Nyheter

AllWell?-enkäten besvarades av 43 % år 2022!

Vårens AllWell?-enkät om välbefinnande under studierna genomfördes 16.2–2.3.2022. Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande vid Aalto-universitetet, vilket i år innebar ungefär 4700 studerande. Av dessa studerande svarade 43 % på enkäten. AllWell tackar alla som svarade på enkäten!
AllWell_small

Resultat

Enkäten mäter faktorer som gäller de studerandes studieförmåga, undervisningen och kamratstöd. Den långvariga pandemin har inverkat på de studerandes ork och studieupplevelse på många sätt, vilket även syns i resultaten av AllWell?-enkäten.

Denna vår har andelen studerande som löper risk för utmattning i studierna ökat något jämfört med i fjol. I år ligger siffran på 24 % jämfört med 23 % våren 2021. Den studierelaterade utmattningen har enligt AllWell?-resultaten ökat under pandemin.

Kamratstödet i studierna har ytterligare försämrats. Enligt resultatet upplever 34 % av de studerande som besvarade enkäten att de inte har tillgång till kamratstöd. Av de studerande som besvarade enkäten upplever sig 55 % höra till någon grupp som anknyter till studierna, 18 % kan inte säga, och 28 % upplever sig inte höra till någon grupp som anknyter till studierna. Bristen på sociala möten och upplevelsen av ensamhet i studierna har ökat betydligt under de senaste två åren.

Under tiden med distansundervisning har det enligt enkätsvaren skett en positiv utveckling vad gäller samordningen i undervisningen, som har blivit bättre under de senaste två åren. Enligt svaren önskar de studerande fortfarande mer närundervisning, men å andra sidan uppskattas den flexibilitet som distansundervisningen har fört med sig.

Vad är nästa steg?

Alla studerande som besvarade enkäten har fått återkoppling på sina svar. Syftet med återkopplingen är att hjälpa de studerande att stärka sin uppfattning om sig själv som studerande. Resultaten har rapporterats till högskolornas ledningar och till ledarna för utbildningsprogrammen, som erbjuds stöd för att utveckla undervisningen utgående från AllWell?-resultaten. 

Resultaten behandlas vid tillställningar som ordnas av högskolorna och programmen under våren och hösten. Målet är att beakta resultaten i utvecklingen av undervisningsplanerna, programmen och undervisningen. Resultaten ger viktig information om hur vi kan förbättra universitetets tjänster och verksamhet.

Enkäten genomförs nästa gång våren 2023. Tack än en gång till alla studerande som har besvarat AllWell?-enkäten i år och tidigare år!  

AllWell?

AllWell? - We care! – Study wellbeing questionnaire is open 16.2.-2.3.

Our students' well-being and ability to study are important for us. We research the state of study well-being by an annual questionnaire AllWell?. The questionnaire is open16.2.-2.3.2022 for our 1st year master's and 2nd year bachelor's students.

News
AllWell?

AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna

AllWell?-enkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Opiskelijoita Harald Herlinin oppimiskeskuskessa
Universitetet Publicerat:

De förnyade språkliga riktlinjerna uppmuntrar till flerspråkighet

Implementeringsplanen färdigställs före årsskiftet.
Picture of the themes of this course
Studier Publicerat:

Mind & study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.
Alvari square winter
Studier Publicerat:

Kurserna för våren 2024 vid öppna universitetet har publicerats

Anmälningen till kurserna vid det öppna universitetet för våren börjar tidigast den 11 december.
Opiskelijat testaamassa satelliitia ESA:n testeissä.
Studier Publicerat: