Nyheter

AllWell?-enkäten besvarades av 43 % år 2022!

Vårens AllWell?-enkät om välbefinnande under studierna genomfördes 16.2–2.3.2022. Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande vid Aalto-universitetet, vilket i år innebar ungefär 4700 studerande. Av dessa studerande svarade 43 % på enkäten. AllWell tackar alla som svarade på enkäten!
AllWell_small

Resultat

Enkäten mäter faktorer som gäller de studerandes studieförmåga, undervisningen och kamratstöd. Den långvariga pandemin har inverkat på de studerandes ork och studieupplevelse på många sätt, vilket även syns i resultaten av AllWell?-enkäten.

Denna vår har andelen studerande som löper risk för utmattning i studierna ökat något jämfört med i fjol. I år ligger siffran på 24 % jämfört med 23 % våren 2021. Den studierelaterade utmattningen har enligt AllWell?-resultaten ökat under pandemin.

Kamratstödet i studierna har ytterligare försämrats. Enligt resultatet upplever 34 % av de studerande som besvarade enkäten att de inte har tillgång till kamratstöd. Av de studerande som besvarade enkäten upplever sig 55 % höra till någon grupp som anknyter till studierna, 18 % kan inte säga, och 28 % upplever sig inte höra till någon grupp som anknyter till studierna. Bristen på sociala möten och upplevelsen av ensamhet i studierna har ökat betydligt under de senaste två åren.

Under tiden med distansundervisning har det enligt enkätsvaren skett en positiv utveckling vad gäller samordningen i undervisningen, som har blivit bättre under de senaste två åren. Enligt svaren önskar de studerande fortfarande mer närundervisning, men å andra sidan uppskattas den flexibilitet som distansundervisningen har fört med sig.

Vad är nästa steg?

Alla studerande som besvarade enkäten har fått återkoppling på sina svar. Syftet med återkopplingen är att hjälpa de studerande att stärka sin uppfattning om sig själv som studerande. Resultaten har rapporterats till högskolornas ledningar och till ledarna för utbildningsprogrammen, som erbjuds stöd för att utveckla undervisningen utgående från AllWell?-resultaten. 

Resultaten behandlas vid tillställningar som ordnas av högskolorna och programmen under våren och hösten. Målet är att beakta resultaten i utvecklingen av undervisningsplanerna, programmen och undervisningen. Resultaten ger viktig information om hur vi kan förbättra universitetets tjänster och verksamhet.

Enkäten genomförs nästa gång våren 2023. Tack än en gång till alla studerande som har besvarat AllWell?-enkäten i år och tidigare år!  

 

AllWell?

AllWell? - We care! – Study wellbeing questionnaire is open 16.2.-2.3.

Our students' well-being and ability to study are important for us. We research the state of study well-being by an annual questionnaire AllWell?. The questionnaire is open16.2.-2.3.2022 for our 1st year master's and 2nd year bachelor's students.

News
AllWell?

AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna

AllWell?-enkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Väre building in Otaniemi campus
Campus, Studier Publicerat:

Sovkapslar vann i omröstningen

Segraren i 2022 års omröstning i den inkluderande budgeten blev klar i slutet av november. Vila och tupplurar blev årets vinnande tema.
An Cong
Studier Publicerat:

An Cong, som studerar inom programmet för Informationsnätverk uppmuntrar kvinnor till teknikbranschen: "Kom till campus och se hur fantastiskt vi har det här"

När Cong gick i gymnasiet funderade hon på att studera både medicin och handel. Under Abiåret mognade beslutet att söka till det tekniska området vid Aalto-universitetet, och det visade sig vara en utmärkt idé.
Kolme henkilöä Kauppakorkeakoululla
Universitetet Publicerat:

Undervisningen och kurserna utvecklas på grundval av responsen från studerandena

Enkäten AllWell? kartlägger saker som kan förbättras för att studerandenas studieförmåga ska bli bättre
Aalto logo on the snow
Campus, Universitetet Publicerat:

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.