Nyheter

Ansökningen till Aalto-universitetets engelskspråkiga kandidatprogram börjar i januari

Aalto-universitetet erbjuder kandidatutbildning på engelska inom ekonomi, teknik och konst. Ansökan till den engelskspråkiga kandidatutbildningen börjar är 9.-23.1.2019.
Aalto University, photo: Aino Huovio

Aalto-universitetet vidgar 2019 utbudet av engelskspråkiga kandidatutbildningar med två nya kandidatprogram. De nya kandidatprogrammen Bachelor’s Programme in Economics och Bachelor’s Programme in Design ger undervisning på engelska på Aalto-universitetets campus i Otnäs. Undervisningen i de nya programmen inleds hösten 2019. Dessutom utvidgar Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology sitt utbud med tre nya utbildningar så att undervisning nu erbjuds i fem utbildningar fr.o.m. nästa höst. Kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in International Business åter erbjuder engelskspråkig kandidatutbildning i ekonomisk vetenskap på Aalto-universitetets campus i S:t Michel.

Ansökan till de engelskspråkiga kandidatprogrammen ordnas under den första ansökningsperioden 9.1–23.1.2019 (senast kl. 15 finsk tid) i vårens riksomfattande gemensamma ansökan. Ansökan görs via den nationella portalen Studieinfo. Sökande väljs för både den lägre (kandidat) och den högre (magister eller diplomingenjör) högskoleexamen.

Mera information och anvisningar för hur du söker

Bachelor's Programme in Economics

Efterfrågan på experter på det ekonomiska området ökar snabbt i Finland och i världen. Att tackla stora samhällsfrågor som klimatförändringen, den ökande ojämlikheten och invandringens effekter kräver ingående kunskaper inom många områden. Att utnyttja det ständigt svällande flödet av data på ett för individerna och samhället förnuftigt sätt kräver också ett samhällsvetenskapligt grepp om helheter.

Aalto-universitetets nya engelskspråkiga kandidatprogram i ekonomi ger en god inblick i ekonomins olika discipliner, såsom företagsekonomi och finansiell ekonomi och i analytiska metoder. Programmet gör det lättare att förstå individens beteende i komplicerade organisationer och hitta lösningar på konkreta problem med hjälp av systematisk analys, matematik och datateknik. Programmet ger en god grund för mångsidiga fortsatta studier i Finland och utomlands och utmärkta förutsättningar för verksamhet i internationella företag och organisationer.

Mer information om Economics-programmet

Bachelor's Programme in International Business

Kandidatprogrammet i International Business (BScBA-programmet) på Aalto-universitetets campus S:t Michel erbjuder studeranden en unik möjlighet att studera i en internationell miljö och vid sidan av businesskompetensen får de studerande även bekanta sig med olika kulturer och utveckla kommunikationsförmågan. Professorer från toppuniversitet runt om i världen ansvarar för utbildningen. En stor del av deltagarna i programmet är utländska.

Du studerar på heltid och kan i bästa fall bli klar på mindre än tre år. En termin studerar du vid ett utländskt samarbetsuniversitet, där den internationella biämneshelheten som ingår i examen fullgörs. Efter utexamineringen från kandidatprogrammet kan du om du så vill direkt fortsätta dina studier i magisterprogrammen vid Aalto-universitetets handelshögskola på campus Otnäs.

En intensiv studietakt och mångsidiga inlärningsmetoder såsom föreläsningar, projektarbeten, presentationer och företagsbesök utvecklar färdigheterna att arbeta i team och lösa problem samt arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö och förmågan till vetenskapligt och analytiskt tänkande.

Avlagd examen ger goda färdigheter för arbetslivet och många som utexaminerats från programmet arbetar med mångsidiga arbetsuppgifter inom olika branscher, bl.a. som analytiker, konsulter, projektchefer, HR-specialister, marknadsföringschefer, verkställande direktörer eller företagare.

Mer information om Inernational Business-programmet

Bachelor's Programme in Design

Aaltos kandidatprogram i design är ett nytt program som leder till internationell examen och det första internationella kandidatprogrammet vid högskolan för konst, design och arkitektur. Studerandena får på engelska designa produkter, tjänster och system för 2000-talet i ett internationellt team. De lär sig arbeta kreativt med både fysiska och digitala verktyg. De bygger under studietiden upp en gedigen erfarenhet av arbetsuppgifter som svarar på kommersiella och samhälleliga utmaningar och beaktar utvecklingen inom den privata, offentliga och kulturella sektorn.

Under den treåriga studietiden får studerandena lära sig rikt fasetterad design, föra idéer till prototypstadiet och realisera lösningar också i krävande miljöer. De lär sig använda dagens verktyg, metoder och processer för design. Efter utexamineringen kan de utnyttja olika metoder för att förvärva nya färdigheter i framtiden.

Mer information om Design-programmet

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Aalto-universitetets nya engelskspråkiga kandidatprogram inom teknikområdet utbildar experter med spetskompetens för det digitala samhällets behov. Programmets grundkurser fokuserar på matematiska och numeriska metoder och en gedigen datateknisk kompetens. Utifrån dessa utgångspunkter har också programmets alla som sökbara utbildningar fungerande huvudämnen planerats. Programmet kompletteras år 2019 med en ny utbildning. Utbildningarna under urvalsomgången 2019 är följande:

Chemical Engineering (NY)
Computational Engineering (NY)
Data Science (första antagningen 2018)
Digital Systems and Design (första antagningen 2018)
Quantum Technology (NY)

Det engelskspråkiga kandidatprogrammet ger också finländska studerande möjlighet till studier på engelska i en internationell grupp av studerande. Programmets 39 första studerande börjar studera hösten 2018 och kommer från bl.a. Vietnam, USA, Kazakstan, Ryssland och Italien.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Students on bicycles on Otaniemi campus
Studier, Universitetet Publicerat:

2197 nya studerande antagna till Aalto-universitetets kandidatprogram – vi gratulerar de antagna!

Resultaten av den gemensamma ansökan till högskolorna har publicerats i nättjänsten Studieinfo.
Kaksi opiskelijaa tutkii papereita luokkahuoneessa.
Studier Publicerat:

Aalto-universitetet erbjuder 200 nya platser i den gemensamma ansökan

Tilläggsplatserna riktas huvudsakligen till antagningen via urvalsprov.
Promootiohatut pöydällä
Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Företag behöver doktorer – från kärnkompetenser till helhetshantering

Doktorandstudier är en väg till självutveckling och praktisk problemlösande forskning. Med doktorer får företag multidisciplinära experter som inte är rädda för att ta på sig stora utmaningar.
Colorful Made in Aalto University -t-shirts hanging at Aalto University Shop's wall
Studier, Universitetet Publicerat:

Designutbildning för alla studerande vid Aalto

Design och designprinciper öppnar dörren för nya perspektiv som annars skulle förbli dolda.