Institutionen för konst

Doktorandstudier vid institutionen för konst

Doktorandstudier vid institutionen för konst fokuserar på forskning genom yrkesutövning inom nutida konst, fenomen inom den visuella konsten samt forskning om konstutbildning och kuratering.
Doctoral studies at the Department of Art
InSEA konferenspresentation, 2018. Foto: Eija Mäkivuoti

Doktorandstudier vid institutionen för konst fokuserar på forskning genom yrkesutövning inom nutida konst, fenomen inom den visuella konsten samt forskning om konstutbildning och kuratering. Forskningsämnena omfattar konst och praktik, samtida filosofi, vetenskapsteori, estetik, forskningsmetoder, kritisk teori, akademiskt skrivande, samt studier inom individens specifika forskningsområde. Forskning på doktorandnivå vid institutionen fokuserar på konstnärlig praktik, konstutbildning, kuratering, kritisk forskning och aktivism inom konsten, samt på skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik.

Områden för konstnärlig forskning

  Contemporary Art research at Department of Art

  Nutida konst

  Forskningen om nutida konst har sin grund i konstnärlig praktik och/eller teoretisk konstanalys. Vid institutionen för konst kan forskning grundas på konstnärlig kunskap via konstnärlig eller konstbaserad forskning, med fokus på konstens förmåga att interagera med dess rumsliga omgivning, att generera temporala händelser, att uppmuntra deltagande och att engagera, samt att utveckla nya roller för konstnären, forskaren, åskådaren och deltagaren. Den framväxande forskningen inom nutida konst omfattar tvärvetenskaplig verksamhet, såsom skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik, kuratering, samt dessas relationer till samhället, miljön och utbildning.

  Visual Culture research at Department of Art

  Visuell kultur

  Visuell kultur är studiet av bilder och de otaliga roller de spelar som kulturform. Detta studieområde överlappar många andra områden, såsom filmstudier, kritisk teori, konstteori och filosofi, estetik, antropologi och mediestudier. Vid institutionen för konst forskas det särskilt på visuell kultur i förhållande till nutida konst, där den visuella sfärens begränsningar uppmärksammas och sträcks till andra sinnen och områden såsom materiell kultur, nymaterialism, samt till konceptuella, verbala och tidsmässiga metoder.

  Art Education at the Department of Art

  Konstutbildning

  Konstutbildning är studiet av framställningen av kunskap, tro och värderingar, i och utanför skolan, genom en produktions- och utbytesprocess. Studierna omfattar historisk, konstnärlig, konstbaserad, filosofisk, epistemologisk och sociopolitisk forskning inom konst, pedagogik (offentlig, kritisk, digital), skolundervisning, utbildning, filosofi, psykologi och sociologi. Fokus ligger dels på att undersöka och problematisera särskilda sätt att ordna och ge mening till olika betydelser, dels på att ifrågasätta hur en viss typ av konst och konstnärlig kunskap, teori samt praktik blir institutionaliserad och organiserad.

  Så här söker du till ett doktorandprogram

  Head of Research

  Masood Masoodian

  Forskningschef

  Mira Kallio-Tavin

  Supervising professors

  Laura Beloff

  Associate Professor of Contemporary Art and Vice Dean for artistic and creative practices (from September 2024)

  Beloff Laura - selfie

  Mira Kallio-Tavin

  Associate Professor of Art-based Research and Pedagogy

  Professor Mira Kallio-Tavin

  Bassam el Baroni

  Associate Professor of Curating and Mediating Art

  Bassam El Baroni. Photo by Mikko Raskinen 2023

  Paula Hohti-Erichsen

  Associate Professor of History of Art and Culture

  Paula Hohti Photo by Astrid Mannerkoski

  Harri Laakso

  Professor of Photography Research

  Harri Laakso

  Helena Sederholm

  Associate Professor of Art Education

  Helena Sederholm

  Anniina Suominen

  Associate Professor of Art Pedagogy

  Anniina Suominen, an Associate Professor of Art Pedagogy at Aalto University’s School of Arts, Design and Architecture. She is standing in front of the camera, smiling, arms crossed. In the background there is a stack of logs.

  Kevin Tavin

  Professor of International Art Education

  Kevin Tavin
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: