Nyheter

Samuli Knüpfer har utnämnts till professor i ägarskap vid Handelshögskolan

Professuren har inrättats med donationsmedel.
Omistajuuden professori Samuli Knüpfer. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta
Professor i ägarskap Samuli Knüpfer. Bild: Aalto-universitetet / Roope Kiviranta

Ekonomie doktor Samuli Knüpfer har utnämnts till professor i ägarskap vid Aalto-universitetets handelshögskola. Han tillträder i mars.

Syftet med professuren som har inrättats med donationsmedel är att integrera området ägarskap i den akademiska forskningen och stärka den finska ägarskapskulturen och ägarskapskompetensen samt producera högklassig forskningsbaserad kunskap som underlag för samhällsdebatten och stöd för beslutsfattandet.

Knüpfer kommer till Aalto-universitetet från BI Norwegian Business School i Oslo, där han har innehaft en professur i finansiering. Före sina år i Oslo verkade Knüpfer vid London Business School samt som gästforskare vid University of California, Berkeley och Helsingfors handelshögskola. Han disputerade för doktorsgraden vid Helsingfors handelshögskola år 2007 som 29-åring.

Under sin karriär har Samuli Knüpfer bland annat undervisat tusentals studerande, lett ett doktorsprogram i finansiering, handlett att stort antal doktorander och samordnat flera forskningsgruppers arbete. Hans referentgranskade och ofta prisbelönta forskningsartiklar har publicerats i tidskrifter som hör till de främsta på det internationella akademiska fältet, såsom Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies och Management Science. The Economist, Wall Street Journal och Financial Times har på sina sidor hänvisat till Samuli Knüpfers forskning.

Knüpfer är en eftertraktad talare vid akademiska konferenser och anlitas ofta som expert i olika medier.

Ett unikt projekt

I Knüpfers flitigt citerade och mångsidiga forskning är ett fokusområde förståelsen av hushållens placerings- och sparbeslut och deras inverkan på ekonomins funktion. Han har också undersökt verkställande direktörers egenskaper och deras inverkan på företagens beslutsfattande och framgång. Flera av Knüpfers forskningsprojekt bygger på unikt faktamaterial från Finland, Sverige och Norge.

”Det är fantastiskt att få återvända till Finland för att undervisa och forska inom ramen för ett så unikt projekt. Den externfinansierade professuren visar att ägarskap är något som intresserar allt flera aktörer i Finland. Ägande och konsekvenserna av dess olika former för företagen och ekonomin ligger nära mitt hjärta. Jag ser med iver fram emot att få återvända till Aalto-universitetet”, säger Knüpfer.

Professuren i ägarskap är förlagd till Institutionen för finansiering.

”Ägarskap och frågor som sammanhänger med det är mycket relevanta också vid Handelshögskolans övriga institutioner samt mera generellt inom Aalto-universitetet. Tack vare den nya professuren kan vår högskola kombinera befintliga resurser och på så sätt i betydande grad stärka den undervisning och forskning som fokuserar på ägarskap samt de samhälleliga effekterna av den här undervisningen och forskningen”, säger Handelshögskolans dekanus Timo Korkeamäki och önskar Samuli mycket varmt välkommen till Aalto-universitetet. 

En gemensam prestation – de många donatorerna tackas för sin insats

Så här långt har redan ca 100 bidragsgivare stött inrättandet av professuren i ägarskap, bland dem såväl stiftelser och företag som privatpersoner.

”Professuren i ägarskap har på många sätt varit ett unikt projekt. I allmänhet är det bara några få stiftelser eller företag som står för bidragsmedlen när en externfinansierad professur inrättas, men i detta projekt fick vi med en exceptionellt bred skara av donatorer som representerar olika former av ägande. Jag är djupt tacksam mot alla som har medverkat till att våra ansträngningar att skaffa medel burit frukt”, säger Timo Korkeamäki.

Tero Luoma, som är far till projektet med professuren och har skrivit en bok om ägarskap, gläder sig över att professuren blir verklighet och över den nya utnämningen.

”Det är en ära att få se idén förverkligas i form av en långvarig professur i ägarskap, den första i världen. Det här är en betydande investering i ägarskapskompetens till nytta för kommande generationer. Jag vill tacka alla som stött projektet samt Aalto-universitetet för utmärkt samarbete. Hela processen och utnämningen av Samuli Knüpfer visar att Aalto-universitetet är det bästa hemmet för denna professur”, säger Luoma.

Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä riktar ett varmt tack till Tero Luoma, Lari Raitavuo, som skaffat finansiärer till projektet, och samtliga donatorer som gjort professuren möjlig.

”Det är en fröjd och en stor ära att få vara med om att inrätta Finlands första professur i ägarskap vid Aalto-universitetet. Utan initiativtagarna till projektet och utan dem som bidragit ekonomiskt skulle professuren inte ha kommit till. Tillsammans har vi fått till stånd något nytt och enastående. Jag vill rikta ett varmt tack till er alla”, säger Niemelä.

Professuren i ägarskap har väckt mycket intresse sedan nyheten om dess inrättande offentliggjordes.

”Vi har fått exceptionellt mycket positiv respons om professuren i ägarskap. Av responsen framgår det att det finns en beställning på högklassig och oberoende forskningsbaserad kunskap om ägarskap, utveckling av undervisningen på området och mera diskussion om ägarskap i samhället. Det är med entusiasm som vi nu för egen del tar oss an uppgiften att uppfylla dessa önskemål”, säger Timo Korkeamäki.

Eftersom ägarskap i vida kretsar har setts som ett mycket viktigt område, har vi beslutat att hålla det öppet för fler donationer. Genom sådana nya bidrag stöder vi vidareutveckling av ägarskapskompetensen.

Mera information om att göra donationer och en lista med de donatorer som understött professuren i ägarskap hittas här.

Kontaktuppgifter

Timo Korkeamäki, dekanus, Handelshögskolan vid Aaltouniversitetet
[email protected]    
+358 40 483 4060

Helena Salminen, Aalto-universitetets givarrelationer
[email protected]
+358 50 475 7108

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.
Utnämningar Publicerat:

Raili Pönni har utnämnts till utvecklingschef vid Aalto-universitetet

Raili Pönni har tidigare varit planeringschef och ställföreträdande utvecklingschef vid universitetet.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Tua Hindersson-Söderholm in front of Harald Herlin Learning Centre, our library building.
Utnämningar Publicerat:

Tua Hindersson-Söderholm är vår ny servicechef för biblioteksmaterial

Tua Hindersson-Söderholm har en lång erfarenhet från Hanken Svenska Handelshögskolans bibliotek.
Adrian Gutierrez Cruz
Samarbete, Studier Publicerat:

Adrián Gutiérrez Cruz: Specialisering i halvledarteknologi ger karriärmöjligheter för framtiden

Studenten Adrián Gutiérrez Cruz arbetar i forskningsgruppen Organisk elektronik under sommaren. Eftersom Adrián har en bakgrund i materialvetenskap och kemi, är han särskilt intresserad av att få erfarenhet av halvledarteknik på elektroniksidan.