Koulutustarjonta

Computer Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman Computer Science -pääaine nojaa huipputason tietotekniikan tutkimukseen Aalto-yliopistossa, jonka tietotekniikan laitos on sijoittunut toistuvasti Euroopan kymmenen parhaan joukkoon. Ohjelma antaa syvälliset tiedot kehittyneiden algoritmien sekä ohjelmisto- ja laskentatekniikoiden suunnittelusta ja analysoinnista. Tämän maisteriohjelman suorittaneilla on erinomaiset taidot teoriassa ja käytännöissä, jotka liittyvät kehittyneeseen laskentaan monenlaisissa järjestelmissä: internet-mittakaavan hajautetuista alustoista kehittyviin kvanttilaskentainfrastruktuureihin. Ohjelmassa korostetaan yhteistyötä ja käytännön oppimista sekä kannustetaan opiskelijoita ottamaan oman oppimisensa ohjat ja olemaan aktiivisia oppijoita. Hyödynnämme nykyaikaisia opetusmenetelmiä, kuten etäopetusta, pienryhmäoppimista ja verkkopalautetyökaluja. Monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.
Aalto University / students working togeher / photography Aino Huovio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Computer Science -pääaineesta valmistuvilla opiskelijoilla on: 

 • Laaja metodologinen perusta.  Valmistuneet ovat edistyneiden ohjelmistojen ja arkkitehtuurien asiantuntijoita, ja he voivat erikoistua huipputason ja vielä kehittyviin alustoihin kuten pilvipalveluihin, suurteholaskentaan ja kvanttilaskentaan. 
 • Algoritminen ja matemaattinen perusta. Matematiikka, algoritmit ja laskennallinen vaativuus muodostavat merkittävän tutkimuskentän tutkimuksesta ja alan pitkäjänteisestä kehityksestä kiinnostuneille valmistuneille opiskelijoille. 
 • Kehittyneet suunnittelu- ja ohjelmointitaidot.  Valmistuneet saavat erinomaiset suunnittelu- ja ohjelmointitaidot monilla eri ohjelmointikielillä, -tyyleillä ja monissa kehitysympäristöissä. 
 • Laaja-alaisen tiedon ja syvällisen erikoistumisen yhdistelmä. Laaja-alaisen tietotekniikan osaamisen lisäksi tutkinnon suorittaneilla on syvällinen osaaminen valitsemallaan erikoisalalla. 
 • Tehokkaat viestintätaidot. Ohjelmasta valmistuneet pystyvät työskentelemään monialaisissa tiimeissä ja tekemään tehokasta yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien lukuvuosimaksu on 15 000 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu peritään muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma, jolla tuetaan lukuvuosimaksullisissa koulutusohjelmissa opiskelevia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta. 

Lue lisää Aallon lukuvuosimaksusta ja apurahoista Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta. 

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) -maisteriohjelman Computer Science -pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista: 

 • Pääaineopinnot (40 tai 60 op) 
 • Mahdolliset sivuaineopinnot (20–25 op) 
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–30 op) 
 • Diplomityö (30 op)
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Suuntautumisvaihtoehdot

Pääaineen erikoistumisalueet on jäsennetty viiteen opintopolkuun.  Eri polkuihin kuuluvia kursseja on mahdollista sekoittaa, ja opiskelijat voivat suorittaa valinnaisen sivuaineen ja valinnaisia kursseja. 

Algorithms, Logic, and Computation

 • Algorithms, Logic, and Computation -opintopolku tarjoaa opiskelijoille vahvan metodologisen ja matemaattisen perustan, joka kattaa kehittyneiden algoritmien ja laskentajärjestelmien mallintamisen, suunnittelun ja analysoinnin massiivisesti hajautetusta infrastruktuurista kvanttilaskentaan. Opintopolun käyneet saavat vahvat ohjelmointitaidot, joihin kuuluu myös automaattisen päättelyn työkalut. 

Big Data ja Large-Scale Computing

 • Big Data ja Large-Scale Computing -opintopolku antaa opiskelijoille vahvat taidot selvittää datan ja tiedon kasvusta johtuvia haasteita yhteiskunnassamme. Polulla perehdytään kattavasti suuren mittakaavan datan analytiikkaan ja alustoihin liittyviin aiheisiin, kuten suuren datan infrastruktuurien hallintaan, erä- ja datavirtaprosessointiin, data-analyysin algoritmiikkaan, sekä laskentaan ja automaationhallintatyökalustoon datatieteen prosesseille. 

Software Systems and Technologies

 • Software Systems and Technologies -opintopolku käsittelee laajasti ohjelmistojärjestelmiä ja niihin liittyviä mahdollistavia teknologioita: sulautetut järjestelmät ja mobiilikäyttö, virtualisointi ja pilvipalvelut, konesalien verkostointi ja kestävyys.  Opintopolku tarjoaa vankan taustan full stack -kehitykselle sisällyttämällä koulutukseen pilvipohjaisia työkaluja ja käytäntöjä, jotka soveltuvat nykyajan monimutkaisiin tietojenkäsittelyjärjestelmiin. 

Web Technologies, Applications and Science

 • Web Technologies, Applications and Science -opintopolku vie opiskelijat sen asian ytimeen, mikä on monien mielestä tärkein teknologinen innovaatio itse tietokoneen keksimisen jälkeen.  Web Technologies, Applications, and Science -opintopolun opetus käsittelee monipuolisesti verkkosovellusten ja -palveluiden aihealueita. Opiskelija oppii kehittämään nykyaikaisia verkkosovelluksia ja käyttämään verkkoteknologiaa hajautetuissa järjestelmissä. 

Secure Systems

 • Secure Systems -opintopolku yhdistää tietoturvan ja salakirjoitustekniikan vankan perusosaamisen käytännön insinööriosaamiseen. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten hyökkääjä toimii, analysoimaan kyberuhkia ja suunnittelemaan tietoturvallisia laskenta- ja viestintäjärjestelmiä. Aiheita ovat mm. verkkoprotokollat ja niiden turvallisuus, pilvipalveluiden ja käyttöjärjestelmien turvallisuus, matemaattiset salakirjoitustekniikat ja nykyaikaiset ohjelmistojärjestelmät.

Opinnoissa hyödynnetään tehokkaasti nykyaikaisia opetusmenetelmiä, kuten etäopetusta, pienryhmäopiskelua ja verkkopalautetyökaluja. Perinteisen luento-opetuksen sijaan Computer Science -pääaineessa korostetaan yhteistyötä ja käytännön oppimista sekä kannustetaan opiskelijoita ottamaan oman oppimisensa ohjat ja olemaan aktiivisia oppijoita. 

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

Pääaineen opiskeluympäristö on erittäin kansainvälinen, opintoja suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä ja monia kursseja johtaa kansainvälinen professori. Pääaine nojaa Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen huippututkimukseen. Laitos on toistuvasti valittu Euroopan kymmenen parhaan laitoksen joukkoon omalla alallaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä ELLISin (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) kanssa. ELLISin alaisuudessa toimii alan parhaita akateemisia tutkimuslaitoksia ja tutkijoita. 

Perustieteiden korkeakoulu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälisten valmiuksien kehittämiseen mm. seuraavilla tavoilla: 

 • opiskelu lukukauden ajan jossakin Aallon kumppaniyliopistossa 
 • osallistuminen kesäkurssille ulkomailla, esimerkiksi Stanford Summer Schoolissa 
 • työharjoittelu jossakin tietotekniikan maailmanlaajuisista ”hotspot-paikoista” 
 • ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuutoreina toimiminen. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollakin soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Pääaineen opiskelijat saavat usein työtarjouksia jo ennen valmistumistaan, ja heidän uranäkymänsä ovat yleisesti ottaen erinomaiset. 

Aalto-yliopistolla on erinomaiset urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. 

Yleinen työllistymisreitti on työllistyminen yrityksiin, jotka maksavat opiskelijoille opinnäytetöiden tekemisestä. Jotkut opiskelijat perustavat omia yrityksiä tai jatkavat tutkijanuralla yliopistoissa tai teollisissa tutkimuslaboratorioissa. 

Esimerkkejä hiljattain valmistuneiden opiskelijoidemme työnimikkeistä: 

 • pilviarkkitehti 
 • datatieteilijä 
 • peliohjelmoija 
 • IT-konsultti 
 • full stack -kehittäjä 
 • mobiilisovelluksen kehittäjä 
 • ohjelmistoarkkitehti 
 • ohjelmistosuunnittelija 
 • tekninen web-analyytikko 
 • käytettävyysasiantuntija 
 • kyberturvallisuusasiantuntija 
 • tutkimusapulainen 
 • väitöskirjatutkija 

Meiltä valmistuneet alumnit työskentelevät esimerkiksi seuraavissa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa: Aalto-yliopisto, Accenture, BetterDoctor, Centre national de la recherche scientifique, Conformiq, Eficode, Ericsson, Espotel, EXFO, First American, Forcepoint, F-Secure, Futuremark, Futurice, Giosg, GM Wargaming, Harvardin yliopisto, Helsingin yliopisto, Institut national de recherche en informatique et automatique, Jongla, Microsoft, Nitor Creations, Netlight Consulting, Nixu Corporation, Nokia, Nordea, OneSpin Solutions, Orbis, Palantir Technologies, Planixs, Puolustusvoimat, Qualtrics, Queen’s University Belfast -yliopisto, Quintic, Reaktor, RedLynx, Santander, Seriously Digital Entertainment, SSH Communications Security, Smartly.io, Space Systems Finland, Supermetrics & Floweb, Trimble, Tuxera, Työterveyslaitos, Valas Media, Vincit, Wolt, ZEF jne. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen huippututkimukseen. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tietotekniikka on luontaisesti monitieteinen ala: on vaikeampaa keksiä aloja, joissa tietotekniikkaa ei käytetä kuin niitä, joissa se on keskeisessä osassa. Perustieteiden korkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä muiden Aallon korkeakoulujen kanssa, ja muiden maisteriohjelmien opiskelijat suorittavat usein Computer Science -pääaineeseen kuuluvia kursseja. Vastaavasti Computer Science -pääaineopiskelijat voivat sisällyttää jonkin muun Aallon korkeakoulun tarjoaman sivuaineen vapaavalintaisiin opintoihinsa. Yksittäisiä vapaasti valittavia kursseja voi valita myös muista Aallon korkeakouluista tai myös muista suomalaisista yliopistoista JOO:n (joustava opinto-oikeus) kautta.

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Computer Science applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (ulkoinen linkki)

Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: