Institutionen för medier

Forskning vid institutionen för medier

Våra forskningsaktiviteter omfattar grundforskning och praktik inom konst- och designrelaterade ämnen såsom visuell kommunikation och fotografi, visuell kommunikationsdesign, mediakultur och -arv, lärande och design av nya medier, ljuddesign samt datorspel.
Eva Durall's defence on Nov 1st 2018 - Department of Media Photo: Hilla Kurki

Våra forskningsaktiviteter omfattar grundforskning och praktik inom konst- och designrelaterade ämnen såsom visuell kommunikation och fotografi, visuell kommunikationsdesign, mediakultur och -arv, lärande och design av nya medier, ljuddesign samt datorspel. Arbetet sker inom doktorandstudier såväl som tvärvetenskapliga projekt.

Institutionen för medier tar emot visuella designuppdrag från samtliga delområden inom kommunikation och design. De mest typiska projekten återfinns inom företags- och produktgrafik, reklam, hemsidor, formgivning av elektroniska publikationer samt publicering (utseende och formgivning av tidskrifter), affischer och förpackningsdesign.

Våra forskningsgrupper

Embodied Design Research Group

Embodied Design Research Group studies embodied design as a design agenda. Current computing systems treat human beings mostly as connected minds, quite completely disregarding our bodily engagement with the world. Embodied design embraces the human body as a central resource for action, communication, and play.

EDG Research Group

Game Research Group

Research group

Augmented Climbing Wall - Game Research Group

Photography

Focus area

Image of the Aalto ARTS photography studio by Antti Huittinen

Fokus på digitala medier

Vår forskning fokuserar på digitala medier som förebud för de senaste trenderna inom audiovisuell produktion. Forskningen omfattar multimodalitet och gränsöverskridande medieverktyg och -metoder, samt textbaserade, visuella, ljudbaserade, och senaste tiden taktila så väl som gest-baserade kommunikationskanaler och gränssnitt. Sedan 2000 har vi forskat på visualisering och informationsdesign som verktyg för att skapa nya former av visuellt kunnande och kommunikation. Vi betonar också, samt åtar oss, en vidareutveckling av förträfflig kommunikation genom konstnärlig praktik.

Forskningspersonalen är engagerade i vitt skilda uppgifter, allt från att utveckla och leda forskningsprojekt, arbeta i forskningsgrupper, lära ut och guida kring doktorsavhandlingar, till att föreläsa på magisterprogrammet i konst. Från och med mars 2017 så finns det fler än 40 heltids- och deltidsdoktorander. Det nuvarande förhållandet mellan studenter och fakultet för doktorandstudier är 1:7.

Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur

Senaste publikationer

Det finns fler än 1700 akademiska publikationer från institutionen för medier som är publicerade innan slutet av 2018. Här är de senaste publikationerna.

Perceptual analysis of directional late reverberation

Benoit Alary, Pierre Massé, Sebastian Schlecht, Markus Noisternig, Vesa Välimäki 2021 The Journal of the Acoustical Society of America

ARS108: Song for the Unknown II

Heta Kaisto, Antti Ikonen 2021

A dataset of higher-order Ambisonic room impulse responses and 3D models measured in a room with varying furniture

Georg Götz, Sebastian J. Schlecht, Ville Pulkki 2021 2021 Immersive and 3D Audio: from Architecture to Automotive (I3DA)

Autonomous robot twin system for room acoustic measurements

Georg Götz, Abraham Martinez Ornelas, Sebastian Schlecht, Ville Pulkki 2021 Journal of the Audio Engineering Society

The Role of Modal Excitation in Colorless Reverberation

Janis Heldmann, Sebastian Schlecht 2021 Proceedings of the 24th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx20in21)

Forming the Dog Internet: Prototyping a Dog-to-Human Video Call Device

Ilyena Hirskyj-Douglas, Roosa Piitulainen, Andres Lucero 2021 Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction

Spatial Filter Bank in the Spherical Harmonic Domain: Reconstruction and Application

Christoph Hold, Sebastian Schlecht, Archontis Politis, Ville Pulkki 2021 2021 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics (WASPAA)

Kosti Koskinen - kadunmiehen päiväkirja

Antti Ikonen, Heta Kaisto, Henna Paunu 2021

Säestäjä

Antti Ikonen 2021

Pakkausalan koulutus

Markus Joutsela 2021 Kestävä pakkaus
More information on our research in the Research database.
Research database
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat