sähkövoiman hajautetusta tuottamisesta ja kotitalouksien kasvavasta sähköntuotannosta aiheutuva monimutkaisuus. Tulevaisuuden kestävyyden kannalta keskeinen haaste on epäsäännöllisten uusiutuvien energialähteiden kuten aurinko-, tuuli- ja aaltovoiman liittäminen energiajärjestelmään. Pääaineen opinnoissa hahmotetaan energiajärjestelmien perusteet, nykyisten energiaratkaisujemme haasteet ja mahdollisia tapoja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma sisältää neljä pääainetta. Jokaisen pääaineen ensimmäisessä vaiheessa luodaan vankka teoriapohja, jonka varaan muu osaaminen rakennetaan. Myöhemmissä opinnoissa laajennat ja syvennät ymmärrystäsi yhteiskuntamme kohtaamista energiahaasteista.

Energy Systems and Markets -pääaine tarjoaa teoreettisen pohjan ja käytännön taidot ja työkalut energiajärjestelmien parissa työskentelyyn. Kurssit sisältävät teoreettisia näkökohtia, kokeellista työtä, teollisia sovelluksia ja omakohtaista kokemusta. Pääaine valmistelee opiskelijoita energia-alan yritysten, valmistavan teollisuuden, konsulttiyritysten ja yhteiskunnan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Opiskelijat saavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelman muut pääaineet ovat:

 • Industrial Energy Processes
 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Conversion Processes

Opetuskieli

Opetuskieli on englanti. Lisätietoa ja ohjeistusta tutkinto- ja opetuskielistä Aalto-yliopistossa saatavissa yliopiston verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu pääaineopinnot, diplomityö ja valinnaiset opinnot.

Pääaineen opinnot (66 op) koostuu

 • 16 op yhteisiä opintoja kaikille Advanced Energy Solutions -ohjelman pääaineille
 • 25 op pääaineen yhteisiä opintoja
 • 25 op pääaineen syventäviä opintoja

Ohjelman yhteisten opinnot varmistavat samat perustiedot kaikille opiskelijoille heidän taustastaan riippumatta. Pääaineen yhteiset opinnot antavat perustiedot pääaineen alaan. Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja kurssilistasta.

Valinnaiset opinnot (24 op) voidaan valita täysin vapaasti tai ne voivat muodostaa sivuaineen. Tutkintoon kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö (diplomityö).

Lisätietoa saatavissa ohjelman sivuilta.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions

Suuntautumisvaihtoehdot

Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja kurssilistasta.

Opiskelija hakee opiskelupaikkaa suoraan valitsemastaan pääaineesta. Pääainetta ei voi vaihtaa myöhemmin.

Kansainvälistyminen

Ohjelman opiskeluympäristö on kansainvälinen ja opinnot suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon Aallon kumppanuusyliopistoihin.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! - Opinnot - Into (aalto.fi).

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille. Lisätietoa Aalto-yliopiston tohtoriohjelmista: https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/tohtoriohjelmat

Uramahdollisuudet

Opiskelijat voivat toimia asiantuntijoina ainakin yhdessä seuraavista aloista, valitusta pääaineesta riippuen: energiajärjestelmät ja markkinat, energian tuotantoteknologiat, yhdyskuntien energiaratkaisut, bioenergia ja teollisuuden energiankäyttö.

Energy Systems and Markets -pääaineesta valmistuvat työskentelevät yleensä energiayhtiöissä, energiateollisuudessa, konsulttitoimistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Pääaine antaa valmiudet soveltaa nykyaikaisia ja mukautuvia taitoja työssä. Lisäksi saat kokemusta tehdä yhteistyötä erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Tämän pääaineen tutkimus liittyy useisiin sähkötekniikan korkeakoulun ja insinööritieteiden korkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy: https://www.aalto.fi/fi/sahkotekniikan-korkeakoulu

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa. Opiskelijat tekevät diplomityönsä yleensä yhteistyössä teollisuusyrityksen kanssa. Ohjelmaan kuuluu Advanced Energy Project kurssi (AAE-E3000), jossa opiskelijat harjoittelevat konsultointitaitoja ratkaisemalla teollisuuteen liittyviä ongelmia.

Ohjelman valintaperusteet 2023

Hakemukset, jotka läpäisevät Aalto-yliopiston hakijapalveluiden suorittaman kelpoisuustarkastuksen (hallinnollinen arviointi), jatkavat hakukohdekohtaiseen akateemiseen arviointiin.

Akateemisessa arvioinnissa käytetään seuraavia valintaperusteita:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus: aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu: hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus: soveltuvuus, motivaatio ja sitoutuminen hakukohteeseen
 • Muu osaaminen: työkokemus, julkaisut, kilpailut


Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Maisteriohjelman johtaja

Ilkka Keppo

Programme director, professor
 Matti Lehtonen

Matti Lehtonen

Professor

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Yhteystiedot

Suvi Jämsä

koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

[email protected]

Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulun tarjoamia opintoja koskevat kysymykset:

[email protected]

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Hakuprosessiin, pakollisiin hakuasiakirjoihin tai englannin kielen taitoon liittyvissä tiedusteluissa ota yhteyttä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: