Nyheter

Cirkulär ekonomi, metaller och företagsamhet kombinerades för första gången till en forskarkurs

För många deltagare var pitching-utbildningen och pitching-tävlingen kursens höjdpunkt.
Circular Economy Entrepreneurship in System Integrated Metals Processing (CEE SIMP)

Det var en nöjd grupp med forskarstuderanden som log under solen i Otnäs efter midsommaren. Gruppen som bestod av kemister, metallurger och miljövetare hade kommit från olika länder i Europa för att delta i forskarkursens sista skede. Under den tre dagar långa Summer och Idea Camp-delen slutförde de sitt projekt till företagen, lyssnade på expertföreläsningar och lärde sig om pitching.

Circular Economy Entrepreneurship in System Integrated Metals Processing (CEE SIMP) ordnades första gången i våras. Tidigare har det inte funnits någon kurs för forskarstuderande där man kombinerar både cirkulär ekonomi, metallbearbetning och företagsamhetsteman. Till kursen valdes tjugo studerande från tio olika länder i Europa. Till en början arbetade de tillsammans som virtuella team och i juni kunde de äntligen träffas på riktigt. Under de gemensamma dagarna lärde sig kursdeltagarna att förstå hur användningen av material har stora ekonomiska, politiska, sociala och miljörelaterade konsekvenser på dagens globala marknader.

Pitching var en nyhet

På uppdrag av företag fick de studerande fundera på affärsidéer i anknytning till sidoströmmarna som uppkommer vid metallbearbetning. Affärsidéerna skulle sedan kortfattat och övertygande presenteras i en pitching-tävling framför en erfaren jury bestående av företagspartner. Tävlingens vinnarlag arbetade med avfallet som uppkommer vid ståltillverkning och som nuförtiden förs till avstjälpningsplatsen. Det här avfallet innehåller kol, järn och zink och kan inte utnyttjas som sådant. Gruppens lösning var en ny metod som gör det möjligt att extrahera zinken från slammet. Använda kemikalier kan återanvändas så att nästan ingenting går förlorat. På så sätt kan den kvarvarande blandningen av kol och järn användas på nytt som råmaterial till stål.

Vinnarlagets medlem Antti Pietiläinen ansåg också att pitchingen hörde till det bästa med kursen. "Annat som var bra med kursen var att vi fick fundera på företagens verkliga problem inom en multidisciplinär grupp. De egna tankarna stagnerar lätt då man ser på saker och ting från samma synvinkel. Nu fick jag diskutera mina tankar tillsammans med representanter från andra branscher. Kursen fungerade som en idéspruta för den egna tankegången.”

Vinnarlaget får i höst företagscoaching av EIT RawMaterials-partnerna och lagmedlemmarna får vidareutveckla sina eventuella affärsidéer.

Fortsättning utlovas

Under kursen användes flera studietekniker och -omgivningar. Arbetet i de virtuella grupperna kom bra igång och på kursen fördes mångsidiga diskussioner mellan de studerande med olika bakgrunder. Enligt kursens ledande professor Ainomaija Haarla var det fantastiskt att se hur snabbt det skapades team av grupperna trots att de egentligen träffades första gången först i juni.

”Jag är väldigt nöjd med pilotkursens resultat. I pitching-tävlingen var företagarandan tydligt närvarande då teamen övertygade expertpanelen med sina tal. Prestationen var lysande, särskilt som det här var första gången många av dem pitchade och eftersom pitching-utbildningen hölls dagen innan", berättar Ainomaija Haarla.

Kursen finansierades av EIT RawMaterials som är ett innovationskluster inom mineralbranschen som EU:s Europeiska institut för innovation och teknik (EIT) finansierar. Kursen fick finansiering för två år och till nästa vår ökades ännu finansieringen så att kursen får plats för 30 studerande. 

”Det finns även externa pengar till utbildningen och efter framgångarna finns det mer pengar för att öka intagningen. Jag kan vara väldigt stolt över detta å aaltogängets vägnar", konstaterar Ainomaija Haarla nöjt.

 

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Nuori henkilö työskentelemässä Oppimiskeskuksen pallon muotoisessa tuolissa.
Studier Publicerat:

De engelskspråkiga kandidatprogrammen lockar både internationella och finländska sökande

Antalet ansökningar till Aalto-universitetets engelskspråkiga kandidatprogram steg med 20 %
Two women reading in the library
Studier Publicerat:

Ett rekordantal ansökningar till magisterprogram

Mer än 12 000 ansökningar från 117 olika länder till Aalto-universitetets magisterprogram.
Väre building in Otaniemi campus
Campus, Studier Publicerat:

Sovkapslar vann i omröstningen

Segraren i 2022 års omröstning i den inkluderande budgeten blev klar i slutet av november. Vila och tupplurar blev årets vinnande tema.
An Cong
Studier Publicerat:

An Cong, som studerar inom programmet för Informationsnätverk uppmuntrar kvinnor till teknikbranschen: "Kom till campus och se hur fantastiskt vi har det här"

När Cong gick i gymnasiet funderade hon på att studera både medicin och handel. Under Abiåret mognade beslutet att söka till det tekniska området vid Aalto-universitetet, och det visade sig vara en utmärkt idé.