Platser

Nanohuset

Nanohuset har huvudsakligen ritats av Alvar Aalto; byggnadens nyaste del ritades dock av Elissa Aalto, som var gift med Alvar. Nanohuset hyser för tillfället en del av verksamheten vid institutionen för teknisk fysik vid Högskolan för teknikvetenskaper samt två av Finlands akademis spetsforskningsenheter som administreras av Lågtemperaturlaboratoriet.
Nanotalo. Puumiehenkuja 2. Kuva / Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Nanotalo aulapalvelut, p. 0504722705
[email protected] 

Information om byggnaden

Byggnaden ritades av Alvar Aalto och stod färdig 1966. Ytterligare byggnader för det tidigare Trälaboratoriet byggdes 1969 och 1990, varav den senaste ritades av Elissa Aalto. Renoveringen slutfördes 2006. Idag rymmer byggnaden en del av institutionen för teknisk fysik vid Högskolan för teknikvetenskaper och två av Finlands akademis högklassiga forskningsenheter, administrerade av lågtemperaturlaboratoriet.

Lågtemperaturlaboratoriet är en av världens ledande forskningsmiljöer inom nanoelektronik  och lågtemperaturmiljöer. Runt ett dussin forskningsgrupper är aktiva på nanoteknikområdet i Otnäs tillsammans med några av Finlands akademis nationella spetsforskningsenher. 

Forskningen vid lågtemperaturlaboratoriet fokuserar på fysik och nanoelektronik vid låga temperaturer (under 1 K). Bedrifterna som gjorts vid låga temperaturer och nanoelektronik har lett till framgångsrika tillämpningar inom utvecklingen av innovativa instrument och experimentella paradigmer. Som ett resultat av detta har ett antal världsrekord för kalla temperaturer uppnåtts. Samtidigt har nanofysikinstrument utvecklats vid laboratoriet, vars känslighet närmar sig gränsen där endast grundlagarna för kvantmekaniken råder.

Grunden för det nanomikroskopiska centret lades 1 juni 2006 och dess utbyggnad färdigställdes 2006. Samtidigt utfördes en renovering på grund av fuktskador och för att förbättra isoleringen för nano-kryoskopin.

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs
School of business students sitting in front of the campus and laughing

Campus

Universitetets campus i Otnäs är den innovativa Aalto-gemenskapens hem. Bekanta dig med campuset virtuellt på adressen virtualtour.aalto.fi.

Students with bicycles in Otaniemi

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE

Aalto University Campus & Real Estate - ACRE upprätthåller, utvecklar och hyr ut Aalto- universitetets lokaler i Otnäs och Töölö. Vi skapar även nya koncept och delade utrymmen för externa parter, vilket formar Otnäs till ett unikt samarbetscentrum och världens mest inspirerande campus.

Campus
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: