Campus

Aalto-universitetet Works

Tvärvetenskaplighet konkretiseras när K-kvarteren utvecklas till Aalto Works under 2019-2025.
Illustration aerial image of Aalto Works block, in beige and white, with the new buildings in natural wood colour
Bild: Playa Arkkitehdit

Planeringsfasen för AaltoWorks är i gång och innefattar utöver renoverade lokaler även splitternya byggnader samt förbättringsprojekt av de avgränsande grönområdena. Det handlar om campus sista kvarter som kräver stora renoveringar samtidigt som det är första kvarteret var byggnader rivs och ersätts med nya. Mycket kommunalteknik avgränsar området och en energianläggning som producerar värme ur naturgas och geotermisk energi är belägen här. 

Kvarteret kommer att erbjuda ett hem för institutionerna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för Elektrotekniks elmaskinshall, Aalto Design Factory, Startup Sauna, Aalto Ventures Program och Aaltos samarbetspartners.

Från idé till innovation

Aalto Works har fått sitt namn från olika verkstadsrelaterade, unika kombinationer och kommer att erbjuda en enastående bas och oändliga alternativ för co-working och samarbete.

Illustration image of Aalto Works block, parking area in front of the power plant on the left, with trees, forest and red brick buildings on the right
Bild: Playa Arkkitehdit

Innovationer är produkter av lyckade möten, idéer, prototyper samt utveckling, testning och förbättring. Det livskraftiga Aalto Works-kvarteret samlar aktörer, lokaler och möjligheter för att skapa en dynamisk plattform för innovationer. Här finns verktyg för testning och laboratorier för utveckling - allt under samma tak.

Kvarteret uppmuntrar till växelverkan mellan inlärning, forskning och samhälle genom att förena nya idéer, forskare av högsta klass samt studerande. Tillsammans bildar dessa Aalto Works kärnverksamhet: idéutformning, skapande, utveckling och stöd.

Schema för Aalto Works-projektet

Byggprojektet för Puumiehenkuja 5 påbörjades 2019 och ska vara klart i slutet av 2022. Byggandet och renoveringen av Aalto Works-projektet kommer att fortsätta till 2025.

Utformningen av kvarteret fastställdes i oktober 2021, läs mer på Esbo stads hemsida.

Utvecklare: Aalto-universitetsfastigheter
Entreprenör: Fira
Rumsplan: Playa Arkkitehdit
Byggnadsdesign: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy

Information
Kari Haapamäki, direktör (affärslokaler), Aalto-universitetsfastigheter,
[email protected], tel +358 40 860 3807

Panu Sainio, teknikchef, Högskolan för ingenjörsvetenskaper,
[email protected], tel +358 50 567 8386

För media
Noora Stapleton, senior kommunikationsspecialist,
[email protected], tel +358 50 353 1525

Aalto-universitetet Works planering och visualisering

  Illustration aerial image of Aalto Works block, in beige and white, with the new buildings in natural wood colour

  Bild: Playa Arkkitehdit

  Illustration image of Aalto Works block, parking area in front of the power plant on the left, with trees, forest and red brick buildings on the right

  Bild: Playa Arkkitehdit

  Aalto University Works relations to other campus actors

  Bild: Playa Arkkitehdit

  Illustration image of Aalto Works K3 building facade on a sunny day, people passing by the red brick building

  K3 byggnaden, bild: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy

  Illustration image of Aalto Works block K3 building facade on a sunny day

  K3 byggnaden, bild: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy

  Illustration image depicting material choices for the outdoor areas at Aalto Works

  Bild: Sitowise

  Aalto Works byggnader

  Campus nyheter

  Otakaari 1 kyltti Y-siipi
  Campus, Studier Publicerat:

  Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

  Marhuset stängs i slutet av maj.
  Path in the Laajalahti nature area
  Studier, Universitetet Publicerat:

  Hälsostig på Otnäs campus

  Teman för den femdelade hälsostigen är iakttagande av känslor, en vårdande relation till naturen, kroppslighet, avslappning och återhållsamhet.
  Otaparkki julkisivu
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

  I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
  Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

  Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: