Nyheter

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.

Aalto-universitetet har tagit fram en levande strategi som beaktar förändringarna i världen. Strategin omfattar utvecklingsåtgärder för forskning, utbildning, inflytande och framgångsfaktorer. Dessutom syftar strategin till att främja övergripande tillvägagångssätt, såsom hållbara lösningar, radikal kreativitet och entreprenörsanda. Som samfund omvärderar vi våra val förebyggande och kontinuerligt. Vi väljer utvecklingsområden och åtgärder som bäst styr oss mot vårt syfte. 

Nu ber vi alla medlemmar i Aalto-universitetssamfundet ge respons på strategin för att hjälpa oss bedöma relevansen av vårt syfte och våra värderingar, vårt utvecklingsfokus och de viktigaste trenderna som påverkar oss. Vänligen lämna ditt bidrag genom att svara på enkäten senast den 30 september.

Svara på enkäten (på engelska)

Enkäten är en del av universitetets årliga process som kallas universitetets förhandsöversikt (University Preview). Läs mer nedan och i Aalto-handboken.

Aalto-samfundets medlemmar var också inbjudna att dela med sig av sina tankar och diskutera den strategiska riktningen med universitetets styrelse vid ett gemensamt evenemang den 13 september (logga in med dina Aalto-koder). 

Universitetets förhandsöversikt 2023

Universitetets förhandsöversikt är vår gemensamma prognostiseringsprocess, som går ut på att vi analyserar de nya trenderna och utvecklingsriktningarna som påverkar vår omvärld och våra strategiska val. Processen är en central del av Aaltos levande strategi. Med hjälp av den kan vi nämligen på ett förebyggande sätt reagera på förändringarna i vår omvärld.

I processen med förhandsöversikten 2023 ligger fokus på att uppdatera den levande strategin för att säkerställa att den är relevant i framtiden. Uppdateringen av den levande strategin är också ett viktigt steg i förberedelserna inför förhandlingarna med undervisnings- och kulturministeriet för perioden 2025–2028. Det är av avgörande betydelse att Aalto-samfundets medlemmar deltar för att processen ska vara framgångsrik. Genom att svara på den ovan nämnda enkäten får du uttrycka dina åsikter i viktiga frågor som rör Aalto-universitetets riktning på lång sikt.

Ioncell

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

foresight

University Preview 2023

The aim of the fall 2023 University Preview is to support the development of Aalto's living strategy by proactively ensuring the relevance of our purpose, values, focus of development and the most important trends shaping us.

Aalto Handbook
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.
Tua Hindersson-Söderholm in front of Harald Herlin Learning Centre, our library building.
Utnämningar Publicerat:

Tua Hindersson-Söderholm är vår ny servicechef för biblioteksmaterial

Tua Hindersson-Söderholm har en lång erfarenhet från Hanken Svenska Handelshögskolans bibliotek.