Nyheter

Information om globala mål för hållbar utveckling har lagts till i kursbeskrivningarna

Aalto-universitetets undervisningsutbud har analyserats med avseende på de globala målen för hållbar utveckling. I fortsättningen innehåller kursbeskrivningarna information om vilka globala mål för hållbar utveckling som ingår i kursinnehållet.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.
Antalet kurser enligt SDG-innehåll i hela Aalto-universitetets undervisningsutbud.

Aalto-universitetet har förbundit sig vid att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling som en del av undervisningen. Aalto-universitetet erbjuder över 1400 kurser som behandlar minst ett tema relaterat till de globala målen för hållbar utveckling. Detta motsvarar 47 % av hela undervisningsutbudet.

Under det gångna året har kursernas ansvariga lärare analyserat innehållet i sina kurser med avseende på de globala målen för hållbar utveckling och definierat de viktigaste målen för hållbar utveckling i kursinnehållet. I fortsättningen kommer det att vara lättare än tidigare för studerande att hitta kurser som behandlar teman om hållbar utveckling som intresserar dem.

"Att göra undervisningsinnehållet med avseende på de globala målen för hållbar utveckling synligt och enkelt att hitta är ett viktigt steg på vägen mot lösningar som vi som universitetssamfund kan erbjuda de globala hållbarhetsutmaningarna", säger undervisningsansvarige vicerektor Petri Suomala.

Av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable development goal, SDG) har Aalto-universitetet störst undervisningsutbud för ämnesområden inom hållbar infrastruktur, hållbar industri och främjande av innovationer (SDG #9). Utbildning som koncentrerar sig på hållbar konsumtion och produktion (SDG #12) och hållbar och säker utveckling av städer (SDG #11) erbjuds också i över fyrahundra kurser vardera.

Aalto-universitetet har förbundit sig vid att övergripande främja FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid sidan av undervisningen utgör de en väsentlig del av forskningen, innovationsverksamheten och campusutvecklingen. Aalto-universitetet har som det första finländska universitetet undertecknat den internationella SDGAccord-förbindelsen.  Den är universitetens och högskolornas gemensamma svar på FN:s globala mål för hållbar utveckling och med dess hjälp stärks universitetens roll för att uppnå målsättningarna i Agenda 2030. Över 150 högskolor runt om i världen har undertecknat förbindelsen.

Tilläggsuppgifter:

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.
Kuva opiskelijoista juttelemassa
Studier Publicerat:

Tillbaka på banan / Back on track workshopserie 8.10. & 29.10.2024

Aaltos studiepsykologer och studievägledare organiserar en tvådelad workshopserie för studenter som återvänder till sina studier eller som har studerat mycket lite under det senaste året.