Koulutustarjonta

Human-Computer Interaction - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus (HCI) keskittyy suunnittelemaan parempia tapoja, joilla ihmiset ja tietokoneet voivat olla vuorovaikutuksessa. HCI-pääaineessa opitaan suunnittelemaan käyttäjäystävällisiä tietoteknisiä tuotteita hyödyntäen maksimaalisesti tekoälyä, täydennettyä todellisuutta ja muita nykyteknologioita, jotka muovaavat tulevaisuuttamme. Pääaine keskittyy ainutlaatuisella tavalla tietotekniikkaan ja insinööritieteisiin ja nojaa Aalto-yliopiston uraauurtavaan HCI-tutkimukseen, joka on rankattu Euroopan parhaaksi.
Aalto university / students at computer / photo by Unto Rautio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Miten tekoäly muuttaa tapojamme käyttää tietokonetta? Mitä syöttölaitteita käytetään hiiren ja näppäimistön jälkeen? Mikä tekee tietoteknisestä järjestelmästä luotettavan ja ihmisiä kiinnostavan? Miten suunnitella vuorovaikutusta, joka innostaa ja motivoi käyttäjiä? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia monitieteisellä HCI-alalla. HCI on avainasemassa seuraavan sukupolven tietoteknisten laitteiden ja kiinnostavien palveluiden kehittämisessä. Se myös auttaa yhteiskuntaa hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla mullistavia teknologioita kuten AI:tä, virtuaalitodellisuutta, täydennettyä todellisuutta, robotiikkaa ja esineiden internetiä (IoT).  

Human-Computer Interaction (HCI) -pääaineessa opit kehittämään uusia hyödyllisiä tapoja olla vuorovaikutuksessa tietoteknisten järjestelmien ja informaatioteknologian kanssa. Aallon HCI-pääaine erottuu kansainvälisesti keskittymällä laskennallisiin ja insinöörimenetelmiin (CS/EE), jotka saavat vaikutteita psykologiasta ja muotoilusta. Opiskelijat oppivat mm. hyödyntämään laskennallisia menetelmiä ihmisläheisiin tarkoituksiin. Aalto-yliopiston HCI-tutkimus, johon tämä pääaine nojaa, on kansainvälisesti tunnustettua: vuosina 2020–2024 Aalto arvioitiin Euroopan parhaaksi HCI-tutkimuksen tekijäksi

HCI-pääaineen suorittaneilla on seuraavat taidot: 

 • Radikaalia luovuutta ja nykyaikainen lähestymistapa HCI:hin. Ohjelmasta valmistuneet oppivat laajan valikoiman tehokkaita laskenta- ja suunnittelumenetelmiä, mukaan lukien tekoälyn huipputekniikat, ja miten niitä voidaan soveltaa HCI:n käytännön ongelmiin. 
 • Vahva poikkitieteellinen lähestymistapa ihmiskeskeiseen teknologiaan. Valmistuneet saavat poikkitieteellistä kokemusta psykologian, yhteiskuntatieteen, liiketoiminnan tai muotoilun aloilta.  HCI-pääaine korostaa ihmisten systemaattista ymmärtämistä päätöksentekomme perustana. 
 • Maailmanlaajuisesti tunnustettu osaaminen. Valmistuneet ymmärtävät nykyaikaisia muotoiluongelmia laskennallisesta näkökulmasta, esimerkiksi konseptien luomiseen, rajapintateknologioihin, algoritmeihin, dataan ja mallintamiseen liittyviä haasteita. He ovat valmiita työskentelemään tiimeissä, joissa keskitytään muun muassa tekoälyyn, virtuaalitodellisuuteen, koneoppimiseen, robotiikkaan, sähkötekniikkaan, tietotekniikkaan, käytettävään turvallisuuteen ja yksityisyyteen sekä datatieteeseen. 
 • Metakognitiiviset taidot elinikäiseen oppimiseen. Valmistuneet ymmärtävät tieteellistä lukutaitoa ja kriittistä ajattelua, ja heillä on vahvat tutkimus-, tiimityö- ja johtamistaidot.  

Opetuskieli

HCI-pääaineen opetuskieli on englanti. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien lukuvuosimaksu on 15 000 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu peritään muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma, jolla tuetaan lukuvuosimaksullisissa koulutusohjelmissa opiskelevia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta. 

Lue lisää Aallon lukuvuosimaksusta ja apurahoista täältä

Opintojen rakenne

Kaksivuotisen Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Human-Computer Interaction -pääaine koostuu yhteensä 120 opintopisteestä seuraavasti: 

 • pääaineopinnot (40 tai 60 op) 
 • mahdolliset sivuaineopinnot (20–25 op) 
 • vapaasti valittavat opinnot (25–30 op) 
 • diplomityö (30 op)

Sivuaineeksi voi valita jonkin Master’s Programme in Computer, Communications and Information Sciences -maisteriohjelman muista pääaineista tai muista Aalto-yliopiston tarjoamista maisteriohjelmista. Kaikki pää- ja sivuaineopinnot suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna. Niissä opitaan tärkeimmät vuorovaikutuksen suunnittelun ja analyysin tärkeimmät menetelmätaidot ja tekniikat.  

Toinen vuosi käytetään diplomityön tekemiseen ja vapaavalintaisten opintojen suorittamiseen. Vapaavalintaiset opinnot antavat mahdollisuuden syventyä itse valittuun tekniseen aiheeseen. Vapaasti valittavat opinnot koostuvat pääaineiden lisäkursseista, sivuaineiden lisäkursseista, monialaisista kursseista tai ulkomailla suoritettavista opinnoista. Voit yhdistellä tutkintoosi mitä tahansa vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoissa, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi. HCI-opiskelijat voivat esimerkiksi osallistua Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tarjoamalle Interaction Design -kurssille. 

Opetusmenetelmät vaihtelevat luennoista ryhmätöihin ja ohjelmointiin ja capstone-kurssiin, eli laajaan projektikurssiin, jossa tehdään yhteistyötä alan yritysten kanssa. 

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

HCI-pääaineessa on laaja kurssivalikoima, josta opiskelijat voivat valita kiinnostuksiaan ja tavoitteitaan parhaiten vastaavat kurssit. Tietystä aiheesta kiinnostunut opiskelija voi suorittaa myös valmiita suositeltuja kurssipaketteja. Mahdollisia erikoistumisaloja ovat: 

 • interaktiivinen tekoäly 
 • virtuaali- ja täydennetty todellisuus 
 • visuaalinen ja interaktiivinen laskenta 
 • vuorovaikutteisten järjestelmien kehittäminen 
 • käyttäjälähtöinen suunnittelu 
 • tekniikka ja yhteiskunta. 

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskelu- ja tutkimusympäristöstään. Aaltoon tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. Lisäksi monet professorimme ja tutkijamme ovat taustaltaan ja kokemukseltaan kansainvälisiä ja tuovat globaalit verkostonsa opiskelijoiden käyttöön.  

Ohjelman maine tunnustetaan maailmanlaajuisesti ja se antaa opiskelijoille vankan pohjan kansainväliselle uralle.  Aallon kaksi ohjelmasta vastaavaa korkeakoulua – Perustieteiden korkeakoulu (SCI) ja Sähkötekniikan korkeakoulu (ELEC) – tarjoavat monipuolisia vaihto-opiskelumahdollisuuksia ympäri maailmaa.  Muita mahdollisuuksia globaalin osaamisen kehittämiseen ovat esimerkiksi harjoittelu, kesäkurssit tai diplomityön tekeminen ulkomailla, tuutorina toimiminen ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä vieraiden kielten opiskelu. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Human-Computer Interaction (HCI) -pääaine keskittyy perusteorioihin ja -menetelmiin ja tarjoaa siten hyvän pohjan tohtoriopinnoille. Monet meiltä valmistuneista ovat jatkaneet akateemiselle uralle huippuyliopistoihin, kuten ETH Zürichiin ja Kööpenhaminan ja Lausannen yliopistoihin. 

Uramahdollisuudet

HCI-ammattilaiset löytävät hyvin töitä ja suuntaavat vuorovaikutteiseen tekoälyyn ja järjestelmiin, käyttäjäkokemukseen, vuorovaikutussuunnitteluun ja käyttöliittymäsuunnitteluun liittyville urapoluille.  Opetussuunnitelmaamme tarjoaa mahdollisuuksia luoda kontakteja alan toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla, erityisesti capstone-kurssilla, mikä avaa uusia uramahdollisuuksia.  Noin puolet opiskelijoistamme tekee diplomityönsä jollekin yritykselle. 

Pääaine antaa valmistuville vahvat insinööri- ja muotoilutaidot sekä muut tekniset ja ammatilliset kyvyt, joiden ansiosta opiskelijat voivat luoda kansainvälisesti kilpailukykyistä uraa, jossa he toimivat avainrooleissa muotoilun, tutkimuksen tai johtamisen aloilla. Monet meiltä valmistuvat jatkavat akateemiselle uralle ja toimivat tutkijoina huippuyliopistoissa. Tämän lisäksi ohjelma sopii hyvin opiskelijoille, jotka haluavat päästä startup-yrityksiin tai toimia yrittäjinä, koska ohjelma antaa olennaista tietoa siitä, miten tuotteista ja palveluista saadaan menestyksekkäitä. 

Tyypillisiä valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat: 

 • käyttöliittymäinsinööri 
 • käyttäytymisanalyytikko 
 • vuorovaikutusmuotoilija 
 • käyttökokemuksen suunnittelija 
 • käyttäjätutkija 
 • informaatiovisualisoinnin asiantuntija 
Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu
Sami Nieminen sitting in a lecture hall

"Meidän alallamme vaatii yrittämistä, että valmistuisi työttömäksi"

Sami Nieminen valmistui alkukesästä 2022 diplomi-insinööriksi. Hän löysi itselleen kiinnostavimman pääaineen HCI-ohjelmasta, jossa keskitytään ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen aiheet kytkeytyvät Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen ja informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimukseen. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa tieteenalojen välinen yhteistyö on tehty helpoksi – opiskelijat voivat valita vapaasti valittavina opintoina tutkintoonsa yhdistelmän tiedettä, tekniikkaa, taloutta ja taidetta. Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen ja ohjelmien opinnoilla ja muiden, myös ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla opinnoilla. HCI-opiskelijat voivat esimerkiksi osallistua Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tarjoamalle Interaction Design -kurssille. Tämä monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä. 

Kuten todettua, HCI-pääaine tekee yhteistyötä alan yritysten kanssa erityisesti projektikurssin aikana ja monet opiskelijat tekevät diplomityönsä yritykselle. Lisäksi HCI-pääaineessa mukana olevat tutkimusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä alan kansainvälisten yritysten ja tutkimusryhmien kanssa. Ryhmät kuuluvat myös FCAI:hin (The Finnish Center for Artificial Intelligence). 

Webinaari | Human-Computer Interaction

Haluatko kuulla lisää maisteriohjelmasta Human-Computer Interaction? Katso webinaariallenne, jossa ohjelman edustajat ja opiskelijat kertovat kertovat lisää opintojen sisällöstä sekä uramahdollisuuksista ja vastaavat kysymyksiin opinnoista.

Katso webinaaritallenne
Students looking at computer screens in class

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Human-Computer Interaction (HCI) applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Get to know us

Chenyu ystävineen kampuksella.

Kokemuksiani Human-Computer Interaction -opinnoista (ulkoinen linkki)

Toisen vuoden maisteriopiskelija Chenyu reflektoi kokemuksiaan Human-Computer Interaction -opinnoista.

Vertailu ihmisen ja tekoälymallin näppäilystä

Tekoäly oppi kirjoittamaan puhelimella ihmisen tavoin

Tutkijat kehittivät tekoälymallin, joka osaa ennakoida ihmisten silmien ja sormien liikkeet kosketusnäytöllä. Mallin pohjalta voidaan kehittää muun muassa parempia tekstinsyöttöohjelmia ja näppäimistöjä erilaisten käyttäjien tarpeisiin.

Uutiset
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: