Nyheter

AllWell? - Den årliga enkäten om välbefinnande i studierna genomförs 15.2–1.3.2023

De studerandes välbefinnande är viktigt för oss vid Aalto-universitetet. Genom den årliga AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna samlar vi in information om de studerandes upplevelser gällande undervisning, välbefinnande och studieförmåga samt kamratstöd. I år är enkäten öppen 15.2–1.3.2023. Enkäten skickas per e-post till alla andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
AllWell 2022 Center

Genom att svara på enkäten kan de studerande påverka utvecklingen vid universitetet. De studerande som besvarar enkäten får personlig återkoppling per e-post efter att enkäten har stängts. Återkopplingen gäller bland annat hur de kan förbättra sin stresshantering och sina studiefärdigheter, sluta undvika svåra saker samt hur emotionella färdigheter påverkar lärandet.

Enkätresultaten för de enskilda programmen skickas till ledarna för utbildningsprogrammen och till respektive högskolas ledning. Resultaten används för att utveckla utbildningsprogrammen, undervisningen och tjänster som stöder de studerandes studieförmåga och välbefinnande.

AllWell?-studentenkäten

AllWell?-studentenkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Lue lisää:
AllWell?
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

kuva break prosta eri laitteilla
Campus, Universitetet Publicerat:

Break Pro pausgymnastikprogram lägger till rörelse i vardagen - nya videor i urvalet nu!

Den uppdaterade (2024) versionen har en hel del nya funktioner och intervallträningsvideor - så det är värt att ladda ner den nya versionen för ditt välbefinnande!
Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.