Företagssamarbete

Internationella doktorer i arbetslivet – redo för framtida utmaningar!

Aktivt nätverkande, problemlösningskunskaper som utvecklats av forskningsarbete och hårt arbetande studie av finska språket hjälper internationella doktorer att hitta sin plats på den finska arbetsmarknaden.
Doctors dressed in black celebrating their promotion as doctors

Färdigheterna hos de doktorer inom konst, ekonomi och teknik som utexamineras från Aalto-universitetet omfattar allt från en hög kompetens inom det egna området till behärskande av olika frågors helhetsbild.

"Doktorerna har förmåga att ta tag i nya saker, att söka och analysera information samt att bearbeta informationen så att den kan fungera som grund för beslutsfattandet. De har en överblick över ny forskning och de har mod att ta tag i problem som man ännu inte känner till någon lösning för", säger Kones Head of HR Margit Suurnäkki.

Margit Suurnäkki seisoo puun edessä ja hymyilee kameralle.
Margit Suurnäkki, DBA, Kones Head of HR

Internationalism är vardag vid Aalto-universitetet. Varje år utexamineras ett stort antal toppexperter som kommit till Finland från utlandet och deras doktorsexamina öppnar dörren till det finska arbetslivet.

Även inom det globala hissbolaget finns det efterfrågan på doktorander som har internationell bakgrund och som för med sig ett mångsidigt nätverk till arbetsgemenskapen.

"Genom sina grundstudier har de erfarenhet och nätverk från universitetet i sitt hemland. De är också en del av Aalto-universitetets vetenskapsgemenskap, som i sig är mycket internationell. Det här är mycket värdefullt för oss", fortsätter Suurnäkki. 

Från Milano till Hyvinge

Alessandro Mancuso har snart avlagt dubbel filosofie doktorsexamen vid Aalto-universitetet och vid Politecnico di Milano – endast disputationen återstår. För första gången italienaren kom till Finland var för att under tre månaders tid skriva magisterarbete vid Aalto-universitetet. Det här gav i sin tur möjlighet till doktorandstudier.

"Jag bestämde mig för att åka till Finland eftersom jag tror att internationell erfarenhet uppskattas i arbetslivet. Och ärligt talat berodde det också på att lönen för doktorsavhandlingen var bra", berättar Mancuso.

Alessandro Mancuso seisoo järvimaisemassa rinkka selässä ja hymyilee kameralle.
Alessandro Mancuso, affärsanalytiker vid Kone

I avhandlingen utvecklade Mancuso en riskanalys för industriella system. Riskanalyser fokuserar på systemen som en helhet i stället för på enskilda komponenter.

Han var öppen inför världen också efter doktorsstudierna: "Jag övervägde arbetsplatser i hela Europa, i huvudsak dock i Italien, Finland och Storbritannien. I slutändan valde jag mellan Kone och Neste, som båda hade erbjudit mig jobb. Jag valde Kone och Hyvinge."

Under arbetssökandet upplevde Mancuso att arbetsgivarna visade stor uppskattning för doktorandstudierna.

"I Finland öppnar en doktorsexamen dörrarna till industrin. Annat är det i Italien, där doktorandstudierna snarare ses som en inkörsport till en akademisk karriär och professur." 

Som affärsanalytiker vid Kone utvecklar Mancuso lösningar som förbättrar de olika skedena inom underhållsprocessen för hissar och rulltrappor:

"Avhandlingsforskningen gav mig förmåga att se hur saker och ting fungerar som helhet och i vilken riktning utvecklingen går. Jag tror att just det här skiljer mig från magistrarna. När jag som magister skulle koncentrera mig på de möjligheter som finns rakt framför mig, använder jag som doktor däremot hela min kreativitet och riktar blicken mot nya utvecklingsvägar." 

Mancuso uppmuntrar doktorander att utnyttja sina professorers och andra experters arbetslivsnätverk. Doktorandstudierna ger en också utmärkta möjligheter att utveckla förmågan att uppträda, oavsett om det är fråga om seminarier vid det egna universitetet, internationella konferenser eller undervisningsuppgifter.

En doktorsexamen från ett finskt universitet gör en till en uppskattad expert.

Mariana Salgado

Argentina byttes ut mot finskspråkig tjänstedesign

"I Argentina beundrar man den nordiska designen. Och eftersom designen i Finland håller så hög klass måste ju även utbildningen inom branschen vara bra."

Så tänkte Maria Salgado för 20 år sedan när hon i Buenos Aires packade sin resväska och började studera vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. I fickan hade hon industridesignerexamen från universitetet i Buenos Aires. I sitt nya hemland Finland blev Salgado konstmagister 2002 och konstdoktor 2009.

I sin doktorsavhandling undersökte Salgado hur man med hjälp av interaktiv design kan sänka tröskeln för museibesök. Hon undersökte museiupplevelser med hjälp av interaktiva verk i Ateneum, Designmuseet och Helsingfors Konsthall.

Punatukkainen nainen istuu ja hymyilee kameralle.
Mariana Salgado, Suomen Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston palvelumuotoilija

"Doktorandstudierna var en fantastisk tid. Jag fick bedriva självständig forskning i en verkligt inspirerande miljö. Det var fint att jobba vid ett universitet där människor gör sitt bästa för sitt arbete", säger Salgado.

I sitt nuvarande arbete vid finska inrikesministeriet utvecklar Salgado ministeriets digitala tjänster och undersöker den strategiska verksamheten med hjälp av tjänstedesign. Arbetet är banbrytande eftersom det endast finns två tjänstedesigner i hela statsrådet. Eftersom Salgado kommer till Finland från ett utomeuropeiskt land tror hon att hon för in nya och annorlunda synvinklar i teamarbetet.

"I Finland har doktorsexamen ett stort värde. Konkurrensen om arbetsplatser är hård och en doktorsexamen från ett finskt universitet gör en till en uppskattad expert", konstaterar Salgado.

Flitigt nätverkande

Vid inrikesministeriet är Salgados arbetsspråk helt och hållet finska, som hon började studera efter ankomsten till Finland.

"I mitt doktorandarbete skulle jag ha klarat mig på engelska, men utan finskakunskaper skulle livet i Finland inte ha varit särskilt roligt. Jag är så pass social att jag inte kan föreställa mig att bo här utan att kunna landets språk", berättar Salgado.

Det var ändå inte lätt att lära sig språket: "Jag uppmanar ändå alla magisterstuderande och doktorander från utlandet att studera finska. Det hjälper en att integreras och ger bättre arbetsmöjligheter."

En social person som Salgado söker sig gärna till nya möten: "Jag nätverkar flitigt. På fritiden gör jag en podcast för formgivarna inom den offentliga sektorn och den vägen har jag också blivit inbjuden som gästföreläsare till många länder i Sydamerika och Europa", säger Salgado glatt.  

Även Kones Margit Suurnäkki anser att det är viktigt att bygga upp nätverk redan under studierna: ”Även om doktorandforskningen görs under hård press är det bra att avvara tid för möten och diskussioner med människor.”

Och även om arbetsspråket i de globala arbetsteamen är engelska, innebär kunskaper i det lokala språket flerfaldig glädje och nytta.

"Jag har själv fått arbeta på Kone även utanför Finland och upplevt att språket är nyckeln till den lokala kulturen. Som en del av arbetsteamet är det roligt att förstå det lokala språket åtminstone lite grann. Det hjälper en att bilda nätverk i och utanför arbetsgemenskapen", konstaterar Suurnäkki.

Text: Marjukka Puolakka

Mer om detta ämne

Tohtorinhatut promootiopäivänä

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänster följer karriärutvecklingen och placeringen i arbetslivet hos utexaminerade doktorer.

Doktorandutbildning
TechConferment2019_Hattu&kuoro

Doktorandprogram

Aalto-universitetet erbjuder doktorandutbildning inom sex olika doktorandprogram.

Doktorandutbildning
Promootiohatut pöydällä

Företag behöver doktorer – från kärnkompetenser till helhetshantering

Doktorandstudier är en väg till självutveckling och praktisk problemlösande forskning. Med doktorer får företag multidisciplinära experter som inte är rädda för att ta på sig stora utmaningar.

Nyheter

Läs också om Aalto-universitetets möjligheter till forskningssamarbete

CHEM students working in a lab

Forskningssamarbete och innovationer

Forskningssamarbete påbörjas ofta via företagsprojekt och kan även leda till långsiktiga strategiska partnerskap.

Företagssamarbete
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: