Nyheter

Företag behöver doktorer – från kärnkompetenser till helhetshantering

Doktorandstudier är en väg till självutveckling och praktisk problemlösande forskning. Med doktorer får företag multidisciplinära experter som inte är rädda för att ta på sig stora utmaningar.
Promootiohatut pöydällä

Affärsvärlden kallar när du fått en magister- eller diplomingenjörsexamen i handen. Den kallar också efter doktorandstudier, när kompetensen är ännu större och synen på världen är bredare. Tre påverkare inom affärsvärlden och alumner från Aalto-universitetet berättar om sin passion för forskning och varför det lönar sig för företag att anställa doktorer.

Nu eller aldrig

I början av 2000-talet var sociala medier fortfarande i idéstadiet i Silicon Valley. Entusiasmen för webbplatser och det faktum att företag kunde ha tjänster online hade nyss slagit igenom.

Heli Rantavuo seisoo puutarhassa.
Heli Rantavuo, konstdoktor, Spotifys forskningschef

”Det var då den tekniska revolutionen började. Min avhandling från MediaLab vid Konstindustriella högskolan behandlade bildkommunikation på mobiltelefoner”, berättar konstdoktor och Spotifys forskningschef, Heli Rantavuo.

Rantavuos glödande passion för forskning fick sin gnista under magisterstudierna i media- och filmstudier som hon avlade vid Universiteit van Amsterdam. Även en stor del av avhandlingen blev till utomlands, först som gästforskare vid Wasedauniversitetet i Tokyo och sedan vid London School of Economics.

”Internationellt arbete har format mitt tänkande och perspektiv på forskning. Jag har upplevt det som en väsentlig del av min roll och mina yrkeskunskaper som forskare.”

År 2009 fick hon sin doktorsexamen. Det var dags att ta nästa steg. ”Konsumentteknikens värld lockade. Jag tänkte att det var nu eller aldrig, vi ser vad som dyker upp i affärsvärlden.”

Nokias forskning och produktutveckling gav en inspirerande bild av användarorienterad design: ”Som nybliven doktor kunde jag utnyttja mina internationella erfarenheter vid ett stort företag. Jag gjorde intressanta projekt på global skala.”

Efter tiden vid Nokia fortsatte Rantavuo som konsult för internationella företag i Alice Labs. Därefter fortsatte karriären på eBay, där hon var ansvarig för att utveckla ny affärsverksamhet och nya tjänster för e-handelsjätten. Nu arbetar hon vid Spotifys tillväxtenhet. ”Jag hjälper till att lösa problem på en global tillväxtmarknad. Tack vare mina doktorandstudier har jag förmågan att förutse förändringar i marknaden och människors behov, men också i företagets verksamhet.”

Den bästa tiden i livet

”Doktorandtiden var den bästa tiden i mitt liv, ingenting skulle få mig att byta ut den till något annat. Jag kunde utmana mitt intellekt och verkligen förverkliga mig själv”, säger Ville Hallavo, strategiprojektledare vid Fiskars-gruppen. Hallavo disputerade som ekonomie doktor 2014.

Ville Hallavo purjeveneessä
Ville Hallavo, ekonomie doktor, strategiprojektledare vid Fiskars Group

Enligt Hallavo är doktorandstudier ett utmärkt alternativ genast i början av karriären. ”Du smider medan järnet ännu är varmt när du går vidare från dina magisterstudier direkt till en doktorsexamen. Om du har en passion för forskning, ska du vara modig och följa din passion.”

Hallavos avhandling inom logistik behandlade företagens bästa praxis och strategier för leveranskedjor. Arbetet avslutades på tre år. Därefter började den unga doktorn som ledningskonsult vid Accenture. Och efter det fortsatte karriären vid Fazer.

”Vid konsultationer gav en doktorsexamen en bra image, trovärdighet och mer slagkraft än en magisterexamen. Som Fazers lean-utvecklingschef kunde jag använda mig av processer och ledningsmetoder som jag behandlat i min avhandling.”

I sitt nuvarande jobb som projektledare för Fiskars strategiteam leder Hallavo strategiska utvecklingsprojekt.

Undervisning har alltid varit Hallavos passion. Vid sidan om avhandlingen gav det variation till det intensiva forskningsarbetet. ”Med hjälp av en kursförnyelse byggde jag från noll upp kursen Grunder i produktionsekonomi åt 300 studeranden. Trots att det blev några sömnlösa nätter ville jag satsa allt.” Studenterna tog emot den nya kursen med öppna armar. Hallavo valdes till Årets lärare två år i rad. ”Det faktum att jag är en prisbelönt lärare har verkligen sporrat min karriär.”

Hallavo uppskattar att det vid Aalto-universitetet läggs emfas vid forskning inom undervisningen. ”Det var fantastiskt att vara på ett universitet i världsklass där undervisningen inte bara är teori ur läroböcker, utan lärarna har ett tankesätt som gynnar forskning.”

Hallavo uppmuntrar företag att anställa nyblivna doktorer. ”Det är inte lätt att få doktorshatten. Det kräver långsiktiga intensiva ansträngningar samt att gestalta och dela upp komplexa helheter i mindre delar.” Samtidigt åker gamla stereotyper i papperskorgen om att doktorer är dammiga och teoretiserande akademiker som saknar förmågan att vidta åtgärder. ”Doktorander är ett ungt, skarpt och trevligt gäng. Resultaten talar för sig själva.”

Ansvarig förvaltning av vattenresurser

Dammprojekten uppströms om Mekong-floden i Sydostasien kommer att påverka miljontals människors liv och hela samhällets struktur nedströms med floden. I sin avhandling ville Ulla Heinonen ta reda på hur man kan fatta hållbara och ansvariga beslut för vattenresurser.

Tekniikan tohtori Ulla Heinonen nojaa rennosti seinään
Ulla Heinonen, teknologie doktor, verkställande direktör för Gaia Consulting Oy

”Jag studerade hur man kan få med olika perspektiv och intressentgrupper i beslutsfattandet, från ministerier till invånare i slumområden. Det finns behov för dammprojekt, men de som lever nedströms får inte förbli åskådare för projekten, säger Heinonen, teknologie doktor och verkställande direktör för Gaia Consulting Oy.
 
Arbetet med avhandlingen tog Heinonen till fältarbete i Kambodja, där hon forskade i lokala byar och delade människors dagliga liv. ”Vi arbetade med engagerande metoder med människor som inte nödvändigtvis kunde läsa och skriva. Sådana möten kan man endast uppnå genom forskning.”

Heinonens passion för avhandlingsarbetet drevs av passionen för att lösa olika problem och påverka saker. I professor Olli Varis forskningsgrupp Vatten och utveckling kunde hon göra banbrytande arbete med globala vattenfrågor.

Som diplomingenjör inom vattenteknik valde Heinonen stadsstudier som sitt huvudämne för doktorandstudierna för att bättre förstå samhällets funktion. ”Tvärvetenskapliga studier väcker nya tankar och ger nya perspektiv.”

Hållbar utveckling och ansvar har präglat Heinonens hela karriär. Hon fick sin doktorsexamen 2009 medan hon arbetade i olika projektledningspositioner vid Tekniska högskolan. Därefter tog arbetet henne till CGI Finland som chef för konsultverksamhet och företagsansvar. Nu, som verkställande direktör för Gaia Consulting, leder hon ett globalt konsultföretag för hållbar affärsverksamhet.

Text: Marjukka Puolakka

Mer om detta ämne

Tohtorinhatut promootiopäivänä

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänster följer karriärutvecklingen och placeringen i arbetslivet hos utexaminerade doktorer.

Samarbete
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Doctoral education
Aalto-yliopisto / tekniikan tohtoripromootio

Internationella doktorer i arbetslivet – redo för framtida utmaningar!

Aktivt nätverkande, problemlösningskunskaper som utvecklats av forskningsarbete och hårt arbetande studie av finska språket hjälper internationella doktorer att hitta sin plats på den finska arbetsmarknaden.

Företagssamarbete

Läs också om Aalto-universitetets möjligheter till forskningssamarbete

CHEM students working in a lab

Forskningssamarbete och innovationer

Forskningssamarbete påbörjas ofta via företagsprojekt och kan även leda till långsiktiga strategiska partnerskap.

Företagssamarbete
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.
Universitetet Publicerat:

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Students at Aalto lecture hall in ENG orientation event
Studier Publicerat:

Över 700 studenter påbörjade sina studier på Ingenjörshögskolan

Det nya läsåret startade den 28 augusti 2023 med orienteringstillfällen för nya kandidat- och masterstudenter på Kandidatcentret.
20 students from Aalto University at the Unite! Student Festival in Lisbon.
Studier Publicerat:

Unite! Studentfestivalen i Lissabon var full av lärande, gemenskap och nöjen

20 studenter från Aalto deltog i Unite! Studentfestival.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.