Nyheter

Information om globala mål för hållbar utveckling har lagts till i kursbeskrivningarna

Aalto-universitetets undervisningsutbud har analyserats med avseende på de globala målen för hållbar utveckling. I fortsättningen innehåller kursbeskrivningarna information om vilka globala mål för hållbar utveckling som ingår i kursinnehållet.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.

Aalto-universitetet har förbundit sig vid att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling som en del av undervisningen. Aalto-universitetet erbjuder över 1400 kurser som behandlar minst ett tema relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Detta motsvarar 47 % av hela undervisningsutbudet.

Under det gångna året har kursernas ansvariga lärare analyserat innehållet i sina kurser med avseende på de globala målen för hållbar utveckling och definierat de viktigaste målen för hållbar utveckling i kursinnehållet. I fortsättningen kommer det att vara lättare än tidigare för studerande att hitta kurser som behandlar teman om hållbar utveckling som intresserar dem.

"Att göra undervisningsinnehållet med avseende på de globala målen för hållbar utveckling synligt och enkelt att hitta är ett viktigt steg på vägen mot lösningar som vi som universitetssamfund kan erbjuda de globala hållbarhetsutmaningarna", säger undervisningsansvarige vicerektor Petri Suomala.

Av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable development goal, SDG) har Aalto-universitetet störst undervisningsutbud för ämnesområden inom hållbar infrastruktur, hållbar industri och främjande av innovationer (SDG #9). Utbildning som koncentrerar sig på hållbar konsumtion och produktion (SDG #12) och hållbar och säker utveckling av städer (SDG #11) erbjuds också i över fyrahundra kurser vardera.

Aalto-universitetet har förbundit sig vid att övergripande främja FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid sidan av undervisningen utgör de en väsentlig del av forskningen, innovationsverksamheten och campusutvecklingen. Aalto-universitetet har som det första finländska universitetet undertecknat den internationella SDGAccord-förbindelsen.  Den är universitetens och högskolornas gemensamma svar på FN:s globala mål för hållbar utveckling och med dess hjälp stärks universitetens roll för att uppnå målsättningarna i Agenda 2030. Över 150 högskolor runt om i världen har undertecknat förbindelsen.

Tilläggsuppgifter:

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

2019 ENG fresman students
Studier Publicerat:

Över 400 unga inleder kandidatstudier i teknik i de nya huvudämnena vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Det totala antalet sökande till ansökningsalternativen på kandidatnivå vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper växte klart jämfört med fjolåret. Kvinnliga sökande var i synnerhet intresserade av huvudämnet hållbara samhällen, som fokuserar på förändringar i den byggda miljön.
Kuva: Otakaari 27, kuvaaja Anders Portman
Studier Publicerat:

Kursregistrering till öppna universitets kurser i hösten 2022 startar

Anmälan till Öppna universitetets kursser börjar den 8 augusti
Students celebrating graduation at Aalto Univeristy's graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University
Studier Publicerat:

2070 nya kandidatstuderande har antagits till Aalto

Resultaten för högskolornas andra gemensamma ansökan har publicerats i Studieinfo-portalen.
Doctoral student Aini Putkonen
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Aini Putkonen: Aini Putkonen: Doktorandens liv är mycket mångsidigt

Doktoranden Aini Putkonen säger att doktorsexamen ger studerandena goda färdigheter för såväl en akademisk karriär som för industrin.