Nyheter

Information om globala mål för hållbar utveckling har lagts till i kursbeskrivningarna

Aalto-universitetets undervisningsutbud har analyserats med avseende på de globala målen för hållbar utveckling. I fortsättningen innehåller kursbeskrivningarna information om vilka globala mål för hållbar utveckling som ingår i kursinnehållet.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.

Aalto-universitetet har förbundit sig vid att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling som en del av undervisningen. Aalto-universitetet erbjuder över 1400 kurser som behandlar minst ett tema relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Detta motsvarar 47 % av hela undervisningsutbudet.

Under det gångna året har kursernas ansvariga lärare analyserat innehållet i sina kurser med avseende på de globala målen för hållbar utveckling och definierat de viktigaste målen för hållbar utveckling i kursinnehållet. I fortsättningen kommer det att vara lättare än tidigare för studerande att hitta kurser som behandlar teman om hållbar utveckling som intresserar dem.

"Att göra undervisningsinnehållet med avseende på de globala målen för hållbar utveckling synligt och enkelt att hitta är ett viktigt steg på vägen mot lösningar som vi som universitetssamfund kan erbjuda de globala hållbarhetsutmaningarna", säger undervisningsansvarige vicerektor Petri Suomala.

Av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable development goal, SDG) har Aalto-universitetet störst undervisningsutbud för ämnesområden inom hållbar infrastruktur, hållbar industri och främjande av innovationer (SDG #9). Utbildning som koncentrerar sig på hållbar konsumtion och produktion (SDG #12) och hållbar och säker utveckling av städer (SDG #11) erbjuds också i över fyrahundra kurser vardera.

Aalto-universitetet har förbundit sig vid att övergripande främja FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid sidan av undervisningen utgör de en väsentlig del av forskningen, innovationsverksamheten och campusutvecklingen. Aalto-universitetet har som det första finländska universitetet undertecknat den internationella SDGAccord-förbindelsen.  Den är universitetens och högskolornas gemensamma svar på FN:s globala mål för hållbar utveckling och med dess hjälp stärks universitetens roll för att uppnå målsättningarna i Agenda 2030. Över 150 högskolor runt om i världen har undertecknat förbindelsen.

Tilläggsuppgifter:

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Sakari Harjunpää ja Valentin Rainio Sähköpajalla
Studier Publicerat:

Igelkotten Robosiili gav Aalto-universitetets teknologer första plats i robottävling

Teknologerna Valentin Rainio och Sakari Harjunpää vid Högskolan för elektroteknik byggde Robosiili (Roboigelkotten) på den populära Elverkstadskursen.
Learning Centre graphics
Campus, Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Renoveringen börjar vid Harald Herlin-lärcentret

I maj påbörjas en renovering i K-våningen. Boxarna töms den 11.4.2022.
Kaksi opiskelijaa.
Studier Publicerat:

Över 12 000 sökande till Aalto-universitetet i vårens andra gemensamma ansökan

Antalet sökande till de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen vid Aalto-universitetet är fortfarande högt.
Blue and yellow Aalto University flags
Studier Publicerat:

Avgiftsfria studier vid Öppna universitetet för ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare kan studera avgiftsfritt vid Öppna universitet fram till 31.7.2023.