Institutionen för medier

Forskning vid institutionen för medier

Våra forskningsaktiviteter omfattar grundforskning och praktik inom konst- och designrelaterade ämnen såsom visuell kommunikation och fotografi, visuell kommunikationsdesign, mediakultur och -arv, lärande och design av nya medier, ljuddesign samt datorspel.
Eva Durall's defence on Nov 1st 2018 - Department of Media Photo: Hilla Kurki

Våra forskningsaktiviteter omfattar grundforskning och praktik inom konst- och designrelaterade ämnen såsom visuell kommunikation och fotografi, visuell kommunikationsdesign, mediakultur och -arv, lärande och design av nya medier, ljuddesign samt datorspel. Arbetet sker inom doktorandstudier såväl som tvärvetenskapliga projekt.

Institutionen för medier tar emot visuella designuppdrag från samtliga delområden inom kommunikation och design. De mest typiska projekten återfinns inom företags- och produktgrafik, reklam, hemsidor, formgivning av elektroniska publikationer samt publicering (utseende och formgivning av tidskrifter), affischer och förpackningsdesign.

Våra forskningsgrupper

Embodied Design Research Group

Embodied Design Research Group studies embodied design as a design agenda. Current computing systems treat human beings mostly as connected minds, quite completely disregarding our bodily engagement with the world. Embodied design embraces the human body as a central resource for action, communication, and play.

EDG Research Group

Game Research Group

Research group

Augmented Climbing Wall - Game Research Group

Photography

Focus area

Image of the Aalto ARTS photography studio by Antti Huittinen

Fokus på digitala medier

Vår forskning fokuserar på digitala medier som förebud för de senaste trenderna inom audiovisuell produktion. Forskningen omfattar multimodalitet och gränsöverskridande medieverktyg och -metoder, samt textbaserade, visuella, ljudbaserade, och senaste tiden taktila så väl som gest-baserade kommunikationskanaler och gränssnitt. Sedan 2000 har vi forskat på visualisering och informationsdesign som verktyg för att skapa nya former av visuellt kunnande och kommunikation. Vi betonar också, samt åtar oss, en vidareutveckling av förträfflig kommunikation genom konstnärlig praktik.

Forskningspersonalen är engagerade i vitt skilda uppgifter, allt från att utveckla och leda forskningsprojekt, arbeta i forskningsgrupper, lära ut och guida kring doktorsavhandlingar, till att föreläsa på magisterprogrammet i konst. Från och med mars 2017 så finns det fler än 40 heltids- och deltidsdoktorander. Det nuvarande förhållandet mellan studenter och fakultet för doktorandstudier är 1:7.

Läs mer

Senaste publikationer

Det finns fler än 1700 akademiska publikationer från institutionen för medier som är publicerade innan slutet av 2018. Här är de senaste publikationerna.

Learning Task-Agnostic Action Spaces for Movement Optimization

Amin Babadi, Michiel Van de Panne, Caren Liu, Perttu Hamalainen 2022 IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics

Perceptual analysis of directional late reverberation

Benoit Alary, Pierre Massé, Sebastian Schlecht, Markus Noisternig, Vesa Välimäki 2021 The Journal of the Acoustical Society of America

DEBATE, PART 2

Bruce Altshuler, Lily Diaz-Kommonen, Sarah Kenderdine, Lívia Nolasco-Rózsás 2021 Hybrid Museums Symposium Proceedings

Game jams in general formal education

Riikka Aurava, Mikko Meriläinen, Ville Kankainen, Jaakko Stenros 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD-COMPUTER INTERACTION

Lost Islands

Samir Bhowmik 2021

Memory Machines

Samir Bhowmik, Jussi Parikka 2021 LEONARDO

Defining STEAM Approaches for Higher Education

Claudia Carter, Heather Barnett, Kathryn Burns, Nathan Cohen, Eva Durall Gazulla, Frank Nack, Andrew Newman, Shaun Ussher 2021 European Journal of STEM Education

Review on Techniques to Measure Spatial Affordances in VR Environment

Tania Miranti Chumaira, Lily Diaz-Kommonen, Luis Emilio Bruni 2021 Cognitive Processing
Mer information om vår forskning finns på Aaltos forskningsportal.
Forskningsportal
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: