Ansökningsservice

Påvisande av språkkunskaper för magisteransökan

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att studera på finska, svenska eller engelska.

För att bli antagen ska den sökande ha kunskaper i undervisningsspråket för ansökningsalternativet och ska vid behov separat visa sina språkkunskaper genom ett språktest som ska bedömas som godkänt.

På denna sidan finns information om kraven på språkkunskaper i engelska, finska och svenska samt anvisningar för inlämning av intyg över språkkunskaper.
Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen
Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen

Påvisande av språkkunskaper i engelska

Den som söker till en engelskspråkig utbildning ska påvisa tillräckliga språkkunskaper i engelska i enlighet med språkkunskapskraven.

Merparten av magisterprogrammen vid Aalto-universitetet är engelskspråkiga.

Kontrollera undervisningsspråket för ditt ansökningsalternativ på ansökningsalternativets webbsida.

Ifall ansökningsalternativet har flera undervisningsspråk är det tillräckligt att språkkunskaper påvisas i ett språk.

Nedan kan du hitta en lista av alla de accepterade sätten de sökande kan påvisa sina engelska språkkunskaper i magisteransökan vid Aalto-universitetet. Språktesten finns i början av listan och efter dessa finns de andra accepterade sätten för att påvisa språkkunskaper.

Andra sätt än de nedannämnda godkänns inte.

Påvisande av språkkunskaper i finska eller svenska

Språkkunskaper bör påvisas i ansökningsalternativets undervisningsspråk. Merparten av magisterprogrammen vid Aalto-universitetet är engelskspråkiga. För sökande till dessa program gäller inte kravet på kunskaper i finska eller svenska.

Kontrollera undervisningsspråket för ditt ansökningsalternativ på ansökningsalternativets webbsida. Du kan besöka ansökningsalternativens webbplats genom sidan för Utbildningsutbud.

Ifall ansökningsalternativet har flera undervisningsspråk, räcker det att påvisa språkkunskaper i ett språk.

Mer information om ansökan till magisterutbildning

Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 30.11.2023 - 2.1.2024.

Studera vid Aalto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: