Koulutustarjonta

Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Haluatko olla mukana rakentamassa teknologiaa, joka näkyy kaikkialla maailmassa ja ihmisten jokapäiväisessä arjessa? Moderni yhteiskunta pyörii täysin tietotekniikan varassa. Ala sopii sinulle, joka haluat tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja luoda konkreettisia ratkaisuja ihmisten ja liiketoiminnan moninaisiin tarpeisiin. Ala sopii toisaalta myös tutkijan luonteelle – sinulle, joka haluat ymmärtää niitä laskennan luonnonlakeja, joihin kaikki teknologia ja automaatio perustuu.
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Tietotekniikan hakukohde on vuodesta toiseen yksi Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun suosituimmista kohteista. Alalle hakeutuu monenlaisia ihmisiä: tietokoneisiin keskittyviä ammattilaisia, luovia taiteilijasieluja ja laaja-alaisia, ihmisten tarpeista, tiimityöstä ja liiketoiminnasta kiinnostuneita tekijöitä. Tietotekniikan opiskelijana pääset luovimaan muuttuvan maailman haasteissa – tutkimaan esimerkiksi ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään tekoälyn rajoja ja mahdollisuuksia. 

Tietotekniikan opiskelijana olet osa teknistieteellistä kandidaattiohjelmaa. Tekniikan kandidaatiksi valmistuneella on: 

Vankka ohjelmointitaito. Tekniikan kandidaatti kykenee konkretisoimaan tietojenkäsittelyn abstrakteja ongelmia, ratkaisemaan niitä algoritmisesti ja toteuttamaan ratkaisut tietokoneohjelmina. 

Ratkaisukeskeinen näkemys yhteiskuntamme haasteisiin. Tekniikan kandidaatti osaa tunnistaa ongelmia ja löytää niihin innovatiivisia ratkaisuja. Monitieteellinen koulutuspohja takaa sen, että tekniikan kandidaatti osaa soveltaa eri alojen perusideoita luovasti uusissa kohteissa tai uusilla tavoilla.

Hyvät ryhmä- ja projektityöskentelytaidot. Tekniikan kandidaatti kykenee yhteistyöhön tiimissä ja osaa valjastaa omat vahvuutensa käyttöön projektin onnistumiseksi.

Valmiudet kehittyä valitsemansa erityisalueen asiantuntijaksi. Kandidaatin opinnot ovat perusta tietotekniikan DI-opinnoille, joissa syvennytään valittuun erikoistumisalueeseen ja kyetään lopulta toimimaan vaativissa tuotekehityksen tehtävissä ja asiantuntijarooleissa. 

Opetuskieli

Tietotekniikan hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. 

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti. 

Opintojen rakenne

Tietotekniikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan tietotekniikka. 

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö 

 • Perusopinnot 65 opintopistettä: matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmoinnin perusteita, taloutta, kieliopintoja 
 • Pääaine 75 opintopistettä: oman alan keskeiset sisällöt, projektikursseja, kandidaatintyö 
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä: Useimmat Aalto-yliopiston tekniikan ja kauppatieteen alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi suorittaa sivuaineopintoja myös toisessa suomalaisessa yliopistossa tai vaihto-opintoina ulkomailla. 
 • Vapaasti valittavat opinnot 15–20 opintopistettä 

Opintojen ensimmäisen vuoden tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleissivistys alasta. Luot perustaa tietotekniselle ymmärrykselle ja opit taitoja, jotka jokaisen tietotekniikan ammattilaisen tulee hallita. Ohjelmointitaitojen kehittäminen kulkee opinnoissa vahvasti mukana ja opetusmetodeista hyödynnetään ennen kaikkea tekemällä oppimista. 

Saavutettuasi laajan perusteiden tuntemuksen voit alkaa rakentaa tutkinnosta omannäköistäsi. Jotkut keskittyvät enemmän insinöörimäiseen, toiset tieteelliseen ja kolmannet humaaniin lähestymistapaan. 

Opinnot vastaavat kansainvälistä Computer Science -alan perustutkintoa, ja kursseilla tulevat tutuksi alan uudet kehityssuunnat, joiden osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Tietotekniikan pääaineopinnoissa voi opiskella esimerkiksi seuraavia kursseja: 

 • Human-Computer Interaction (5 op) 
 • Programming Parallel Computers (5 op) 
 • Web Software Development (5 op) 
 • Information Security (5 op) 
 • Software Engineering (5 op) 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. 

Tietotekniikan opinnot ovat kiehtova yhdistelmä insinööritieteitä, luonnontieteitä, ihmistieteitä ja jopa taidetta, sillä esimerkiksi moni tietokonepeli on taideteos siinä missä elokuvakin. Tutkinnosta voi tehdä hyvinkin omannäköisensä esimerkiksi sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen kautta. 

Tietotekniikan pääaineopiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelmaan. Kyseisen ohjelman alla on kymmenen eri pääainetta. Lisätietoa ohjelmasta ja sen pääaineista löydät Opiskelijan oppaasta

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista myös vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla. 

Lisää tietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löydät Opiskelijan oppaasta

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, ja myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa. 

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin: 

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon 
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai kesäkoulussa ulkomailla 
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla 
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla 
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää 
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan 
 • tekemällä diplomityön ulkomailla 
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tietotekniikan alalla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto on erinomainen ponnahduslauta tutkijan uralle. Aalto-yliopisto tarjoaa korkeatasoisia tohtoriohjelmia tekniikan alalla, ja tutkinto Aalto-yliopistosta on loistava meriitti myös haettaessa ulkomaisten yliopistojen tohtoriohjelmiin. 

Uramahdollisuudet

Käytännössä jokaisessa yrityksessä ja lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella tarvitaan tietotekniikan osaamista – ohjelmasta valmistuneita siis odottavat harvinaisen monipuoliset ja hyvät työllisyysnäkymät. 

Tyypillisiä diplomi-insinöörin ensimmäisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi ohjelmisto- ja tietoliikenneyritysten tuotekehitys, erinäiset projektinvetovastuut sekä teollisuuden ja julkishallinnon asiantuntijatehtävät. Monet etenevät lopulta johtotehtäviin asti, ja myös yrittäjyys on yhä suositumpaa. Opiskelijat kartuttavat usein jo opiskeluaikana työkokemusta ja luovat suhteita yritysmaailmaan – monella valmistuvalla onkin jo ensimmäinen työpaikka tiedossa ilman varsinaista työnhakua. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Tietotekniikan opiskelijat eivät vain opi rakentamaan maailmaa, vaan heistä tulee asiantuntijoita, jotka lopulta myös ymmärtävät maailmaa. Tutkimuksesta innostuneet opiskelijat voivat esimerkiksi hakeutua kesätöihin tietotekniikan laitoksen tutkimusryhmiin, ja näin nähdä aitiopaikalta, miten alan huippututkimusta tehdään. Lisää tutkimuksesta Tietotekniikan laitoksen sivuilla

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat pääsevät mukaan ainutkertaisiin projekteihin ja hankkeisiin. Yritysyhteistyöt tulevat tutuiksi erityisesti Software Project -kurssilla, joka kestää koko lukuvuoden ja jossa opiskelijat pääsevät ratkaisemaan yhteistyöyritysten ongelmia. Myös DI-työt tehdään tyypillisesti yrityksille.

Aalto-yliopiston opiskelijoilla on käytettävissään lähes koko Aallon kurssitarjonta, ja halutessaan Tietotekniikan hakukohteeseen valittu opiskelija voi valita kursseja vaikka Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta tai muista Aallon korkeakouluista. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa myös muiden yliopistojen tarjoamia kursseja yliopistoyhteistyön puitteissa. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit inspiroivat opiskelijoita uusien ideoiden ja ystävyyssuhteiden äärelle – eikä ole epätavallista, että monialaisessa ympäristössä syntyy lopulta uusia innovatiivisia yrityksiä. 

Tutustu meihin

Leila Arstila solving an escape game challenge together with Santtu Sievänen. Veeti Ojanperä helped to find the solution. Copyright: David Bohmann

Linda Liukkaan tapaaminen rohkaisi Leila Arstilaa vaihtamaan tietotekniikkaan – nyt hän edusti Suomea kyberturvallisuuskilpailuissa Itävallassa

Tietotekniikan laitoksen maisteriopiskelija Leila Arstila osallistui 13.–16. syyskuuta Euroopan kyberturvallisuuskilpailuihin (European Cyber Security Challenge) Itävallassa. Kilpailu on suunnattu nuorille tietoturvaosaajille ja sen järjestäjää muun muassa Euroopan Unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA).

Uutiset
Picture of Jarno Limnéll, Professor of Cyber Security and Jasu Vehtari, student at the School of Science.

Miksi tietoturvaa kannattaa opiskella?

Aalto-yliopiston professori Jarno Limnéll sekä opiskelija Jasu Vehtari kertovat mikä tietoturvassa on kiinnostavinta ja miksi tietoturvaa on hyödyllistä opiskella.

Uutiset
Screenshot from Hamsterwave (Games,art and science)

Hulluja ideoita ja hamstereita

Pelit ovat yksi tie kvanttifysiikan maailmaan, sanoo Quantum Game Jam -tapahtuman pääjärjestäjä Laura Piispanen, jonka innostus kvanttipeleihin johti väitöskirjaan.

Uutiset
Aalto University podcast 'Kahvit näppikselle' illustration

Kahvit näppikselle -podcast paljastaa, miten tietotekniikka liittyy vähän kaikkeen

Uusi podcast selittää, miten teknologia on avainasemassa ratkomassa hyvinkin erilaisia ongelmia.

Uutiset
Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (ulkoinen linkki)

Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille:

[email protected]

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat kysymykset voi lähettää Perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille:

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: