Institutionen för konst

Doktorandstudier vid institutionen för konst

Doktorandstudier vid institutionen för konst fokuserar på forskning genom yrkesutövning inom nutida konst, fenomen inom den visuella konsten samt forskning om konstutbildning och kuratering.
Doctoral studies at the Department of Art
InSEA konferenspresentation, 2018. Foto: Eija Mäkivuoti

Doktorandstudier vid institutionen för konst fokuserar på forskning genom yrkesutövning inom nutida konst, fenomen inom den visuella konsten samt forskning om konstutbildning och kuratering. Forskningsämnena omfattar konst och praktik, samtida filosofi, vetenskapsteori, estetik, forskningsmetoder, kritisk teori, akademiskt skrivande, samt studier inom individens specifika forskningsområde. Forskning på doktorandnivå vid institutionen fokuserar på konstnärlig praktik, konstutbildning, kuratering, kritisk forskning och aktivism inom konsten, samt på skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik.

Områden för konstnärlig forskning

Contemporary Art research at Department of Art

Nutida konst

Forskningen om nutida konst har sin grund i konstnärlig praktik och/eller teoretisk konstanalys. Vid institutionen för konst kan forskning grundas på konstnärlig kunskap via konstnärlig eller konstbaserad forskning, med fokus på konstens förmåga att interagera med dess rumsliga omgivning, att generera temporala händelser, att uppmuntra deltagande och att engagera, samt att utveckla nya roller för konstnären, forskaren, åskådaren och deltagaren. Den framväxande forskningen inom nutida konst omfattar tvärvetenskaplig verksamhet, såsom skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik, kuratering, samt dessas relationer till samhället, miljön och utbildning.

Visual Culture research at Department of Art

Visuell kultur

Visuell kultur är studiet av bilder och de otaliga roller de spelar som kulturform. Detta studieområde överlappar många andra områden, såsom filmstudier, kritisk teori, konstteori och filosofi, estetik, antropologi och mediestudier. Vid institutionen för konst forskas det särskilt på visuell kultur i förhållande till nutida konst, där den visuella sfärens begränsningar uppmärksammas och sträcks till andra sinnen och områden såsom materiell kultur, nymaterialism, samt till konceptuella, verbala och tidsmässiga metoder.

Art Education at the Department of Art

Konstutbildning

Konstutbildning är studiet av framställningen av kunskap, tro och värderingar, i och utanför skolan, genom en produktions- och utbytesprocess. Studierna omfattar historisk, konstnärlig, konstbaserad, filosofisk, epistemologisk och sociopolitisk forskning inom konst, pedagogik (offentlig, kritisk, digital), skolundervisning, utbildning, filosofi, psykologi och sociologi. Fokus ligger dels på att undersöka och problematisera särskilda sätt att ordna och ge mening till olika betydelser, dels på att ifrågasätta hur en viss typ av konst och konstnärlig kunskap, teori samt praktik blir institutionaliserad och organiserad.

Så här söker du till ett doktorandprogram

Head of Research

Masood Masoodian

Forskningschef

Mira Kallio-Tavin

Supervising professors

Laura Beloff

Associate Professor of Visual Culture and Artistic Practices and Head of Doctoral Education in the Department of Art & Media

Laura Beloff

Mira Kallio-Tavin

Associate Professor of Art-based Research and Pedagogy

Professor Mira Kallio-Tavin

Bassam el Baroni

Assistant Professor of Curating and Mediating Art

Bassam El Baroni

Paula Hohti-Erichsen

Associate Professor of History of Art and Culture

Paula Hohti Photo by Astrid Mannerkoski

Harri Laakso

Professor of Photography Research

Harri Laakso

Helena Sederholm

Associate Professor of Art Education

Helena Sederholm

Anniina Suominen

Associate Professor of Art Pedagogy

Anniina Suominen, an Associate Professor of Art Pedagogy at Aalto University’s School of Arts, Design and Architecture. She is standing in front of the camera, smiling, arms crossed. In the background there is a stack of logs.

Kevin Tavin

Professor of International Art Education

Kevin Tavin
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat