Institutionen för medier

Forskning vid institutionen för medier

Våra forskningsaktiviteter omfattar grundforskning och praktik inom konst- och designrelaterade ämnen såsom visuell kommunikation och fotografi, visuell kommunikationsdesign, mediakultur och -arv, lärande och design av nya medier, ljuddesign samt datorspel.
Eva Durall's defence on Nov 1st 2018 - Department of Media Photo: Hilla Kurki

Våra forskningsaktiviteter omfattar grundforskning och praktik inom konst- och designrelaterade ämnen såsom visuell kommunikation och fotografi, visuell kommunikationsdesign, mediakultur och -arv, lärande och design av nya medier, ljuddesign samt datorspel. Arbetet sker inom doktorandstudier såväl som tvärvetenskapliga projekt.

Institutionen för medier tar emot visuella designuppdrag från samtliga delområden inom kommunikation och design. De mest typiska projekten återfinns inom företags- och produktgrafik, reklam, hemsidor, formgivning av elektroniska publikationer samt publicering (utseende och formgivning av tidskrifter), affischer och förpackningsdesign.

Våra forskningsgrupper

AVCD

Aalto Visual Communication Design

Visualizing Knowledge - Photo by Sebastian Wolf

Embodied Design Research Group

Embodied Design Research Group studies embodied design as a design agenda. Current computing systems treat human beings mostly as connected minds, quite completely disregarding our bodily engagement with the world. Embodied design embraces the human body as a central resource for action, communication, and play.

EDG Research Group

Game Research Group

The game research group is led by prof. Perttu Hämäläinen, who joined Aalto in 2012 after a six-year period as the CTO of Virtual Air Guitar Company (e.g., Kung-Fu Live and Kung-Fu High Impact).

Augmented Climbing Wall - Game Research Group

Learning Environments Research Group (LeGroup)

The Learning Environments Research Group (LeGroup) is involved in research, design, and development of New Media tools, as well as their use in the field of learning.

+Andscape, Augmented reality sandbox

Photography

Photography research at Aalto is mainly conducted at the doctoral level. In addition, we host a biennial international photography research conference, the Helsinki Photomedia, which was established in 2012.

Image of the Aalto ARTS photography studio by Antti Huittinen

Sound and Physical Interaction Research Group

Sound and Physical Interaction (SOPI) research group’s main interests are centred on the broad area of Sound and Music Computing (SMC) and Sonic Interaction Design (SID).

Sound and Physical Interaction Research Group

Systems of Representation Research Group

The Systems of Representation seeks to make knowledge related to heritage tangible through the use of representation and digital media.

Systems of Representation Research Group

Fokus på digitala medier

Vår forskning fokuserar på digitala medier som förebud för de senaste trenderna inom audiovisuell produktion. Forskningen omfattar multimodalitet och gränsöverskridande medieverktyg och -metoder, samt textbaserade, visuella, ljudbaserade, och senaste tiden taktila så väl som gest-baserade kommunikationskanaler och gränssnitt. Sedan 2000 har vi forskat på visualisering och informationsdesign som verktyg för att skapa nya former av visuellt kunnande och kommunikation. Vi betonar också, samt åtar oss, en vidareutveckling av förträfflig kommunikation genom konstnärlig praktik.

Forskningspersonalen är engagerade i vitt skilda uppgifter, allt från att utveckla och leda forskningsprojekt, arbeta i forskningsgrupper, lära ut och guida kring doktorsavhandlingar, till att föreläsa på magisterprogrammet i konst. Från och med mars 2017 så finns det fler än 40 heltids- och deltidsdoktorander. Det nuvarande förhållandet mellan studenter och fakultet för doktorandstudier är 1:7.

Department of Media Research Blog

The posts in the blog advertise and document monthly activities and events related to research and the doctoral studies program in the Department of Media in Aalto University, School of Arts, Design and Architecture. The pages provide information about ongoing seminars, courses, bibliographies and more.

Läs mer
Aalto BIZ researchers, photo Aino Huovio
Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur

Senaste publikationer

Det finns fler än 1700 akademiska publikationer från institutionen för medier som är publicerade innan slutet av 2018. Här är de senaste publikationerna.

Adorned in Memes: Exploring the Adoption of Social Wearables in Nordic Student Culture

Felix Anand Epp, Anna Kantosalo, Nehal Jain, Andres Lucero, Elisa Mekler 2022 CHI '22: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems

Nomadic Science Fiction: Experiencing Diversity and Alterity Through Urbanising Mongolia

Annu Wilenius, Saara Hacklin, Harri Laakso, Taina Rajanti, Pauline von Bonsdorff 2022

Tummuneva

Roberto Fusco, Andrea Mancianti 2021

Exploring a Feedback-Oriented Design Process Through Curved Folding

Emrecan Gulay, Toni Kotnik, Andres Lucero 2021 CHI '21: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems

Understanding the Role of Physical and Digital Techniques in the Initial Design Processes of Architecture

Emrecan Gulay, Andres Lucero 2021 Human-Computer Interaction – INTERACT 2021

A dataset of higher-order Ambisonic room impulse responses and 3D models measured in a room with varying furniture

Georg Götz, Sebastian J. Schlecht, Ville Pulkki 2021 2021 Immersive and 3D Audio: from Architecture to Automotive (I3DA)

Autonomous robot twin system for room acoustic measurements

Georg Götz, Abraham Martinez Ornelas, Sebastian Schlecht, Ville Pulkki 2021 Journal of the Audio Engineering Society

Forming the Dog Internet: Prototyping a Dog-to-Human Video Call Device

Ilyena Hirskyj-Douglas, Roosa Piitulainen, Andres Lucero 2021 Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction

Spatial Filter Bank in the Spherical Harmonic Domain: Reconstruction and Application

Christoph Hold, Sebastian Schlecht, Archontis Politis, Ville Pulkki 2021 2021 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA)

Pakkausalan koulutus

Markus Joutsela 2021 Kestävä pakkaus
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat