Koulutustarjonta

Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tietotekniikan diplomi-insinöörinä pääset mukaan rakentamaan tekniikkaa, joka jatkuvasti mullistaa maailmaa ja muuttaa ihmisten arkea.
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Koulutuksen kuvaus

Tietotekniikan kandiopinnot antavat opiskelijalle tietotekniikan alan perusteiden laajan tuntemuksen. Kandiopintojen pohjalta opiskelija pystyy omaksumaan jatkuvasti uutta ja soveltamaan uusinta tekniikkaa luovalla tavalla tietojenkäsittelyn muuttuviin tehtäviin. Opinnot vastaavat kansainvälistä computer science -alan perustutkintoa. Kandiopinnot ovat myös perusta tietotekniikan DI-opinnoille, joissa syvennytään valittuun erityisalueeseen.

Tietotekniikan ytimessä ovat ohjelmistot, digitaalisen tiedon käsittely sekä ihminen tietoteknisten palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä. Kandiopintojen ensimmäinen tavoite on vankka ohjelmointitaito — tähän kuuluu mm. taito määritellä tietojenkäsittelyn tehtäviä abstrakteina ongelmina, ratkaista niitä algoritmisesti ja toteuttaa ratkaisu tietokoneohjelmana. Opinnoissa tutustutaan tietojenkäsittelyn käsitteisiin, ilmiöihin ja lainalaisuuksiin sekä ohjelmistojärjestelmien keskeisiin rakennuspalikoihin kuten tietokantoihin, verkkopalveluihin, käyttöliittymiin, koneoppimiseen ja datan käsittelyyn sekä tietoturvatekniikoihin. Näiden teknisten perusteiden hallinta antaa mahdollisuuden sekä systemaattiseen ongelmaratkaisuun että mielikuvituksen käyttöön tietojärjestelmiä toteutettaessa. Lisäksi opitaan analysoimaan käyttäjän ja asiakkaan tarpeita, hallitsemaan ohjelmistotuotannon menetelmiä ja ymmärtämään tuotteiden ja palveluiden elinkaarta myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

DI-opinnoissa opiskelija kehittyy valitsemansa erityisalueen asiantuntijaksi. Opetuksen perustana on toisaalta tieteellinen tutkimus ja toisaalta alan teollisuuden uusimmat menetelmät. Valmistuneiden keskeistä osaamista on tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltaminen, alan kehityksen jatkuva seuraaminen ja vastuun ottaminen uuden tekniikan kehittämisestä. Valmistuneet pystyvät ottamaan hoitaakseen alan vaativimpia tehtäviä tuotekehityksessä ja asiantuntijarooleissa. DI-tutkinto antaa myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Kandiohjelmaan hakevan ei tarvitse osata tietotekniikkaa ennalta: ohjelmoinnin ja muiden perustaitojen opettelun voi aloittaa aivan alkeista. Alalle halutaan monenlaisia ihmisiä: tarvitaan niin tietokoneisiin keskittyviä ammattilaisia, luovia yksilöitä kuin laaja-alaisia ihmisten tarpeista, tiimityöstä ja liiketoiminnasta kiinnostuneita tekijöitä.

Opetuskieli

Tietotekniikan hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Opintojen rakenne

Tietotekniikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan tietotekniikka.

Alla on esitetty pääaineen kurssitiedot pääpiirteittäin. Tarkemmat opetussuunnitelmat ovat nähtävillä täällä.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä: matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmoinnin perusteita, taloutta, kieliopintoja
 • Pääaine 75 opintopistettä: oman alan keskeiset sisällöt, projektikursseja, kandidaatintyö
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä: Useimmat Aalto-yliopiston tekniikan ja kauppatieteen alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi suorittaa sivuaineopintoja myös toisessa suomalaisessa yliopistossa tai vaihto-opintoina ulkomailla.
 • Vapaasti valittavat opinnot 15–20 opintopistettä

Tietotekniikan kandiopintojen kursseja

Pakollisia opintoja:

 • Ohjelmointi 1-2 ja Ohjelmointistudio 1–2
 • Tietokannat
 • Data Structures and Algorithms
 • Software Project 1–2
 • Theory of Computation
 • Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti
 • Kandidaatintyö ja -seminaari

Valinnaisia kursseja:

 • Computer Graphics
 • Human-Computer Interaction
 • Machine Learning
 • Operating Systems
 • Web Software Development
 • Information Security
 • Software Engineering
 • Programming Parallel Computers
 • Tietokoneverkot
 • Linear Algebra
 • Computer Graphics

Suuntautumisvaihtoehdot

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Tietotekniikan pääaineopiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelmaan. Lisätietoa tästä ohjelmasta ja sen pääaineista löydät täältä.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista myös vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla.

Lisää tietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löytyy täältä.

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, ja myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai kesäkoulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Tietotekniikan kanditutkinnon suoritettuaan opiskelija on IT-alan ammattilainen, joka voi aloittaa esimerkiksi ohjelmistokehityksen perustehtävissä. Useimmat kuitenkin jatkavat opintoja DI-tutkintoon asti.

Tietotekniikan diplomi-insinöörit päätyvät urallaan hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tyypillisiä ensimmäisiä työtehtäviä ovat ohjelmisto- ja tietoliikenneyritysten tuotekehitys, projektipäällikkö sekä teollisuuden ja julkishallinnon asiantuntijatehtävät. Yleensä valmistuvilla on jo työpaikka ja -kokemusta. Nykyään useimmat työllistyvät pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Monet ryhtyvät myös yrittäjiksi.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimus Tietotekniikan laitoksella on jaettu kahteentoista tutkimusalueeseen:

 • Algorithms and theoretical computer science
 • Artificial intelligence and machine learning
 • Complex systems
 • Computational life sciences
 • Computing education research and educational technology
 • Computing systems
 • Digital ethics, society and policy
 • Human-computer interaction and design
 • Large-scale computing and data analysis
 • Security and privacy
 • Software and service engineering
 • Visual computing

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit tuovat eri alojen opiskelijoita tehokkaasti yhteen. Tämä on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Tutustu meihin

Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (ulkoinen linkki)

Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä.

Picture of Jarno Limnéll, Professor of Cyber Security and Jasu Vehtari, student at the School of Science.

Miksi tietoturvaa kannattaa opiskella?

Aalto-yliopiston professori Jarno Limnéll sekä opiskelija Jasu Vehtari kertovat mikä tietoturvassa on kiinnostavinta ja miksi tietoturvaa on hyödyllistä opiskella.

Uutiset
Group of students

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa
Screenshot from Hamsterwave (Games,art and science)

Hulluja ideoita ja hamstereita

Pelit ovat yksi tie kvanttifysiikan maailmaan, sanoo Quantum Game Jam -tapahtuman pääjärjestäjä Laura Piispanen, jonka innostus kvanttipeleihin johti väitöskirjaan.

Uutiset
Aalto University podcast 'Kahvit näppikselle' illustration

Kahvit näppikselle -podcast paljastaa, miten tietotekniikka liittyy vähän kaikkeen

Uusi podcast selittää, miten teknologia on avainasemassa ratkomassa hyvinkin erilaisia ongelmia.

Uutiset

Contact information

Paula Nyman

Koordinaattori

[email protected]

050 401 2490

https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/tietotekniikka-tekniikan-kandidaatti-ja-diplomi-insinoori

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu