Nyheter

Laboratorium, räkneuppgifter och strandbastu – detta är studier i kemiteknik.

I denna intervjuserie presenterar vi våra studenter. Rudolf Nikander började sina studier år 2017. Hans huvudämne är bio- och kemiteknik vid högskolan för kemiteknik.
An image of Rudolf speaking into a microphone

Vad fick dig att söka in till Aalto?

Jag visste redan i gymnasiet att jag vill studera naturvetenskaper. Min goda studieframgång i matematiska ämnen och intresse för teekkari-kulturen fick mig att söka till Aalto-universitetet. Under ABI-året hade vi ett studiebesök till Otnäs på Prodekos abidagar. Då blev jag övertygad om att det här är rätt plats för mig. Mitt intresse för kemiteknik och de realistiska krav som krävdes i inträdesprovet fick mig att söka mig just till högskolan för kemiteknik.

Vad har varit den mest intressanta kursen under studierna?

Det mest intressant kursen har varit en obligatorisk kurs i fysik, materialstruktur. Ämnesområdet som behandlades på kursen, t.ex. relativitetsteori och kvantfysik, är väldigt intressant. Kursen var också utmanande och krävde mycket hårt arbete. Jag satt upp mål åt mig själv för kursen och arbetade flitigt. Det gav mig många positiva upplevelser då jag hade bra framgång i kursen. Jag kände mig stolt av det jag åstadkommit och lärt mig.

Hurdan är en vanlig dag för dig som studerande i kemiteknik?

Det har inte varit två likadana dagar sedan jag inledde mina studier. Under mitt första studieår hade jag betydligt mera kalkyleringsuppgifter och laboratoriekurser än nu. Då spenderade jag mina kvällar på olika evenemang tillsammans med mina nya studiekompisar. Nu under mitt tredje studieår är mina dagar fyllda med biämnesstudier, reflektionsessäer och mindre skolarbeten. Utöver detta har mitt volontärarbete fört mig på olika planeringsmöten och andra ärenden. På kvällarna sportar jag ifall jag inte är upptagen med att ordnar något evenemang!

Är du med i studentföreningsaktiviteter?

Ja! Jag blev intresserad redan under första skoldagen att delta i studentföreningsaktiviteter. Jag har aktivt varit med i vår studentförening Prosessiteekkarit. Som phuxkapten är jag och min arbetskompis ansvarig för första årets studenters Teekkari-uppfostring. Till mina ansvarsuppgifter hör också att integrera första årets studenter i Aalto-gemenskapen Jag är dessutom med i Otnäs teekkariphuxkaptenerna som phuxutskottets ordförande och klubbrummet pHuones processkötare.

Vad har du för tips för dem som ska börja sina studier?

Ta ut allt vad du kan av det första studieåret! Din nya miljö är mångsidig så det lönar sig att väcka sitt äventyrssinne, testa på nya saker och lära känna nya människor. Det är också viktigt att komma ihåg att inte sätta för höga krav på dig själv att prestera direkt när du börjar dina universitetsstudier. Det tar en tid att komma in i det studierna. Kom ihåg att ta hand om dig själv.

Vad är ditt favoritställe på kampus?

Otnäs kampus är full med en massa trivsamma ställen. För mig personligen just nu är AYY:s centralkanslis vardagsrum och kära pHuone. På båda ställen är det möjligt att sitta ner för att fixa ärenden, ligga på soffan och dricka kaffe eller träffa sina kompisar. Utomhus är definitivt strandbastuns brygga, speciellt med bra väder ser Laajalahti väldigt vackert ut.

An image of two students wearing blue overalls
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Laboratoriotarvike.
Studier, Universitetet Publicerat:

Coronafall och exponeringar vid Aalto-universitetet

Kom ihåg att ladda ner Coronablinkern till din telefon.
close-up shot of a printed circuit board
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Stipendier för studier, forskning och för projekt främjande kvinnors tekniska studier utlyses

Studerandeservice vid Högskolan för elektroteknik utlyser stipendier ur den sammanlagda studiefonden, Kansallis-Osake-Pankki fonden och Marja-Terttu Tanttinens fond.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.
Studier Publicerat:

Information om globala mål för hållbar utveckling har lagts till i kursbeskrivningarna

Aalto-universitetets undervisningsutbud har analyserats med avseende på de globala målen för hållbar utveckling. I fortsättningen innehåller kursbeskrivningarna information om vilka globala mål för hållbar utveckling som ingår i kursinnehållet.
Antti Regelin/ automaatio- ja informaatioteknologia/ Aalto-yliopisto /image: Ira Matilainen
Studier, Universitetet Publicerat:

Studerande Antti Regelin: Vid Aalto uppmuntras vi att vara kreativa och modiga

”Jag kommer åtminstone inte att börja studera teknik”, tänkte Antti Regelin i gymnasiet. Men det gick ändå annorlunda och nu studerar Regelin för andra året automations- och informationsteknologi.