Aalto-universitetets öppna universitet

Bli examensstuderande inom det tekniska området via studier vid öppna universitetet.

Genom att utföra Tekniska universitetsledens studier (27 sp) är det möjligt att bli antagen som examenstuderande vid Aalto-universitetet utan urvalsprov och oberoende av tidigare utbildningsbakgrund.
Aalto University, students. Picture: Pinja Valja

Studierna inom Tekniska universitetsleden omfattar 27 studiepoäng. Universitetsledsstudierna ger dig en möjlighet att bli antagen som examensstuderande inom Aalto-universitetets tekniska område, om du har genomfört studierna med ett viktat medeltal på minst 3 (god) under loppet av högst ett år och det är högst 365 dagar mellan den första och sista kursens prestationsdatum.

Vissa ansökningsalternativ kan ha en egen, högre gräns för medeltalet. Du kan använda högst ett år för universitetsledsstudierna, men det är också möjligt att genomföra dem snabbare. Om du börjar studera i januari och genomför studierna under våren hinner du ansöka om en plats som examensstuderande i samma vårs gemensamma ansökan.

inforutan

Hur förbereder man sig för universitetsledstudier?

Tekniska universitetsleden kräver att du studerar flitigt. Den beräknade arbetsmängden är cirka 750 timmar, men i verkligheten kan studierna ta betydligt mera tid beroende på dina tidigare kunskaper i matematik, fysik och det andra inhemska språket. Undervisningen ordnas huvudsakligen under dagstid (kl. 8–16). Nu, under Korona -tid, är studier mestadels distans. Studierna som krävs för Tekniska universitetsleden motsvarar en termins heltidsstudier.  

Innan du deltar i universitetsledens kurser lönar det sig att repetera gymnasiematematik och gymnasiefysik. Länkarna nedan leder till finskspråkiga övningar som du kan använda för att testa på vilken nivå dina kunskaper är. En del av dem finns i miljön Aalto OpenLearning, som du kan skapa ett användarkonto för på den här sidan. När du har skapat kontot kan du göra uppgifter genom att klicka på "Kurssin kuvaus/Course description" och sedan "Itserekisteröityminen/Self enrolment".

Testa din utgångsnivå
Läs om de olika kurserna som utförs i universitetsledstudierna
Förbättra dina färdigheter att studera

På de finskspråkiga videorna nedan berättar examensstuderande som fått sin sin studieplats via Tekniska universitetsleden om sina erfarenheter av universitetsledsstudier. 

Wide Open Uni

Aalto-universitetets öppna universitet

Öppna universitetet är till för alla. Det är en möjlighet till studier för vem som helst som är intresserad av Aalto-universitetets vetenskapsområden och undervisning. Studieutbudet består av kurser och studiehelheter inom olika läroämnen.

Otakaari 1

Studielokaler och studerandes passerkort

Välkommen till campus! Se anvisningar nedan för att röra dig i lokalerna på campus.

Aalto-universitetets öppna universitet

Du kan kontakta studentrådgivningen opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi eller öppna universitetets kundtjänst avoin(at)aalto.fi, om du har frågor angående studier i den tekniska universitetsleden. Du kan kontakta Aalto-universitetets Ansökningsservice ansokningsservice(at)aalto.fi, när du har frågor om att ansöka som examensstudent på basis av studier vid öppna universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat