Nyheter

Adrián Gutiérrez Cruz: Specialisering i halvledarteknologi ger karriärmöjligheter för framtiden

Studenten Adrián Gutiérrez Cruz arbetar i forskningsgruppen Organisk elektronik under sommaren. Eftersom Adrián har en bakgrund i materialvetenskap och kemi, är han särskilt intresserad av att få erfarenhet av halvledarteknik på elektroniksidan.
Adrian Gutierrez Cruz
Adrián Gutiérrez Cruz.

Adrián Gutiérrez Cruz är student vid Advanced Materials for Innovation and Sustainability-programmet vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik. Under sommaren 2023 arbetar han i professor Caterina Soldanos forskningsgrupp vid Högskolan för elektroteknik. Soldanos grupp undersöker material och organiska enheter för att utveckla nästa generations elektronik.

Adrián är en av de Aaltostudenter som fick sommarjobb i universitetets forskningsgrupper tack vare en företagsdonation från halvledarbranschen.

Varför sökte du ett sommarjobb i anknytning till halvledarbranschen?

Jag blev intresserad av halvledarindustrin då jag jobbade med grafen och undersökte elektroniska tillämpningar. Jag sökte det här sommarjobbet för att jag ville fördjupa min förståelse av branschen och utveckla expertis. Jag tror att specialisering inom halvledarteknik skapar karriärmöjligheter i framtiden. Jag ville jobba i forskningsgruppen Organisk elektronik eftersom användningen av organiska halvledare inom OFET- eller OLED-utvecklingen är ett innovativt och lovande ämne som kan leda till betydande framsteg i framställningen av sådana enheter och förbättra deras kapacitet.

Vad förväntar du dig av arbetet i forskningsgruppen?

Jag hoppas på att lära mig mer om synteserna bakom enheterna och hur de byggs och att jag ska få undersöka deras egenskaper. Eftersom jag har en bakgrund inom materialvetenskap och kemi är jag särskilt intresserad av att få erfarenhet av halvledarteknik på elektroniksidan. Det ger mig möjlighet att fullt ut tillämpa mitt kunnande inom branschen.

Vad studerar du?

Jag är magisterstuderande vid Advanced Materials for Innovation and Sustainability-programmet, som Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) erbjuder och som leder till en dubbelexamen. Jag är mycket intresserad av forskning och fokuserade rätt långt på det under mina kandidatstudier. Jag vill ändå tillämpa mitt vetenskapliga kunnande också på innovation och företagande, och samtidigt beakta ansvarsfullhet inom olika projekt, och därför beslöt jag mig för att söka till det här programmet.

Hurdant är studentlivet vid Aalto?

Studentlivet vid Aalto är fantastiskt. Det ordnas evenemang och aktiviteter varje dag och det finns gott om möjligheter att träffa nya människor. Här finns många studentorganisationer som svarar mot olika intressen och de erbjuder mångsidig verksamhet. Det mest utmanande är att besluta vilka evenemang och vilken verksamhet man ska delta i.

Hur är det i praktiken att studera vid Aalto?

Det har varit fint att studera vid Aalto – en helt annorlunda upplevelse än mina tidigare studier i mitt hemland. Här råder flexibilitet, vi fokuserar på grupparbete och samarbete mellan olika branscher.

Vilken kurs har intresserat dig mest?

Min intressantaste kurs var Solid State Chemistry. Den gav mig värdefulla och fängslande aha-upplevelser som direkt går att tillämpa på min avhandling. Professorns undervisningsstil var dessutom dynamisk och behaglig.

Vad tar du med dig ut i arbetslivet?

Jag har fått oräkneliga verktyg och mycket kunnande under studietiden och studierna fortsätter under min sommarpraktik vid Aaltos Micronova. Jag har fått tillgång till verktyg för analys av produkters och processers livscykler, som jag garanterat kan använda i kommande projekt. Dessutom har jag fått kunskap om hur man förverkligar effektiva affärsverksamhetsmodeller som kan föra ut innovativa idéer på marknaden. Det är värdefullt om jag bestämmer mig för att omvandla min forskning till produkter eller tjänster.

Halvledarbranschens tillväxt och investeringarna i den gör att behovet av experter växer i Finland. Tack vare donationer från företagen Picosun, an Applied Materials Company, Okmetic, Murata och KYOCERA Tikitin erbjuder Aalto-universitetet intressanta sommarjobb vid högskolorna för elektroteknik och kemiteknik sommaren 2023. Tack vare sommarjobben har studenterna möjlighet att samla erfarenhet som behövs inom den växande och internationella branschen. De kan hitta sin plats till exempel inom framställningen av kiselplattor eller givare eller inom process- och enhetsutveckling.

Image of a turbine in the mountains

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials), Master of Science (Technology)

Studerande får förståelse för hela värdekedjan för råa material och skapar ett tänkesätt för entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Programmet behandlar följande teman: ersättning av kritiska eller giftiga material i produkter och för optimerad prestanda, optimering av materialkedjan för produkter i slutet av livscykeln samt produkt- och tjänstedesign för den cirkulära ekonomin.

Utbildningsutbud
Organic Electronics Group

Organic Electronics

Professor Caterina Soldano

Department of Electronics and Nanoengineering
Opiskelija Niko Lindh.

Student Niko Lindh: The importance of semiconductor technology is emphasised from the beginning of studies

Niko Lindh, who is studying in the Functional Materials major, will be working in a research group at the Department of Chemistry and Materials Science during the summer. He believes that the experience in research work will be beneficial for his future career.

News
SemiSummer2023 Kampanja banneri

Semiconductor sector summer jobs open in research groups

The growth of the semiconductor sector and its investments in Finland are also increasing the need for skilled personnel. Thanks to a donation from four semiconductor companies Picosun, an Applied Materials Company, Okmetic, Murata, and KYOCERA Tikitin. Aalto University will offer exciting summer jobs in the School of Electrical Engineering and the School of Chemical Engineering in the summer of 2023. Semi-Summer 2023 Programme will provide an opportunity to gain the skills needed in a growing and international field.

News
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Students at the European Parliament building in Strasbourg participating in the European Student Assembly.
Samarbete Publicerat:

Student vid Aalto-universitetet deltog i European Student Assembly

Sofia Pascolo deltog i den europeiska studentförsamlingen i april 2024 i Strasbourg.
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.