Studera vid Aalto

Bestyrkta kopior som lämnas in efter att resultaten av antagningen offentliggjorts

Efter att antagningsresultatet för magisterprogrammen har publicerats, de antagna sökande bör skicka bestyrkta bilagor.
Students on Aalto University campus. Photo by A Toivonen.

I ansökningsskedet skannas de ursprungliga studieintygen och laddas upp i färg i ansökningssystemet.

De antagna sökande bör skicka bestyrkta pappersbilagor inom den angivna tidsfristen.

Antagningen är villkorlig tills alla bestyrkta bilagorna har levererats.

Den villkorliga studierätten kommer att upphävas ifall de bestyrkta pappersbilagorna eller de krävda landspecifika bilagorna inte lämnas in enligt kraven och före tidsfristens slut. De bestyrkta bilagorna kommer att jämföras med de elektroniska bilagorna som laddats upp i ansökningssystemet och det kommer att kontrolleras att de elektroniska bilagorna inte har modifierats. 

För examina avlagda i något av följande länder gäller särskilda krav på bilagor:

Australien, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Finland, Ghana, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Kamerun, Kanada, Kenya, Kina, Malaysia, Nepal, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Sri Lanka, Storbritannien, Sudan, Sydafrika eller USA.

Läs om kraven här: Landspecifika krav för dokument.

Notera att det finns ett landspecifik krav också för examen avlagd i Finland. Om examen är avlagd i Finland, krävs vanligtvis inte bestyrkta kopior, men läs noggrant de detaljerade instruktionerna.

Anvisningar för bilagor

Mer information

Landspecifika krav för dokument

Instruktioner variera beroende i vilket land sökande har avlaggat examen.

Aalto University students. Photo by A Toivonen.

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 30.11.2023 - 2.1.2024.

Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen.

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Aalto University campus. Photo by Mikko Raskinen
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: