Campus

Aalto-universitetet Works

Tvärvetenskaplighet konkretiseras när K-kvarteren utvecklas till Aalto Works under 2019-2025.
Illustration aerial image of Aalto Works block, in beige and white, with the new buildings in natural wood colour
Bild: Playa Arkkitehdit

Planeringsfasen för AaltoWorks är i gång och innefattar utöver renoverade lokaler även splitternya byggnader samt förbättringsprojekt av de avgränsande grönområdena. Det handlar om campus sista kvarter som kräver stora renoveringar samtidigt som det är första kvarteret var byggnader rivs och ersätts med nya. Mycket kommunalteknik avgränsar området och en energianläggning som producerar värme ur naturgas och geotermisk energi är belägen här. 

Kvarteret kommer att erbjuda ett hem för institutionerna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för Elektrotekniks elmaskinshall, Aalto Design Factory, Startup Sauna, Aalto Ventures Program och Aaltos samarbetspartners.

Från idé till innovation

Aalto Works har fått sitt namn från olika verkstadsrelaterade, unika kombinationer och kommer att erbjuda en enastående bas och oändliga alternativ för co-working och samarbete.

Illustration image of Aalto Works block, parking area in front of the power plant on the left, with trees, forest and red brick buildings on the right
Bild: Playa Arkkitehdit

Innovationer är produkter av lyckade möten, idéer, prototyper samt utveckling, testning och förbättring. Det livskraftiga Aalto Works-kvarteret samlar aktörer, lokaler och möjligheter för att skapa en dynamisk plattform för innovationer. Här finns verktyg för testning och laboratorier för utveckling - allt under samma tak.

Kvarteret uppmuntrar till växelverkan mellan inlärning, forskning och samhälle genom att förena nya idéer, forskare av högsta klass samt studerande. Tillsammans bildar dessa Aalto Works kärnverksamhet: idéutformning, skapande, utveckling och stöd.

Schema för Aalto Works-projektet

Byggprojektet för Puumiehenkuja 5 påbörjades 2019 och ska vara klart i slutet av 2022. Byggandet och renoveringen av Aalto Works-projektet kommer att fortsätta till 2025.

Utformningen av kvarteret fastställdes i oktober 2021, läs mer på Esbo stads hemsida.

Utvecklare: Aalto-universitetsfastigheter
Entreprenör: Fira
Rumsplan: Playa Arkkitehdit
Byggnadsdesign: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy

Information
Kari Haapamäki, direktör (affärslokaler), Aalto-universitetsfastigheter,
[email protected], tel +358 40 860 3807

Panu Sainio, teknikchef, Högskolan för ingenjörsvetenskaper,
[email protected], tel +358 50 567 8386

För media
Noora Stapleton, senior kommunikationsspecialist,
[email protected], tel +358 50 353 1525

Aalto-universitetet Works planering och visualisering

  Illustration aerial image of Aalto Works block, in beige and white, with the new buildings in natural wood colour

  Bild: Playa Arkkitehdit

  Illustration image of Aalto Works block, parking area in front of the power plant on the left, with trees, forest and red brick buildings on the right

  Bild: Playa Arkkitehdit

  Aalto University Works relations to other campus actors

  Bild: Playa Arkkitehdit

  Illustration image of Aalto Works K3 building facade on a sunny day, people passing by the red brick building

  K3 byggnaden, bild: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy

  Illustration image of Aalto Works block K3 building facade on a sunny day

  K3 byggnaden, bild: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy

  Illustration image depicting material choices for the outdoor areas at Aalto Works

  Bild: Sitowise

  Aalto Works byggnader

  Campus nyheter

  Mikko Raskinen
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Skrotcykelinsamlingen är här igen!

  Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
  Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
  Campus, Universitetet Publicerat:

  Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

  I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
  A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
  Campus, Universitetet Publicerat:
  Pikaraitiovaunu Otaniemen pysäkillä
  Campus Publicerat:

  Snabbspårvägslinje 15 börjar gå 21.10.

  Rör dig alltid försiktigt nära spåren. Snabbspårvägstrafiken mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo inleds lördag 21.10. Kom och fira med oss i Otnäs!
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat