Nyheter

Information om globala mål för hållbar utveckling har lagts till i kursbeskrivningarna

Aalto-universitetets undervisningsutbud har analyserats med avseende på de globala målen för hållbar utveckling. I fortsättningen innehåller kursbeskrivningarna information om vilka globala mål för hållbar utveckling som ingår i kursinnehållet.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.

Aalto-universitetet har förbundit sig vid att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling som en del av undervisningen. Aalto-universitetet erbjuder över 1400 kurser som behandlar minst ett tema relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Detta motsvarar 47 % av hela undervisningsutbudet.

Under det gångna året har kursernas ansvariga lärare analyserat innehållet i sina kurser med avseende på de globala målen för hållbar utveckling och definierat de viktigaste målen för hållbar utveckling i kursinnehållet. I fortsättningen kommer det att vara lättare än tidigare för studerande att hitta kurser som behandlar teman om hållbar utveckling som intresserar dem.

"Att göra undervisningsinnehållet med avseende på de globala målen för hållbar utveckling synligt och enkelt att hitta är ett viktigt steg på vägen mot lösningar som vi som universitetssamfund kan erbjuda de globala hållbarhetsutmaningarna", säger undervisningsansvarige vicerektor Petri Suomala.

Av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable development goal, SDG) har Aalto-universitetet störst undervisningsutbud för ämnesområden inom hållbar infrastruktur, hållbar industri och främjande av innovationer (SDG #9). Utbildning som koncentrerar sig på hållbar konsumtion och produktion (SDG #12) och hållbar och säker utveckling av städer (SDG #11) erbjuds också i över fyrahundra kurser vardera.

Aalto-universitetet har förbundit sig vid att övergripande främja FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid sidan av undervisningen utgör de en väsentlig del av forskningen, innovationsverksamheten och campusutvecklingen. Aalto-universitetet har som det första finländska universitetet undertecknat den internationella SDGAccord-förbindelsen.  Den är universitetens och högskolornas gemensamma svar på FN:s globala mål för hållbar utveckling och med dess hjälp stärks universitetens roll för att uppnå målsättningarna i Agenda 2030. Över 150 högskolor runt om i världen har undertecknat förbindelsen.

Tilläggsuppgifter:

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Laboratoriotarvike.
Studier, Universitetet Publicerat:

Coronafall och exponeringar vid Aalto-universitetet

Kom ihåg att ladda ner Coronablinkern till din telefon.
close-up shot of a printed circuit board
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Stipendier för studier, forskning och för projekt främjande kvinnors tekniska studier utlyses

Studerandeservice vid Högskolan för elektroteknik utlyser stipendier ur den sammanlagda studiefonden, Kansallis-Osake-Pankki fonden och Marja-Terttu Tanttinens fond.
Antti Regelin/ automaatio- ja informaatioteknologia/ Aalto-yliopisto /image: Ira Matilainen
Studier, Universitetet Publicerat:

Studerande Antti Regelin: Vid Aalto uppmuntras vi att vara kreativa och modiga

”Jag kommer åtminstone inte att börja studera teknik”, tänkte Antti Regelin i gymnasiet. Men det gick ändå annorlunda och nu studerar Regelin för andra året automations- och informationsteknologi.
Students on bicycles on Otaniemi campus
Studier, Universitetet Publicerat:

2197 nya studerande antagna till Aalto-universitetets kandidatprogram – vi gratulerar de antagna!

Resultaten av den gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats i nättjänsten Studieinfo.