Nyheter

Över 12 000 sökande till Aalto-universitetet i vårens andra gemensamma ansökan

Antalet sökande till de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen vid Aalto-universitetet är fortfarande högt.
Kaksi opiskelijaa.

I år var antalet sökande i vårens andra gemensamma ansökan sammanlagt 12 074 och antalet förstahandssökande 7 903. 

”Det är fint att se att Aalto-universitetets kandidatprogram väcker stort intresse bland de sökande. Bland de nya programmen inom det tekniska området, lockade till exempel teknisk psykologi och energi- och maskinteknik massor av sökande. Vi tackar alla som sökte och önskar dem all lycka i urvalsproven och under våren”, säger Aalto-universitetets vicerektor Petri Suomala.  

I vårens andra gemensamma ansökan hade kandidatprogrammet i ekonomi 5 442 sökande, varav 3 212 var förstahandssökande. 

Till det tekniska områdets 16 ansökningsalternativ gjordes sammanlagt 11 422 ansökningar. Till området sökte 5 691 personer, varav 3 557 var förstahandssökande. I siffran inkluderas även sökande från öppna universitetsleden. Datateknik var det populäraste ansökningsalternativet inom området för teknik med sammanlagt 1 161 sökande. De nya programmen väckte också stort intresse bland de sökande och de två mest populära programmen var energi- och maskinteknik (1 022) och teknisk psykologi (737). 

1 652 sökte till de 14 ansökningsalternativen inom området för konst, varav 1 315 var förstahandssökande. Antalet sökande växte som mest inom ansökningsalternativet film- och tv-produktion (37 procent), där andelen förstahandssökande var 88 procent. 

Siffrorna i denna artikel baserar sig på de uppgifter som finns tillgängliga i Studieinfo genast efter att ansökningstiden gått ut. De kan alltså ändras i takt med att rapporterna uppdateras och ansökningarna behandlas. Resultaten från vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna publiceras senast 8.7.2022. 

Utbudet av studier inom livsvitt lärande gör det möjligt att studera utan examensstudier 

Vid Aalto-universitetet är det möjligt att genomföra studier utan att söka till en examensutbildning. Vem som helst kan ta del av Aaltos utbud inom livsvitt lärande, som erbjuder studier för alla, från familjens yngsta till personer i arbetslivet. Utbudet består av enskilda kurser, kurshelheter, utvecklingstjänster för företagsledning och kompletterande utbildning inom teknik, ekonomi och konst. 

En del av studierna är webbkurser som görs i egen takt och som passar för alla oberoende av ålder eller utbildningsbakgrund. För unga och för personer som överväger att börja studera vid universitet utgör de en bra inblick i universitetsstudier. För personer i arbetslivet ger studierna färdigheter som behövs i det ständigt skiftande arbetslivet. 

Nedan några plock ur Aalto-universitetets avgiftsfria webbkursutbud, som är öppna för alla: 

Läs mer:

Livsvitt lärande (på finska och engelska) Aalto-universitetes öppna universitet Öppna universitetsstudier för gymnasiestuderande

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Students celebrating graduation at Aalto Univeristy's graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University
Studier Publicerat:

2070 nya kandidatstuderande har antagits till Aalto

Resultaten för högskolornas andra gemensamma ansökan har publicerats i Studieinfo-portalen.
Sakari Harjunpää ja Valentin Rainio Sähköpajalla
Studier Publicerat:

Igelkotten Robosiili gav Aalto-universitetets teknologer första plats i robottävling

Teknologerna Valentin Rainio och Sakari Harjunpää vid Högskolan för elektroteknik byggde Robosiili (Roboigelkotten) på den populära Elverkstadskursen.
Learning Centre graphics
Campus, Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Renoveringen börjar vid Harald Herlin-lärcentret

I maj påbörjas en renovering i K-våningen. Boxarna töms den 11.4.2022.
Blue and yellow Aalto University flags
Studier Publicerat:

Avgiftsfria studier vid Öppna universitetet för ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare kan studera avgiftsfritt vid Öppna universitet fram till 31.7.2023.