Taiteen laitos

Tohtoriopinnot taiteen laitoksella

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kautta Taiteen laitos tarjoaa kansainvälisen tutkijakoulutuksen niille, jotka ovat kiinnostuneita taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sekä niihin kuuluvien käytäntöjen ja koulutuksen tutkimuksesta.
Mikko O. Koivisto The Art of Egress kansi ja sisus
Mikko O. Koiviston väitöskirja "The Art of Egress". Graafinen suunnittelu: Tuomas Kortteinen. Kuva: Mikko Raskinen.

Taiteen laitoksen tohtoriopinnot ovat kansainvälisesti tunnustettuja ja sijaitsevat yleisen taiteen ja taidekasvatuksen tutkimuskäytäntöjen keskiössä. Opintoihin kuuluu nykyfilosofia, tieteen filosofia, tutkimusmenetelmät, kriittinen teoria, akateeminen kirjoittaminen, estetiikka sekä opinnot opiskelijan tutkimushankkeen yhteydessä. Taiteen laitoksen tutkimusalueet ja -menetelmät ovat laajoja ja monitahoisia. Näitä ovat muun muassa taidepohjainen tutkimus ja taiteellinen toiminta, paikka-, yhteisö- ja ympäristötaidetutkimus sekä visuaalisen kulttuurin tutkimus ja kriittinen sosiaalitutkimus.

 • Taidepohjainen tutkimus ja taiteellinen toiminta tarjoaa kriittisen tilan uuden tiedon ja uusien taitojen luomiseen ja esittämiseen taiteesta ja taiteen avulla, joka muuten sivuutettaisiin perinteisempien ja hyväksytyimpien tieteellisten tutkimuskäytäntöjen tieltä. Siinä käytetään järjestelmällisesti taiteellisia prosesseja ja käytäntöjä, mukaan lukien tuotanto ja interventiot niiden eri ilmenemismuodoissa. Taidepohjainen tutkimus ja taiteellinen toiminta kuulustelee ja auttaa ymmärtämään tutkijoiden omia tai muiden kokemuksia.
 • Paikka-, yhteisö- ja ympäristötaidetutkimus pyrkii ilmentämään taiteilijoiden, opettajien, yhteisöjen ja yleisön yhteistyötapoja vastustaen ihmisten- ja kulttuurienvälisiä sekä ympäristön ja luonnon kahtiajakoja sekä korostaen elävien ja elottomien olentojen keskinäisiä suhteita. Tämä tutkimus perustuu modernismin ”taiteen” ja ”yleisön” konstruktioiden esillepanoon, dekonstruktioon ja hylkäämiseen korostamalla samalla paikan tunnetta päivittäisissä toimissa ja sisäisen, paikallisen sekä yhteisöllisen itsetietoisuuden kehittämistä.
 • Visuaalisen kulttuurin tutkimus ja kriittinen sosiaalitutkimus ilmenee usein analyyttisissä ja itsetutkiskelun käytännöissä, jotka osaltaan käsittelevät sosiaalista vastuuta ja kulttuurista muutosta. Visuaalisen kulttuurin tutkimus voi olla ymmärrykseen vaikuttavien visuaalisten kuvien ja tekniikoiden tutkimusta tai visualisoinnin ja visuaalisuuden hermeneutiikan tutkimusta. Se voi keskittyä visuaaliseen taidepedagogiikkaan tai uusien kuvien, tekniikoiden, kulttuuristen kokemusten, uuden materialismin ja ihmistenjälkeisten teorioiden välisiin suhteisiin.

Tohtoriohjelmaan hyväksytään opiskelijoita kahdesti vuodessa tutkimussuunnitelmien perusteella. Tohtoriopinnoista kiinnostuneet opiskelijat voivat ottaa yhteyttä haluamaansa laitoksen professoriin ja keskustella hänen kanssaan tutkimussuunnitelman laatimisesta.

Lisätietoja prosessista ja hausta

Fields of artistic research

  Contemporary Art research at Department of Art

  Contemporary Art

  The research in contemporary art is based on art practice, and/or theoretical art analysis. At the Department of art, research can be done based on artistic episteme through artistic or arts-based research, focusing on the ways in which art engages with its spatial environment, creates temporal events, encourages participation and social engagement, and develops new roles of the artist, researcher, spectator, and participants. Emergent contemporary art research includes interdisciplinary practices such as intersections of art, science, and technology, curating, and their relationships to society, environment, education and community.

  Visual Culture research at Department of Art

  Visual Culture

  Visual culture is the study of images and of the various roles they play in and as culture. As a field of study, visual culture overlaps with many other fields, e.g. film studies, critical theory, art theory and philosophy, aesthetics, anthropology and media studies. At the Department of art, visual culture is researched especially in relation to contemporary art, acknowledging the limits of the visual realm and extending to other sense and areas such as material culture, new materialism, and modes such as conceptual, verbal, temporal.

  Art Education at the Department of Art

  Art Education

  Art Education is the study of the production of knowledge, beliefs, and values that takes place within and outside of schools, through the process of production and exchange. It includes historical, artistic, arts-based, philosophical, epistemological and sociopolitical research in the areas of art, pedagogy (public, critical, digital), schooling, education, philosophy, psychology, and sociology. It focuses on researching and problematizing particular ways of ordering and giving sense to different significations, and interrogates how certain art and artistic knowledge, theory, and practice becomes institutionalized and organized.

  Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

  Head of Research

  Masood Masoodian

  Head of research

  Mira Kallio-Tavin

  Supervising professors

  Mira Kallio-Tavin

  Associate Professor of Art-based Research and Pedagogy

  Professor Mira Kallio-Tavin

  Bassam el Baroni

  Associate Professor of Curating and Mediating Art

  Bassam El Baroni. Photo by Mikko Raskinen 2023

  Paula Hohti-Erichsen

  Associate Professor of History of Art and Culture

  Paula Hohti Photo by Astrid Mannerkoski

  Harri Laakso

  Professor of Photography Research

  Harri Laakso

  Helena Sederholm

  Associate Professor of Art Education

  Helena Sederholm

  Anniina Suominen

  Associate Professor of Art Pedagogy

  Anniina Suominen, an Associate Professor of Art Pedagogy at Aalto University’s School of Arts, Design and Architecture. She is standing in front of the camera, smiling, arms crossed. In the background there is a stack of logs.

  Kevin Tavin

  Professor of International Art Education

  Kevin Tavin

  Laura Beloff

  Associate Professor of Contemporary Art and Artistic Practices and Head of Doctoral Education in the Department of Art & Media (DAM)

  Beloff Laura - selfie
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: