Nyheter

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.

Aalto-universitetet har tagit fram en levande strategi som beaktar förändringarna i världen. Strategin omfattar utvecklingsåtgärder för forskning, utbildning, inflytande och framgångsfaktorer. Dessutom syftar strategin till att främja övergripande tillvägagångssätt, såsom hållbara lösningar, radikal kreativitet och entreprenörsanda. Som samfund omvärderar vi våra val förebyggande och kontinuerligt. Vi väljer utvecklingsområden och åtgärder som bäst styr oss mot vårt syfte. 

Nu ber vi alla medlemmar i Aalto-universitetssamfundet ge respons på strategin för att hjälpa oss bedöma relevansen av vårt syfte och våra värderingar, vårt utvecklingsfokus och de viktigaste trenderna som påverkar oss. Vänligen lämna ditt bidrag genom att svara på enkäten senast den 30 september.

Svara på enkäten (på engelska)

Enkäten är en del av universitetets årliga process som kallas universitetets förhandsöversikt (University Preview). Läs mer nedan och i Aalto-handboken.

Aalto-samfundets medlemmar var också inbjudna att dela med sig av sina tankar och diskutera den strategiska riktningen med universitetets styrelse vid ett gemensamt evenemang den 13 september (logga in med dina Aalto-koder). 

Universitetets förhandsöversikt 2023

Universitetets förhandsöversikt är vår gemensamma prognostiseringsprocess, som går ut på att vi analyserar de nya trenderna och utvecklingsriktningarna som påverkar vår omvärld och våra strategiska val. Processen är en central del av Aaltos levande strategi. Med hjälp av den kan vi nämligen på ett förebyggande sätt reagera på förändringarna i vår omvärld.

I processen med förhandsöversikten 2023 ligger fokus på att uppdatera den levande strategin för att säkerställa att den är relevant i framtiden. Uppdateringen av den levande strategin är också ett viktigt steg i förberedelserna inför förhandlingarna med undervisnings- och kulturministeriet för perioden 2025–2028. Det är av avgörande betydelse att Aalto-samfundets medlemmar deltar för att processen ska vara framgångsrik. Genom att svara på den ovan nämnda enkäten får du uttrycka dina åsikter i viktiga frågor som rör Aalto-universitetets riktning på lång sikt.

Ioncell

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

foresight

University Preview 2023

The aim of the fall 2023 University Preview is to support the development of Aalto's living strategy by proactively ensuring the relevance of our purpose, values, focus of development and the most important trends shaping us.

Aalto Handbook
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Ernst Enkvist
Universitetet Publicerat:

Ernst Enkvist (1931–2023) in Memoriam

Skeppsbyggare utvecklade finskt kunnande inom varvsindustrin.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
A Bloc pääaula_Tuomas Uusheimo
Studier, Universitetet Publicerat:

Strejken på torsdag 14.12 och dess inverkan på tentamina och tjänster

Tentamina och mellanprov ordnas normalt på torsdag.