Ansökningsservice

Påvisande av språkkunskaper för magisteransökan

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att studera på finska, svenska eller engelska.

För att bli antagen ska den sökande ha kunskaper i undervisningsspråket för ansökningsalternativet och ska vid behov separat visa sina språkkunskaper genom ett språktest som ska bedömas som godkänt.

På denna sidan finns information om kraven på språkkunskaper i engelska, finska och svenska samt anvisningar för inlämning av intyg över språkkunskaper.
Aalto University students, photo by Unto Rautio

Påvisande av språkkunskaper i engelska

Den som söker till en engelskspråkig utbildning ska påvisa tillräckliga språkkunskaper i engelska i enlighet med språkkunskapskraven.

Merparten av magisterprogrammen vid Aalto-universitetet är engelskspråkiga.

Kontrollera undervisningsspråket för ditt ansökningsalternativ på ansökningsalternativets webbsida.

Ifall ansökningsalternativet har flera undervisningsspråk är det tillräckligt att språkkunskaper påvisas i ett språk.

Nedan kan du hitta en lista av alla de accepterade sätten de sökande kan påvisa sina engelska språkkunskaper i magisteransökan vid Aalto-universitetet. Språktesten finns i början av listan och efter dessa finns de andra accepterade sätten för att påvisa språkkunskaper.

Andra sätt än de nedannämnda godkänns inte.

Påvisande av språkkunskaper i finska eller svenska

Språkkunskaper bör påvisas i ansökningsalternativets undervisningsspråk. Merparten av magisterprogrammen vid Aalto-universitetet är engelskspråkiga. För sökande till dessa program gäller inte kravet på kunskaper i finska eller svenska.

Kontrollera undervisningsspråket för ditt ansökningsalternativ på ansökningsalternativets webbsida. Du kan besöka ansökningsalternativens webbplats genom sidan för Utbildningsutbud.

Ifall ansökningsalternativet har flera undervisningsspråk, räcker det att påvisa språkkunskaper i ett språk.

Mer information om ansökan till magisterutbildning

Aalto University students in front of the main building. Photo: Aalto University / Aino Huovio.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2023 är 1.12.2022 - 2.1.2023.

Studera vid Aalto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat