Nyheter

AllWell? - Den årliga enkäten om välbefinnande i studierna genomförs 15.2–1.3.2023

De studerandes välbefinnande är viktigt för oss vid Aalto-universitetet. Genom den årliga AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna samlar vi in information om de studerandes upplevelser gällande undervisning, välbefinnande och studieförmåga samt kamratstöd. I år är enkäten öppen 15.2–1.3.2023. Enkäten skickas per e-post till alla andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
AllWell 2022 Center

Genom att svara på enkäten kan de studerande påverka utvecklingen vid universitetet. De studerande som besvarar enkäten får personlig återkoppling per e-post efter att enkäten har stängts. Återkopplingen gäller bland annat hur de kan förbättra sin stresshantering och sina studiefärdigheter, sluta undvika svåra saker samt hur emotionella färdigheter påverkar lärandet.

Enkätresultaten för de enskilda programmen skickas till ledarna för utbildningsprogrammen och till respektive högskolas ledning. Resultaten används för att utveckla utbildningsprogrammen, undervisningen och tjänster som stöder de studerandes studieförmåga och välbefinnande.

AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna

AllWell?-enkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Lue lisää:
AllWell?
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

A dog and two researchers. Photo: Aalto University/Mikko Raskinen
Forskning och konst Publicerat:

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet beviljas finansiering av Finlands Akademi för banbrytande och mångvetenskaplig forskning om människors och djurs välmående i arbetet

Astrid Huopalainen, biträdande professor vid Aalto-universitetet, Linda Tallberg, biträdande professor vid Hanken och Anna Hielm-Björkman, docent vid Helsingfors universitet, har beviljats 840 000 euro i akademiprojektfinansiering av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.
Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Studier Publicerat:

Donationer möjliggör utbytesstudier till alla studenter

Internationella utbytesstudier är en väsentlig del av studierna för många studerande vid Handelshögskolan.
Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Campus, Universitetet Publicerat:

Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Skicka in ditt namnförslag senast 14.6!
Logo
Studier, Universitetet Publicerat: