Institutionen för medier

Forskning vid institutionen för medier

Eva Durall's defence on Nov 1st 2018 - Department of Media Photo: Hilla Kurki

Våra forskningsaktiviteter omfattar grundforskning och praktik inom konst- och designrelaterade ämnen såsom visuell kommunikation och fotografi, visuell kommunikationsdesign, mediakultur och -arv, lärande och design av nya medier, ljuddesign samt datorspel. Arbetet sker inom doktorandstudier såväl som tvärvetenskapliga projekt.

Institutionen för medier tar emot visuella designuppdrag från samtliga delområden inom kommunikation och design. De mest typiska projekten återfinns inom företags- och produktgrafik, reklam, hemsidor, formgivning av elektroniska publikationer samt publicering (utseende och formgivning av tidskrifter), affischer och förpackningsdesign.

Våra forskningsgrupper

AVCD Research Group

Aalto Visual Communication Design Research Group is actively involved in researching the role of visual communication design and broader design thinking in a wide range of applied areas with societal impact, including sustainability, education, health and well-being.

Visualizing Knowledge - Photo by Sebastian Wolf

Embodied Design Research Group

Embodied Design Research Group studies embodied design as a design agenda. Current computing systems treat human beings mostly as connected minds, quite completely disregarding our bodily engagement with the world. Embodied design embraces the human body as a central resource for action, communication, and play.

EDG Research Group

Game Research Group

The game research group is led by prof. Perttu Hämäläinen, who joined Aalto in 2012 after a six-year period as the CTO of Virtual Air Guitar Company (e.g., Kung-Fu Live and Kung-Fu High Impact).

Augmented Climbing Wall - Game Research Group

Learning Environments Research Group (LeGroup)

The Learning Environments Research Group (LeGroup) is involved in research, design, and development of New Media tools, as well as their use in the field of learning.

+Andscape, Augmented reality sandbox

Photography

Photography research at Aalto is mainly conducted at the doctoral level. In addition, we host a biennial international photography research conference, the Helsinki Photomedia, which was established in 2012.

Image of the Aalto ARTS photography studio by Antti Huittinen

Sound and Physical Interaction Research Group

Sound and Physical Interaction (SOPI) research group’s main interests are centred on the broad area of Sound and Music Computing (SMC) and Sonic Interaction Design (SID).

Sound and Physical Interaction Research Group

Systems of Representation Research Group

The Systems of Representation seeks to make knowledge related to heritage tangible through the use of representation and digital media.

Systems of Representation Research Group

Fokus på digitala medier

Vår forskning fokuserar på digitala medier som förebud för de senaste trenderna inom audiovisuell produktion. Forskningen omfattar multimodalitet och gränsöverskridande medieverktyg och -metoder, samt textbaserade, visuella, ljudbaserade, och senaste tiden taktila så väl som gest-baserade kommunikationskanaler och gränssnitt. Sedan 2000 har vi forskat på visualisering och informationsdesign som verktyg för att skapa nya former av visuellt kunnande och kommunikation. Vi betonar också, samt åtar oss, en vidareutveckling av förträfflig kommunikation genom konstnärlig praktik.

Forskningspersonalen är engagerade i vitt skilda uppgifter, allt från att utveckla och leda forskningsprojekt, arbeta i forskningsgrupper, lära ut och guida kring doktorsavhandlingar, till att föreläsa på magisterprogrammet i konst. Från och med mars 2017 så finns det fler än 40 heltids- och deltidsdoktorander. Det nuvarande förhållandet mellan studenter och fakultet för doktorandstudier är 1:7.

Department of Media Research Blog

The posts in the blog advertise and document monthly activities and events related to research and the doctoral studies program in the Department of Media in Aalto University, School of Arts, Design and Architecture. The pages provide information about ongoing seminars, courses, bibliographies and more.

Läs mer
Aalto BIZ researchers, photo Aino Huovio
Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur

Senaste publikationer

Det finns fler än 1700 akademiska publikationer från institutionen för medier som är publicerade innan slutet av 2018. Här är de senaste publikationerna.

Perceptual analysis of directional late reverberation

Benoit Alary, Pierre Massé, Sebastian Schlecht, Markus Noisternig, Vesa Välimäki 2021 The Journal of the Acoustical Society of America

Lost Islands

Samir Bhowmik 2021

Caring Relationships More than Humans and Things

Namkyu Chun 2021 Artistic Cartography

Exposure to social suffering in virtual reality boosts compassion and facial synchrony

Daniela Cohen, Daniel H. Landau, Doron Friedman, Béatrice S. Hasler, Nava Levit-Binnun, Yulia Golland 2021 Computers in Human Behavior

Co-Designing for Equity in Informal Science Learning

Eva Durall Gazulla, Sophie Perry, Mairéad Hurley, Evangelos Kapros, Teemu Leinonen 2021 Frontiers in Education

Exploring a Feedback-Oriented Design Process Through Curved Folding

Emrecan Gulay, Toni Kotnik, Andres Lucero 2021 CHI '21: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems

Autonomous robot twin system for room acoustic measurements

Georg Götz, Abraham Martinez Ornelas, Sebastian Schlecht, Ville Pulkki 2021 Journal of the Audio Engineering Society

Data Agents: Promoting Reflection through Meaningful Representations of Personal Data in Everyday Life

Maria Karyda, Elisa Mekler, Andres Lucero 2021 CHI 2021 - Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Changes in the fine-scale genetic structure of Finland through the 20th century

Sini Kerminen, Nicola Cerioli, Darius Pacauskas, Aki S. Havulinna, Markus Perola, Pekka Jousilahti, Veikko Salomaa, Mark J. Daly, Rupesh Vyas, Samuli Ripatti, Matti Pirinen 2021 PLoS Genetics
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat