Campus

Aalto-universitetet Works

Tvärvetenskaplighet konkretiseras när K-kvarteren utvecklas till Aalto-universitetet Works under 2019-2022.
Aalto University Works map of the block

Planeringsfasen för Aalto-universitetet Works är i gång och innefattar utöver renoverade lokaler även splitternya byggnader samt förbättringsprojekt av de avgränsande grönområdena. Det handlar om campus sista kvarter som kräver stora renoveringar samtidigt som det är första kvarteret var byggnader rivs och ersätts med nya. Mycket kommunalteknik avgränsar området och en energianläggning som producerar värme ur naturgas och geotermisk energi är belägen här. Vissa delar av stadsplaneringen är ännu på ritbordet.

Kvarteret kommer att erbjuda ett hem för institutionerna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för Elektrotekniks elmaskinshall, Aalto Design Factory, Startup Sauna, Aalto Ventures Program och Aaltos samarbetspartners.

Från idé till innovation

Aalto-universitetet Works har fått sitt namn från olika verkstadsrelaterade, unika kombinationer och kommer att erbjuda en enastående bas och oändliga alternativ för co-working och samarbete.

Aalto University Works illustration by Playa Architects

Innovationer är produkter av lyckade möten, idéer, prototyper samt utveckling, testning och förbättring. Det livskraftiga Aalto Works-kvarteret samlar aktörer, lokaler och möjligheter för att skapa en dynamisk plattform för innovationer. Här finns verktyg för testning och laboratorier för utveckling - allt under samma tak.

Kvarteret uppmuntrar till växelverkan mellan inlärning, forskning och samhälle genom att förena nya idéer, forskare av högsta klass samt studerande. Tillsammans bildar dessa Aalto Works kärnverksamhet: idéutformning, skapande, utveckling och stöd.

Aalto-universitetet Works planering och visualisering

Aalto University Works in 2030 Otaniemi Image: Tietoa
Aalto-yliopisto Works suunniteltu aikataulu
Aalto University Works planned construction
Aalto University Works relations to other campus actors
Aalto University Works illustration Playa Architects
Havainnekuva Aalto University Works -korttelista

Aalto Works byggnader

Marhuset

Strömkarlsvägen 3. Öppet 24/7.

Maarintalo

Otsvängen 4

Byggnaden för maskinteknik, K1.

Konetekniikka 1, Otakaari 4

Träkarlsgränden 5

Maskinteknik 3, K3 (ADDLab)

Puumiehenkuja 5

Träkarlsgränden 3

Maskinteknikshuset 2, K2

Puumiehenkuja 3. Konetekniikka 2. Aalto University Campus and Real Estate

Strömkarlsvägen 4

Maskinteknik 4, K4

Sähkömiehentie 4 Aalto University Campus and Real Estate

Katujen peruskorjauksia ja liikennejärjestelyjen muutoksia Otaniemessä 3/2019 - 6/2020 – Konemiehentie, Puumiehenkuja ja Otakaari

Puumiehenkuja, Konemiehentie ja Otakaari ovat Espoon kaupungin katuja Otaniemessä, joiden alla oleva kunnallistekniikka on suurelta osin 1960-1970-luvuilta.

Läs mer
Otakaari 1
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat