Nyheter

Över 12000 sökande till Aalto-universitetet i den andra gemensamma ansökan

Intresset för programmen vid Aalto-universitetet är fortsättningsvis starkt.
Kolme opiskelijaa istumassa ryhmätyötilassa.
Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio.

I vårens gemensamma ansökan till högskolornas finsk- och svenskspråkiga program fortsatte antalet sökande till Aalto-universitetet öka jämfört med i fjol. I år fanns det 12 452 sökande, när samma antal i fjol var 12 227. Av dessa var 8 267 förstahandssökande. Antalet sökande ökade särskilt inom det tekniska området. 

"Tack till alla sökande, vi är mycket glada över att intresset för Aalto-universitetets program är så stort. Jag vill önska alla sökande lycka till inför våren och med intagningsproven", säger Aalto-universitetets vicerektor Petri Suomala

Till det finskspråkiga kandidatprogrammet inom ekonomi sökte 5 768 sökande, av vilka 3 507 var förstahandssökande. 

Till de 13 ansökningsalternativen inom det tekniska utbildningsområdet mottog Aalto sammanlagt 9 154 ansökningar. Antalet sökande var 5 140 och av dem var 2 755 förstahandssökande. Antalet sökande inkluderar alla som sökt via öppna universitetsleden och leden på basis av framgång MAOL-tävlingar. Årets populäraste utbildning inom det tekniska utbildningsområdet var datateknik, som fick 1 137 ansökningar. 

Till de 13 utbildningarna inom det konstnärliga utbildningsområdet sökte sammanlagt 1 871 personer och av dem var 1 524 förstahandssökande. Antalet sökande steg mest inom ansökningsalternativ i film- och scenografi, över 64 procent, och andelen förstahandssökande i det här ansökningsalternativet var 70 procent. 

Antalen baserar sig på siffror tagna från Studieinfo direkt efter att ansökningstiden löpt up, vilket innebär att de kan ändra något i takt med att rapporterna uppdateras och ansökningarna behandlas. 

Resultaten av den nationella gemensamma ansökan offentliggörs senast den 9 juli 2021. 

Även antalet sökande till magisterprogrammen och de engelskspråkiga kandidatprogrammen ökade

Utöver den gemensamma ansökan i mars har ansökningstiden till magisterprogrammen och de engelskspråkiga kandidatprogrammen löpt ut i år. Bägge ansökningarna var mycket internationella och enbart till de engelskspråkiga kandidatprogrammen kom det ansökningar från 119 länder.

Antalet sökande till magisterprogrammen ökade med 27 procent och 1 331 nya studerande antogs. Av de sökande innehade omkring 30 procent en finländsk högskoleexamen, medan cirka 58 procent har avlagt högskoleexamen utanför EU/EES-området. Av de sökande med utländsk högskoleexamen kom i likhet med tidigare år de flesta från Kina, Indien, Pakistan, Storbritannien och Iran.  

Också de engelskspråkiga kandidatprogrammen ökade i popularitet i vid den ansökningsomgång som avslutades i januari. Antalet ansökningar ökade med över 9,2 procent. Antalet ansökningar till de åtta engelskspråkiga utbildningarna var sammanlagt 4 699. Resultaten av ansökningsomgången offentliggörs senast den 4 juni 2021. 

"Vi är glada över att vi lyckats utveckla en helhet av våra examensprogram som lockar allt fler sökande. En viktig del av vårt utvecklingsarbete är också den nya webbplats där vi samlat vårt utbud av livslångt lärande. Vi vill få människor i olika livsskeden att delta i utbildning för att fördjupa sitt eget kunnande", beskriver Petri Suomala.

Läs också: 

Coronavirus, inverkan på studentantagning vid Aalto-universitetet 

Engelskspråkiga kandidatprogrammen fortsatte att växa i popularitet

Aalto-universitetet lockade ett rekordantal ansökningar till magisterprogrammen

Ytterligare information: 
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijat kesällä ulkona.
Studier Publicerat:

1808 nya studerande antagna till Aalto-universitetets kandidatprogram – vi gratulerar de antagna!

Resultaten av den gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats i nättjänsten Studieinfo.
Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelija tekee sähkötöitä.
Studier Publicerat:
Aalto-yliopisto, Sisu visual grpahic design of three different caracters.jpg
Studier Publicerat:

Tillgänglighetsstöd för användning av Sisu vid Aalto

Tillgänglighetsbrister har konstaterats i Sisu, datasystemet för undervisning och studier som tas i bruk i augusti. Universitetet har förbundit sig till att erbjuda studerande individuellt stöd tills problemen är lösta.
Students walking down a nature path.
Studier Publicerat:

Sökobjekten för kandidatstudier i ingenjörsvetenskaper ses över

De uppdaterade sökobjekten gör studerandena ännu bättre förberedda för magisterprogrammen. Reformen träder i kraft hösten 2022.