Platser

Nanohuset

Nanohuset har huvudsakligen ritats av Alvar Aalto; byggnadens nyaste del ritades dock av Elissa Aalto, som var gift med Alvar. Nanohuset hyser för tillfället en del av verksamheten vid institutionen för teknisk fysik vid Högskolan för teknikvetenskaper samt två av Finlands akademis spetsforskningsenheter som administreras av Lågtemperaturlaboratoriet.
Nanotalo. Puumiehenkuja 2. Kuva / Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Information om byggnaden

Byggnaden ritades av Alvar Aalto och stod färdig 1966. Ytterligare byggnader för det tidigare Trälaboratoriet byggdes 1969 och 1990, varav den senaste ritades av Elissa Aalto. Renoveringen slutfördes 2006. Idag rymmer byggnaden en del av institutionen för teknisk fysik vid Högskolan för teknikvetenskaper och två av Finlands akademis högklassiga forskningsenheter, administrerade av lågtemperaturlaboratoriet.

Lågtemperaturlaboratoriet är en av världens ledande forskningsmiljöer inom nanoelektronik  och lågtemperaturmiljöer. Runt ett dussin forskningsgrupper är aktiva på nanoteknikområdet i Otnäs tillsammans med några av Finlands akademis nationella spetsforskningsenher. 

Forskningen vid lågtemperaturlaboratoriet fokuserar på fysik och nanoelektronik vid låga temperaturer (under 1 K). Bedrifterna som gjorts vid låga temperaturer och nanoelektronik har lett till framgångsrika tillämpningar inom utvecklingen av innovativa instrument och experimentella paradigmer. Som ett resultat av detta har ett antal världsrekord för kalla temperaturer uppnåtts. Samtidigt har nanofysikinstrument utvecklats vid laboratoriet, vars känslighet närmar sig gränsen där endast grundlagarna för kvantmekaniken råder.

Grunden för det nanomikroskopiska centret lades 1 juni 2006 och dess utbyggnad färdigställdes 2006. Samtidigt utfördes en renovering på grund av fuktskador och för att förbättra isoleringen för nano-kryoskopin.

Kampus

Access rights, access tokens and key control on Otaniemi campus

On this page you will find instructions to access control, access to buildings and key control on Otaniemi campus.

For personnel – highlights and support for your work
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat