Ansökning till utbildningar som leder till diplomingenjör-, arkitekt- och landskapsarkitektexamen (2 år)

Till magisterprogrammen vid Aalto-universitetets tekniska högskolor, dvs. programmen som leder till diplomingenjörs-, arkitekt- och landskapsarkitektexamen, ska man ansöka via magistersurvalet. Ansökningstiden för magisterprogrammen ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2019 ordnas 3.12.2018 - 11.1.2019.
Aalto University students at campus / photographer: Aino Huovio

Tidtabell för antagningen

Ansökningen till magisterprogrammen vid Aalto-universitetet ordnas årligen. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2019 ordnas 3.12.2018 - 11.1.2019 (kl. 15:00).

3.12.2018 kl. 9.00 Ansökningstiden börjar och det elektroniska ansökningssystemet öppnas.
11.1.2019 kl. 15.00 Ansökningstiden utgår och det elektroniska ansökningssystemet stängs. Ansökningsdokumenten ska vara tillhanda Ansökningsservicen före ansökningstidens slut.
Januari-mars Akademisk bedömning av behöriga ansökningar.
27.3.2019 Resultaten publiceras.
31.5.2019 kl. 15.00 Sista datum för att ta emot studieplatsen.
31.7.2019 Sista datum att utexamineras för antagna som har ansökt på basis av en ofullständig examen.
7.8.2019 kl. 15.00 Sista datum för antagna som ansökt på basis av en ofullständig examen att lämna in en bestyrkt kopia av examensintyget till Ansökningsservicen. Sista datum att lämna in det allmänna språkintyget i finska eller svenska.
Augusti-september Studierna börjar med introduktion för nya studeranden.

Ansökningsalternativ

Nedan finns det en tabell över ansökningsalternativen i det tekniska utbildningsområdet.
 

Advanced Energy Solutions - Industrial Energy Processes and Sustainability

engelska 10 Sök här

Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Conversion Processes

engelska 10 Sök här

Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy in Buildings and Built Environment

engelska 10 Sök här

Advanced Energy Solutions - Sustainable Energy Systems and Markets

engelska 20 Sök här

Arkitektur

finska / svenska / engelska 25 Sök här

Automation and Electrical Engineering

engelska 45 Sök här

Building Technology

engelska 30 Sök här

Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Biomass Refining

engelska 8 Sök här

Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Biotechnology

engelska 8 Sök här

Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Chemical and Process Engineering

engelska 10 Sök här

Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Chemistry

engelska 5 Sök här

Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Fibre and Polymer Engineering

engelska 8 Sök här

Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Functional Materials

engelska 8 Sök här

Chemical, Biochemical and Materials Engineering - Sustainable Metals Processing

engelska 5 Sök här

Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

engelska 10 Sök här

Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

engelska 35 Sök här

Computer, Communication and Information Sciences - Computer Science

engelska 30 Sök här

Computer, Communication and Information Sciences - Game Design and Production

engelska 5 Sök här

Computer, Communication and Information Sciences - Human-Computer Interaction

engelska 20 Sök här

Computer, Communication and Information Sciences - Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence

engelska 40 Sök här

Computer, Communication and Information Sciences - Security and Cloud Computing

engelska 20 Sök här

Computer, Communication and Information Sciences - Software and Service Engineering

engelska 15 Sök här

Electronics and Nanotechnology

engelska 35 Sök här

Engineering Physics

engelska 10 Sök här

Geoengineering

engelska 15 Sök här

Geoinformatics

engelska  15 Sök här

Industrial Engineering and Management

engelska 18 Sök här

Information Networks

engelska 10 Sök här

International Design Business Management - MSc in Technology (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

engelska 20 Sök här

Landskapsarkitektur

finska / svenska 10 Sök här

Life Science Technologies

engelska 20 Sök här

Mathematics and Operations Research

engelska 10 Sök här

Mechanical Engineering

engelska 30 Sök här

Real Estate Economics

engelska 20 Sök här

Spatial Planning and Transportation Engineering

engelska 15 Sök här

Urban Studies and Planning in Real Estate Economics

engelska 10 Sök här

Urban Studies and Planning - MSc in Architecture

engelska 15 Sök här

Urban Studies and Planning - MSc in Landscape Architecture

engelska 5 Sök här

Water and Environmental Engineering

engelska 10 Sök här

Vem kan ansöka

Hur ansöker jag

Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2019 är 3.12.2018 - 11.1.2019.

Elektroniska ansökningsblanketten fylls i Aalto-universitetets ansökningssystem och ansökningsdokument (pappersbilagorna) skickas in via post eller lämnas in personligt till Aalto-universitetets ansökningsservice. Bilagorna måste vara framme hos Aalto-universitetets ansökningsservice före ansökningstidens slut.

Urvalet till magisterprogrammen som leder till högre examen görs i första hand på basis av de sökandes tidigare studieframgång och förverkligas genom betygsantagning, utan inträdesprov. Den akademiska bedömningen i samband med ansökningsprocessen görs av ansökningsalternativen. Den sökande har rätt att ansöka till högst två ansökningsalternativ.

Ansökan och dess bilagor

Ansökan består av en elektronisk ansökningsblankett, ett utprintat och underskrivet följebrev, obligatoriska bilagor angivna på den här sidan samt eventuella bilagor som krävs av de specifika ansökningsalternativen.

Du kan fylla i ansökningsblanketten och skicka den vidare i Aalto-universitetets elektroniska ansökningssystem under ansökningstiden. När du har lämnat in ansökan via systemet kan du skriva ut följebrevet. Bekanta dig med instruktionerna om hur man ansöker samt de programspecifika bedömningskriterna innan du fyller i blanketten eller lämnar in bilagorna.

Alla dokument som beaktas i urvalet bör lämnas in inom utsatt ansökningstid. Dokument som har anlänt efter utsatt tid kan inte tas i beaktande vid urvalet och vi ber inte de sökande att komplettera sin ansökan med de ansökningsalternativspecifika bilagor.

Ansökningsdokument återlämnas inte tillbaka till sökanden.

Språkkrav

Vid Aalto-universitetet kan du studera på finska, svenska eller engelska.

För att bli antagen, måste sökande ha språkkunskap som uppfyller språkkraven för ansökningsalternativet vilket måste vid behov bevisas med ett godkänt språktest.

Läsårsavgifter

I Finland har läsårsavgifter tagits i bruk för studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Kontaktuppgifter

Ansökningsservicens personal nås bäst via e-post ([email protected]) eller telefon (02944 29290). Tilläggsinformation och öppetider för kundtjänst hittas på Ansökningsservicens kontaktuppgifter. Ifall ditt meddelande gäller ett visst fackområde eller program, var snäll och nämn det i meddelandets rubrik.

Ifall du har frågor som gäller studierna eller bedömningsgrunderna i ett särskilt program eller ansökningsalternativ, var snäll och ta kontakt direkt med det programmet du är intresserad av. Kontaktuppgifterna för de olika programmen hittas i slutet av varje programs webbsida.

Postadress:
Ansökningsservice vid Aalto-universitetet
PB 11110
00076 Aalto

Besöksadress:
Ansökningsservice vid Aalto-universitetet
Otsvängen 1
02150 Esbo

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat