Career Design Lab

Karriärdesign för Aaltos studerande

Hur kan jag skapa en meningsfull karriär för mig själv? Det finns inte rätt eller fel sätt och vi hjälper dig att hitta din väg.

Karriärdesign är ett experimentellt sätt att skapa en meningsfull karriär i ett arbetsliv som kontinuerligt förändras. Career Design Lab stöder din karriär genom utbildningar, vägledning, rekryteringsmässor och verktyg. Prova på alternativen ett steg i taget redan under studierna och klargör dina mål!

Tips & Tools

Tips och verktyg

Vilka verktyg kan du uvaja i din karrierplanering? Vi har samlat dem här för dig.

Career Design Lab
Workshops and Classes

Kurser och workshoppar

Förutom workshoppar erbjuder Aalto-universitet många kurser som stöder karriärdesign.

Career Design Lab
Mentoring and Networking

Mentorverksamhet och nätverkande

Nätverkande och att delta i mentorverksamhet är fantastiska sätt att stöda din personliga utveckling och resan som karriärdesign utgör.

Career Design Lab
Jobs, events and career fairs

Jobb, evenemang och karriärmässor

Aalto JobTeaser är en plattform där du hittar alla tjänster som Career Design Lab erbjuder.

Career Design Lab
Var kan jag få vägledning och stöd?
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: