Nyheter

Mötet med Linda Liukas uppmuntrade Leila Arstila att byta till datateknik – nu representerade hon Finland i cybersäkerhetstävlingarna i Österrike

Leila Arstila kom först till Aalto för att studera kemiteknik, eftersom hon ansåg att en studerande i datateknik borde kunna koda även i sömnen. Nu var hon en av de få unga kvinnorna i den europeiska cybersäkerhetstävlingen och lyckades tillsammans med sitt par lösa informationssökningsuppgiften inom öppna källor.
Leila Arstila solving an escape game challenge together with Santtu Sievänen. Veeti Ojanperä helped to find the solution. Copyright: David Bohmann
Leila Arstila löser informationssökningsuppgiften inom öppna källor tillsammans med Santtu Sievänen. Veeti Ojanperä hjälpte till att nå en lösning. Bild: David Bohmann.

Leila Arstila, magisterstuderande vid institutionen för datateknik deltog den 13–16 september i den europeiska cybersäkerhetstävlingen (European Cyber Security Challenge) i Österrike. Tävlingen riktar sig till unga datasäkerhetsexperter och ordnas bland annat av Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA). Finland deltog för första gången och placerade sig på tolfte plats. Sammanlagt deltog 27 europeiska länder och dessutom fem gästländer i tävlingen.

Tävlingsuppgifterna var indelade i två delar. I den första delen ingick olika uppdrag som omfattade kryptografi, sårbara webbplatser och program samt underrättelse om öppna källor.

"Mitt par och jag lyckades lösa en uppgift som påminde om ett flyktrumsspel, som förutom oss endast det österrikiska laget lyckades lösa. Uppgiften innehöll ett vykort med en bild på Googles kontor och en fiktiv person som arbetade på Google. Detta startade en serie tips på olika sociala medier, där man måste hitta relevanta tips och samtidigt skilja dem från felaktiga tips", berättar Arstila.

Tanken med uppgiften var också att lyfta fram hur farligt det är att dela bilder på till exempel en passerbricka i sociala medier eller på en datorskärm där e-posten är öppen.

"Människor och företag delar enormt mycket information om sig själva i sociala medier. Genom att kombinera enskilda informationssmulor kan man utreda även större helheter. Jag tycker att detektivarbetet är intressant", berättar Arstila.

Efter de statiska uppdragen följde avsnittet "anfall och försvar", där lagen aktivt tävlade mot varandra. Varje lag hade en likadan server som innehöll sårbara tjänster. Uppgiften var att anfalla de andra lagens servrar och samtidigt försöka reparera svaga tjänster på den egna datorn.

"Uppdraget var svårare. Om man lyckades hitta och använda ett kraftigt anfall kunde ett annat lag eventuellt kopiera det från händelseloggarna", beskriver Arstila.

All female competitors were rewarded for their participation. Leila Arstila is in the middle. Copyright: David Bohmann.
Alla kvinnliga tävlande belönades för sitt deltagande. Leila Arstila i mitten av bilden. Bild: David Bohmann.

Mindre än en tiondel av konkurrenterna var unga kvinnor.

"På förhand upplevde jag mycket minoritetsstress över deltagandet i tävlingen, eftersom informationssäkerhetsbranschen fortfarande är enormt homogen. Lyckligtvis har man börjat fästa uppmärksamhet vid problemet och göra korrigeringar. Före den egentliga tävlingen ordnades till exempel ett veckoslut för endast 20 kvinnliga tävlande. Stämningen där var god och ömsint", säger Leila Arstila.

Från stereotyper till att hitta en rollmodell

Eftersom miljöfrågorna är viktiga för Leila Arstila, reste hon till tävlingarna med båt, tåg och buss. Resan tog 28 timmar.

Resan till datorer och kodning var också lång.

"I gymnasiet bekantade jag mig bättre med datorernas värld och att koda. Jag tänkte dock att jag inte kan vara kodare eller studerande i datateknik eftersom jag är kvinna. Stereotypiskt sett kopplar man kodare med läsk och pizza, munkjacka och att kunna koda även i sömnen, och detta passade inte in i min självbild", säger Arstila.

According to Arstila, creativity and the ability to invent solutions are important skills in the information security sector. Photo: Riku Juurikko.
Enligt Arstila är problemlösning och kreativitet viktiga egenskaper inom datasäkerhetsbranschen. Bild: Riku Juurikko.

För Arstila var det viktigt att hon år 2018 träffade Linda Liukas, som även är känd som kodarambassadör.

"Linda Liukas är en människa som liknar mig och delar min anda. Hon har haft stor betydelse i min tankeprocess mot att skapa en egen yrkesidentitet. Så först när jag hade studerat kemiteknik vid Aalto i några år insåg jag att jag inte behöver passa i en viss stereotyp. Förmågan att lösa problem och kreativitet räcker", säger Arstila.

Arstila kom på tredje plats i sin åldersgrupp i Finlands egen hackningsutmaning (Generation Z Hack Challenge 2022), varifrån man väljer Finlands representanter till den europeiska tävlingen. I den europeiska tävlingen representerades Finland av ett lag bestående av tio personer, förutom Leila Arstila, Juuso Laine, Santtu Sievänen, Veeti Ojanperä, Stepan Fedotov, Dani Frisk, Mikael Kantola, Toni Tertsonen, Otso Takala och Mika Luhta. Laget leddes av Aapo Oksman från högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitet samt av Riku Juurikko.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Students at Aalto lecture hall in ENG orientation event
Studier Publicerat:

Över 700 studenter påbörjade sina studier på Ingenjörshögskolan

Det nya läsåret startade den 28 augusti 2023 med orienteringstillfällen för nya kandidat- och masterstudenter på Kandidatcentret.
20 students from Aalto University at the Unite! Student Festival in Lisbon.
Studier Publicerat:

Unite! Studentfestivalen i Lissabon var full av lärande, gemenskap och nöjen

20 studenter från Aalto deltog i Unite! Studentfestival.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala
Studier Publicerat:

Vicerektor Petri Suomalas hälsning till nya studenter

Petri Suomala välkomnar nya studenter till Aalto gemenskapen, vars styrkor inkluderar samarbete mellan människor med olika bakgrunder och studieområden.